Позовна заява про стягнення аліментів на дитину у твердій грошовій сумі. Інструкція щодо заповнення заяви

Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі. Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.

Законодавством визначений мінімальний гарантований розмір аліментів  - 50% прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.

Позов про стягнення аліментів може подаватися як за місцем проживання відповідача, так і за місцем проживання позивача.

Позивачі звільняються від сплати судового збору у справах про стягнення аліментів (п.3 ч.1 ст.5 ЗУ «Про судовий збір»).

Позов про стягнення аліментів на утримання дитини можна подати як до, так і після розірвання шлюбу, а також у тому разі, якщо батьки не перебували у зареєстрованому шлюбі.  У зразку наведений позов про стягнення аліментів після розірвання шлюбу батьками, якщо обставини є іншими, варто їх зазначити.

Аліменти присуджуються з дня пред’явлення позову. Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач подасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за три роки.

Позовну заяву слід роздрукувати у трьох екземплярах, якщо Ви плануєте подати її до суду особисто, або у двох, якщо направлятимете поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). Всі документи до заяви додаються у копіях, у двох екземплярах (другий – для Відповідача), оригінали слід мати з собою у судовому засіданні.

Зразок позову

 

До __________(назва суду)

адреса: _________

 

 

 

Позивач: _______ (ПІБ позивача)

адреса: ____________

номер засобу зв'язку (телефон): _____

 

 

 

Відповідач: ________(ПІБ відповідача)

адреса: _____________

номер засобу зв'язку (телефон): _____

 

 

Ціна позову: ______(сукупність виплат за 6 місяців)

 

 

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

“__” ______ ___ року між мною та Відповідачем було зареєстровано шлюб, про що в Книзі реєстрації актів цивільного стану було зроблено запис № ___ та видано свідоцтво про шлюб № _____ відділом реєстрації актів цивільного стану _______________(вказати назву органу).

Рішенням суду від «_»_____ ___ року шлюб між мною і Відповідачем було розірвано (копія рішення додається).

Від цього шлюбу у нас є спільна дитина (діти): _____________ (ПІБ), ___ року народження (копія свідоцтва про народження додається).

Наразі дитина (діти) проживає зі мною, що підтверджується довідкою про склад сім’ї та зареєстрованих осіб, виданою ________ (назва органу) __ _____ ____ року (копія додається).

Відповідач жодної матеріальної допомоги на утримання дитини (дітей) не надає. Оскільки добровільно про сплату аліментів домовитися не вдалося, я змушена (змушений) звертатися до суду з позовом про стягнення з Відповідача аліментів.

Згідно з вимогами ст. 180 СК України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Згідно із вимогами. 1 ст. 184 СК України Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі. 

Відповідно до ч. 1 ст. 182 СК України, при визначенні розміру аліментів судом враховується стан здоров’я та матеріальне становище дитини, стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів.

(викласти обставини, які можуть вплинути на розмір аліментів, призначений судом: стан здоров’я дитини, особливості її розвитку, матеріальне становище сім’ї, де проживає дитина, побутові умови тощо).

Відповідач (зазначити необхідне): офіційно не працює, має нерегулярний дохід, приховує частину своїх доходів. Однак обставини свідчать, про матеріальну забезпеченість Відповідача. (навести факти, які свідчать, про матеріальну забезпеченість Відповідача: здійснення ним останнім часом великої покупки, його спосіб життя тощо).

Відповідно до частини третьої статті 182 СК суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів у разі встановлення наявності у нього витрат, що перевищують його заробіток (дохід), і щодо яких таким платником аліментів не доведено джерело походження коштів для їх оплати.

Щомісячно я витрачаю на утримання дитини ___ грн., а саме: ___ грн. на харчування, ____ на взуття та одяг, ____грн. на іграшки, ____ грн. на навчання тощо. Тому вважаю обгрунтованим розмір аліментів у сумі _____ грн.

Враховуючи те, що відповідач зобов’язаний утримувати дитину до досягнення нею повноліття, але добровільно матеріальної допомоги на утримання не надає, вважаю свої позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 180, 182, 184 СК України, ст.ст. 4, 19, 23, 28, 175, 184 ЦПК України, -

ПРОШУ:

  1. Стягувати щомісячно з Відповідача,_______ (ПІБ), «__»_________ року народження, уродженого у м._________, на мою користь аліменти на утримання неповнолітньої дитини (дітей) – _______(ПІБ), «__» ________ року народження, у розмірі ____ грн.. з дня подання заяви і до досягнення ______(ПІБ дитини) повноліття.

Додатки:

  1. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.
  2. Копія свідоцтва про народження дитини.
  3. Довідка про склад сім’ї та зареєстрованих осіб..
  4. Копії документів, що підтверджують витрати на дитину (за наявності).
  5. Копія позовної заяви та додатків для направлення Відповідачу.

 

«_»_______ ____року                                           /____/ __________(підпис)

Інші документи даної рубрики

Назва

Заява про надання права на шлюб. Інструкція щодо заповнення

Відповідно до ст.22 Сімейного Кодексу України шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, що продовжує навчання. Інструкція щодо заповнення заяви

Відповідно до ст.199 Сімейного Кодексу України, якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про поділ спільного майна подружжя. Інструкція щодо заповнення

Відповідно до статті 69 Сімейного кодексу України дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дружини. Інструкція щодо заповнення заяви

Відповідно до ст.84 Сімейного кодексу України Дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності. Дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка - батька дитини до досягнення дитиною трьох років. Якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку, дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка до досягнення дитиною шести років. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має незалежно від того, чи вона працює, та незалежно від її матеріального становища, за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має і в разі розірвання шлюбу.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про зменшення розміру аліментів. Інструкція щодо заповнення

Відповідно до ст.192 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дитини у частці від доходу відповідача. Інструкція щодо заповнення заяви

Позов про стягнення аліментів може подаватися як за місцем проживання відповідача, так і за місцем проживання позивача.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Спільна заява подружжя, яке має дітей, про розірвання шлюбу. Інструкція щодо заповнення

Стаття 109 Сімейного кодексу України передбачає можливість розірвання шлюбу за рішенням суду на підставі спільної заяви подружжя, яке має дітей.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява позбавлення батьківських прав. Інструкція щодо заповнення

Відподвідно до статті 164 Сімейного кодексу України Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про визначення місця проживання дитини (дітей). Інструкція щодо заповнення

Відподвідно до статті 160 Сімейного кодексу України місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків. Місце проживання дитини, яка досягла десяти років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про розірвання шлюбу. Інструкція щодо заповнення

Позовна заява про розірвання шлюбу. Інструкція щодо заповнення

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах