Позовна заява про розірвання шлюбу. Інструкція щодо заповнення

Позовна заява про розірвання шлюбу. Інструкція щодо заповнення

Судовий збір за подання заяви про розірвання шлюбу складає 0,4 мінімальних заробітних плати, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому подано позов. Актуальні ставки судового збору за посиланням.

Позовну заяву слід роздрукувати у трьох екземплярах, якщо Ви плануєте подати її до суду особисто, або у двох, якщо направлятимете поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). Всі документи до заяви додаються у копіях, у двох екземплярах (другий – для Відповідача), оригінали слід мати з собою у судовому засіданні.

Зразок позову

 

До __________(назва суду)

адреса: _________

 

 

 

Позивач: _______ (ПІБ позивача)

адреса: ____________

номер засобу зв'язку (телефон): _____

 

 

 

Відповідач: ________(ПІБ відповідача)

адреса: _____________

номер засобу зв'язку (телефон): _____

 

 

 

Судовий збір: ______

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

“__” ______ ___ року між мною та Відповідачем було зареєстровано шлюб, про що в Книзі реєстрації актів цивільного стану було зроблено запис № ___ та видано свідоцтво про шлюб № _____ відділом реєстрації актів цивільного стану _______________(вказати назву органу) (копія свідоцтва про шлюб додається).

Від цього шлюбу у нас є спільна дитина (або діти), _____________ (ПІБ), ___ року народження (копія свідоцтва про народження додається).

Відповідно до частини першої статті 21 Сімейного кодексу України (далі — СКУ) шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Згідно з частиною першою статті 27 СКУ  державна  реєстрація  шлюбу  встановлена  для забезпечення стабільності відносин між жінкою та  чоловіком,  охорони  прав  та інтересів  подружжя,  їхніх дітей,  а також в інтересах держави та суспільства.

В той же час згідно з частиною третьою статті 56 СКУ кожен з подружжя має право припинити шлюбні відносини.

Відповідно до частини другої статті 104 СКУ шлюб припиняється внаслідок його розірвання. А саме, шлюб  припиняється  внаслідок  його  розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду,  відповідно до  статті 110 цього Кодексу.

Згідно з частиною першою статті 110 СКУ позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений одним із подружжя.

Відповідно до частини другої статті 112 СКУ  суд постановляє рішення про розірвання  шлюбу,  якщо  буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу  суперечило б інтересам одного з них,  інтересам  їхніх  дітей,  що  мають істотне значення.

Вважаю, що подальше моє спільне життя з Відповідачем неможливе і суперечитиме як моїм інтересам, так і інтересам дитини. Свою позицію обґрунтовую наступним.

(Тут необхідно викласти обставини, через які Ви вважаєте подальше продовження шлюбу неможливим: фактичне припинення шлюбних відносин, байдужість відповідача до проблем сім’ї, неучасть у вихованні дітей, відповідач не бере участі у матеріальному забезпеченні сім’ї, витратах на дітей тощо.)

Сам Відповідач проти розлучення заперечує, подавати спільну заяву про розірвання шлюбу в порядку ст. 109 Сімейного кодексу України відмовився, тому я змушена (змушений) звернутися до суду з позовною заявою.

Відповідно до пункту 4 частини 6 статті 19 Цивільного процесуального Кодексу справи про розірвання шлюбу відносяться до малозначних справ.

Згідно з частиною першою статті 274 ЦПК малозначні справи розглядаються судом у порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до частини першої статті 276  ЦПК клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження подається у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститися у ній.

Зважаючи на викладене вище та керуючись ст.ст. 56, 104, 106, 109 та 110 Сімейного кодексу України та ст.ст. 4, 19, 23, 28, 175, 184, 274, 276 Цивільного процесуального кодексу України, -

ПРОШУ:

  1. Прийняти цю позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.
  2. Розглянути справу про розірвання шлюбу між мною та Відповідачем у порядку спрощеного позовного провадження.
  3. Розірвати шлюб між мною та Відповідачем, ________(ПІБ), зареєстрований «_»______ ___ року у відділі реєстрації актів цивільного стану ________________.
  4. Судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покласти на Відповідача.

Додатки:

  1. Копія свідоцтва про шлюб.
  2. Копія свідоцтва про народження __________(ПІБ дитини).
  3. Копія позовної заяви та доданих до неї документів для Відповідача.
  4. Квитанція про сплату судового збору.

 

“___”_______ ____ року.                                              __________ /_____________________/

 

Інші документи даної рубрики

Назва

Заява про надання права на шлюб. Інструкція щодо заповнення

Відповідно до ст.22 Сімейного Кодексу України шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, що продовжує навчання. Інструкція щодо заповнення заяви

Відповідно до ст.199 Сімейного Кодексу України, якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про поділ спільного майна подружжя. Інструкція щодо заповнення

Відповідно до статті 69 Сімейного кодексу України дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дружини. Інструкція щодо заповнення заяви

Відповідно до ст.84 Сімейного кодексу України Дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності. Дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка - батька дитини до досягнення дитиною трьох років. Якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку, дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка до досягнення дитиною шести років. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має незалежно від того, чи вона працює, та незалежно від її матеріального становища, за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має і в разі розірвання шлюбу.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про зменшення розміру аліментів. Інструкція щодо заповнення

Відповідно до ст.192 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дитини у частці від доходу відповідача. Інструкція щодо заповнення заяви

Позов про стягнення аліментів може подаватися як за місцем проживання відповідача, так і за місцем проживання позивача.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Спільна заява подружжя, яке має дітей, про розірвання шлюбу. Інструкція щодо заповнення

Стаття 109 Сімейного кодексу України передбачає можливість розірвання шлюбу за рішенням суду на підставі спільної заяви подружжя, яке має дітей.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява позбавлення батьківських прав. Інструкція щодо заповнення

Відподвідно до статті 164 Сімейного кодексу України Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про визначення місця проживання дитини (дітей). Інструкція щодо заповнення

Відподвідно до статті 160 Сімейного кодексу України місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків. Місце проживання дитини, яка досягла десяти років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про стягнення аліментів на дитину у твердій грошовій сумі. Інструкція щодо заповнення заяви

Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі. Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах