Клопотання про витребування доказів в цивільному процесі

Позивач подає клопотання про витребування доказів обов’язково разом з позовною заявою (ч. 2 ст. 84, ч. 2 ст. 83 ЦПК України), а відповідач – разом з відзивом на позовну заяву, у строк встановленний судом для подання відзиву. В іншому випадку суд залишить клопотання без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

 

 

 

 

 

 

До ________ районного суду міста _____

Адреса:

 

 Позивач / Відповідач:  

(процесуальний статус

особи від імені якої

подається клопотання)                          

Прізвище, ім’я, по батькові   

Адреса:

Тел. ______________

ел. адреса (за наявності)__________

 

Справа № _____________________

  

Суддя        _____________________

 

Клопотання

про витребування доказів

У провадженні ____________ суду (найменування суду) знаходиться справа № _____________ за позовною заявою ___________ (ПІБ позивача) до _____________ (ім’я / найменування відповідача) про ________ (предмет спору).

Частинами 2, 3 ст. 83 ЦПК України визначено, що позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

У відповідності до статті 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні повинно бути зазначено:

  1. який доказ витребовується;
  2. обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
  3. підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
  4. вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

(Виклад обставин, через які сторона не може отримати докази самостійно. Необхідно зазначити: доказ який витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ: підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання доказу)

З огляду на зазначене, я позбавлений можливості долучити відповідний доказ до позовної заяви (або відзиву), при цьому, мною було вчинено всі необхідні дії для його отримання.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 83, 84 ЦПК України,

ПРОШУ СУД:

  1. Витребувати у _______________ (ПІБ / найменування особи, у якої зберігається необхідний доказ) _________________ (назва доказу, який витребовується)

 

Додатки: необхідно додати документи, які підтверджують, що учасник справи вчинив всі необхідні дії для отримання витребовуваного доказу.  

 

 

ПІБ позивача / відповідача                      підпис                                   дата                   

Інші документи даної рубрики

Назва

Клопотання про призначення експертизи

Відповідно до статті 103 Цивільного процесуального Кодексу України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

Рубрика: Процесуальні документи

Клопотання про визнання доказів недопустимими

Відповідно до статті 290 КПК визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Рубрика: Процесуальні документи

Клопотання про зміну запобіжного заходу

Відповідно до статті 201 КПК підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду, клопотання про зміну запобіжного заходу.

Рубрика: Процесуальні документи

Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи

Учасники справи мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги та копії. Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи слід подавати на ім’я судді, який розглядає справу.

Рубрика: Процесуальні документи

Клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження

Відповідно до статті 354 ЦКУ апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Рубрика: Процесуальні документи

Клопотання про закриття кримінального провадження

Відповідно до частини першої статті 284 Кримінального процесуального Кодексу України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо:

Рубрика: Процесуальні документи

Клопотання про відкладення розгляду справи

Клопотання про відкладення розгляду справи (заява про перенесення судового засідання на інший день) можна подати як у цивільному, так і у господарському або адміністративному процесі. У клопотанні слід вказати причину неможливості явки у судове засідання та підтвердити її документально.

Рубрика: Процесуальні документи

Клопотання про проведення слідчих дій

Відповідно до статті 223 КПК слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Рубрика: Процесуальні документи

Клопотання про скасування арешту майна

Відповідно до статті 174 КПК арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Рубрика: Процесуальні документи

Клопотання про виклик свідка

Згідно ст. 91 ЦПК України виклик свідка здійснюється за заявою учасника справи. Заява про виклик свідка має бути подана до або під час підготовчого судового засідання, а якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження – до початку першого судового засідання у справі. В заяві про виклик свідка обов’язково зазначається про які обставини такий свідок може повідомити суд, які можуть вплинути на правильне вирішення судової справи.

Рубрика: Процесуальні документи

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах