Позовна заява позбавлення батьківських прав. Інструкція щодо заповнення

Відподвідно до статті 164 Сімейного кодексу України Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

 1. не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 2. ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти;
 3. жорстоко поводяться з дитиною;
 4. є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 5. вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 6. засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Позовна заява про позбавлення батьківських прав подається до загального суду за місцезнаходженням відповідача.

До позовної заяви обов’язково додаються:

 • Квитанція про сплату судового збору в розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подано позов.
 • копія свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу
 • копія свідоцтва про народження дитини (дітей) щодо якої здійснюється позбавлення батьківських прав.
 • Документи, що підтверджують підстави позбавлення батьківських прав, передбачені Законом, (довідки, характеристики тощо)
 • Копія позовної заяви та доданих до неї матеріалів.

Позовну заяву слід роздрукувати у трьох екземплярах, якщо Ви плануєте подати її до суду особисто, або у двох, якщо направлятимете поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). Всі документи до заяви додаються у копіях, у двох екземплярах (другий – для Відповідача), оригінали слід мати з собою у судовому засіданні.

Зразок позову

 

До __________(назва суду)

адреса: _________

 

 

 

Позивач: _______ (ПІБ позивача)

адреса: ____________

номер засобу зв'язку (телефон): _____

 

 

 

Відповідач: ________(ПІБ відповідача)

адреса: _____________

номер засобу зв'язку (телефон): _____

 

 

 

Третя особа: _____________ (назва органу опіки та піклування)

адреса:

номер засобу зв’язку (телефон): ___________

 

 

 

Ціна позову: немайновий позов

 

Судовий збір:

Позовна заява про позбавлення батьківських прав

«….» ……………… ……. року я уклала (-ав) шлюб з ……………………………………, який ми зареєстрували у відділі реєстрації актів цивільного стану ……………………………., і прожила з ним до «…» …………. 20….. року, після чого ми розлучилися / і проживаємо разом до цього часу. (вибрати необхідне)

Від шлюбу ми маємо дитину (дітей) - ………………………………….., «….» …………….. …… року народження. Дитина проживає разом зі мною / з нами разом. (обрати необхідне)

Оберіть одну з підстав, запропонованих нижче, і виділених курсивом, що відповідає Вашим обставинам:

А) З ………….. …….. року відповідач зловживає спиртними напоями і з приводу хронічного алкоголізму перебуває на обліку в ______________ наркологічному диспансері. З зазначеного часу він ухиляється від  виконання своїх обов’язків по вихованню сина  і примушує його до жебракування.

Б) з ……… 20…… Відповідач ухиляється від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини, а саме: ……………..

В) протягом всього часу Відповідач жорстоко поводиться з дитиною: б’є, принижує її гідність, постійно підвищує на дитину голос… Після  побиттів дитині неодноразово надавали медичну допомогу.

У зв’язку з цим я неодноразово зверталася до відділу опіки та піклування ……………………..…………………., до …………………………… управління внутрішніх справ із скаргами на його поведінку. Однак це не дало позитивного результату.

Г) «….» …………… 20….р. набув чинності вирок ………………………….. суду у кримінальній справі щодо Відповідача за вчинення ним умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Зазначені мною обставини у відповідності з ч.1 ст. 164 Сімейного кодексу України є підставою для позбавлення відповідача батьківських прав.

У відповідності з ч. 4, 5 ст. 19 Сімейного кодексу України при розгляді судом спорів щодо позбавлення батьківських прав обов’язковою є участь органу опіки та піклування, який подає суду письмовий висновок щодо розв’язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, а також на підставі інших документів, які стосуються справи. У зв’язку з цим зазначений орган необхідно залучити до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог.

Крім доданих до заяви документів вказані в цій позовній заяві  можуть підтвердити свідки:

 • ……………………………………… (ПІБ свідка, адреса проживання)
 • ……………………………………… (ПІБ свідка, адреса проживання)

На підставі викладеного й у відповідності з ч. 4, 5 ст. 19, п. 2, 4, 5  ч. 1 ст. 164, ст. 165 СК України, керуючись ст. ст. 4, 19, 23, 28, 175, 184 ЦПК України

ПРОШУ:

 1. Позбавити ……………………………, ……… року народження, уродженця і жителя м. ______________ ______________області, батьківських прав відносно дитини ……………………………………………, «…..» ……………………… ….. року народження.
 2. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати.
 3. Під час попереднього судового засідання вирішити питання про виклик до суду свідків:

- ………………………………., яка (-ий) проживає за адресою: ………………………………….,

- ………………………………., яка (-ий) проживає за адресою: …………………………………..

Додатки:

 1. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу / копія свідоцтва про шлюб (якщо шлюб не розірвано).
 2. Копія свідоцтва про  народження дитини.
 3. Копія довідки з місця проживання.
 4. Копія довідки ______________ …….. УМВС. (якщо є)
 5. Копія довідка ______________ наркологічного диспансеру. (якщо є)
 6. Копія довідки медичного закладу щодо лікування дитини (якщо є)
 7. Копія вироку, що набрав законної сили. (якщо є)
 8. Копія характеристики з місця проживання.
 9. Квитанція про сплату судового збору.
 10. Дві копії позовної заяви з копіями доданих до неї матеріалів.

 

«____»___________20….. р.                                                    ____________.........................

Інші документи даної рубрики

Назва

Заява про надання права на шлюб. Інструкція щодо заповнення

Відповідно до ст.22 Сімейного Кодексу України шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про визначення місця проживання дитини (дітей). Інструкція щодо заповнення

Відподвідно до статті 160 Сімейного кодексу України місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків. Місце проживання дитини, яка досягла десяти років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, що продовжує навчання. Інструкція щодо заповнення заяви

Відповідно до ст.199 Сімейного Кодексу України, якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про поділ спільного майна подружжя. Інструкція щодо заповнення

Відповідно до статті 69 Сімейного кодексу України дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про стягнення аліментів на дитину у твердій грошовій сумі. Інструкція щодо заповнення заяви

Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі. Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дружини. Інструкція щодо заповнення заяви

Відповідно до ст.84 Сімейного кодексу України Дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності. Дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка - батька дитини до досягнення дитиною трьох років. Якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку, дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка до досягнення дитиною шести років. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має незалежно від того, чи вона працює, та незалежно від її матеріального становища, за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має і в разі розірвання шлюбу.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про розірвання шлюбу. Інструкція щодо заповнення

Позовна заява про розірвання шлюбу. Інструкція щодо заповнення

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про зменшення розміру аліментів. Інструкція щодо заповнення

Відповідно до ст.192 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дитини у частці від доходу відповідача. Інструкція щодо заповнення заяви

Позов про стягнення аліментів може подаватися як за місцем проживання відповідача, так і за місцем проживання позивача.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Спільна заява подружжя, яке має дітей, про розірвання шлюбу. Інструкція щодо заповнення

Стаття 109 Сімейного кодексу України передбачає можливість розірвання шлюбу за рішенням суду на підставі спільної заяви подружжя, яке має дітей.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. у місяць

Онлайн бухгалтерія

для ФОП і малого бізнесу

перші 30 днів безкоштовно!

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах