Податкова декларація платників єдиного податку

У нас на сайті ви можете скачати форми податкових декларацій платників єдиного податку для 1, 2, 3 і 4 групи, затверджені Наказом Міністерства фінансів від 19.06.2015 # 578.

Відмітка про одержання (штамп конролюючого органу, дата, вхідний номер)

         

 

 
         

 

 
         

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                             

 

 

01

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ –
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ –
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ

РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ  ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ  ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ  - ПІДПРИЄМЦЯ

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

 

 

02

Податковий (звітний) період:

 

 
                       

 

 
 

 

 

            І квартал     

 

 

 

   

півріччя

 

 

 

  (необхідне позначити)

 

 
                             

 

 

03

Податковий (звітний) період,  який уточнюється

 

 
                       

 

 
 

 

 

            І квартал     

 

 

 

   

півріччя

 

 

 

 

  (необхідне позначити)

 

 

 

 

 

 

 
                             

 

 

04

 

 

 
     

(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

 

 

05

 

Платник

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

(прізвище, ім'я, по батькові платника податків згідно з реєстраційними документами)

 

 

06

 

Податкова адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

(податкова адреса (місце проживання) платника податку)

 

 
                             

 

 

07

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

 

 

08

Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб)

 

 

09

Види підприємницької діяльності у звітному періоді ²:

 

 

Код згідно з КВЕД

Назва згідно з КВЕД             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ
ЄДИНОГО ПОДАТКУ  ПЕРШОЇ   ГРУПИ

 

 

            Щомісячні авансові внески, грн, коп.

 

 

І  квартал

 

 

 

 

 

Назва показника

 

 

Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

 

 

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді⁴

 

 

ІІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ  ГРУПИ

 

 

            Щомісячні авансові внески, грн, коп.

 

 

І  квартал

 

 

 

 

 

Назва показника

 

 

Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

 

 

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді⁴

 

 

ІV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ  ТРЕТЬОЇ  ГРУПИ

 

 

 

 

Назва показника

 

 

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 %

 

 

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 %

 

 

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно  з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді⁴

 

 

 V.  ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ

 

 

Назва показника

 

 

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень
рядків 01+02+03+04+05+06+07)

 

 

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) × 15%)

 

 

Сума податку за ставкою 3 % (рядок  05 × 3 %)

 

 

Сума податку за ставкою 5 % (рядок 06 × 5 %)

 

 

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 9 + рядок 10 + рядок 11)

 

 

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації  попереднього звітного (податкового) періоду)

 

 

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 - рядок 13)

 

 

VІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК

 

 

Назва показника

 

 

Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 14 відповідної декларації)⁶

 

 

Уточнена сума податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

 

 

Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки:

 

 

Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету  (рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15)

 

 

Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету⁷
(рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 < рядка 15)

 

 

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 17 × 3 % або  17 × 5 %)⁸  

 

 

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України)        на                 арк.       

 

 

№ з/п

Зміст доповнення 

 

 

 

 

 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 
 

Дата подання декларації:

 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи:

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

         

 

 

або серія та номер паспорта1

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

 

 
 

Фізична особа - платник податку

 

 
 

або уповноважена особа

 

 
                             

 

 
                             

 

 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

 

 

 

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

 

 

 

   

 

 

 

 

порушень (помилок) не виявлено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посадова особа контролюючого органу  (підпис, ініціали та прізвище))

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

 
                             

 

 
 

 Подається з метою отримання  довідки про доходи за  інший період, ніж  квартальний (річний) податковий (звітний) період.

 
 

** Зазначається номер календарного місяця, за який подається декларація з позначкою  “Довідково”.

 

 
 

¹ Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати  будь-які платежі за серією та  номером паспорта. 

 

 
 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право

 

 
 

здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

 
 

² Код  та назва виду економічної  діяльності зазначаються відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД).

 

 
 

³ Заповнюється наростаючим підсумком з початку року у гривнях з двома десятковими знаками після коми. 

 

 
 

Включається:

 

 
 

      сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктами 1, 2, 3  пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді;

 

 
 

     сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку (для першої або другої групи), у звітному (податковому) періоді;

 

 
 

    сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді;

 

 
 

     сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді; 

 

 
 

     сума доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена в підпункті 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Кодексу.

 

 
 

⁵ Заповнюється наростаючим підсумком з початку року (не заповнюється платником податку, що подає декларацію „Довідково”).

 

 
 

⁶ Заповнюється платником податку, який уточнює податкові зобов’язання (не заповнюється платником податку, що подає декларацію «Довідково»). Для уточнення звітних періодів, що передували періоду запровадження нової форми декларації, у рядку 15 зазначається сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 29 податкової декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1688 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за № 1533/20271 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 листопада 2012 року № 1159)).

 

 
 

⁷ Зазначається тільки як позитивне значення.

 

 
 

⁸ Нараховується платником у разі самостійного виявлення факту заниження податкового зобов’язання (пункт 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України).

 

 
                             

 

 
 

Директор Департаменту податкової,

 

 
 

митної політики та методології

 

 
 

бухгалтерського обліку

     

 

 
                             

 

 
                             

 

 
                             

 

 

{Декларація із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 369 від 17.03.2017}

 

 

 

 
                                                                                                                           

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу,                               дата, вхідний номер)

                                         
                                                                                                                           

Податкова декларація платника

єдиного податку третьої групи (юридичні особи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальні відомості

Тип податкової декларації

1

 

звітна

 

звітна нова

 

уточнююча

                                                                                                                           

2

Податковий (звітний) період:

І квартал

 

півріччя

 

три квартали

 

рік

                                                                                                                           

3

Податковий (звітний) період, що уточнюється (зазначається у разі заповнення розділу IV декларації - визначення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок):

I квартал

 

півріччя

 

три квартали

                                                                                                                           

4

Платник податку:

повне найменування згідно з реєстраційними документами:______________________________________________________________

 

 

 

код за ЄДРПОУ

код виду економічної діяльності (КВЕД)

код організаційно-правової форми господарювання

податкова адреса (місцезнаходження) платника:

 

 

електронна адреса***:

                                                                                                                           

5

Найменування контролюючого органу, до якого подається податкова декларація:

 

____________

* Зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій будь-якого типу за рік).

** Подається з метою отримання довідки про доходи за інший, ніж квартальний, податковий (звітний) період відповідно до пункту 296.8 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

*** За бажанням платника податку.

   ІІ. Дохід, що підлягає оподаткуванню

                                                                                                                           

Показники

3 %

5 %

                                                                                         

1

Сума доходу за податковий (звітний) період

Сума доходу, що перевищує граничний обсяг доходу, визначений підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України 

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий,
відповідно до пункту 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

Сума доходу, отриманого від провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

Загальна сума доходу  за податковий (звітний) період  (р.1 + р.2 + р.3 + р.4)

 
                                                                                                                           
     

ІІІ. Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку

                                                                                                                           

Показники

3 %

5 %

                                                                                         

1

Сума єдиного податку (р.1 х С1)

Сума єдиного податку, що обчислюється в подвійному розмірі ставки ((р.2 + р.3 + р.4) х С1 х 2)

Загальна сума єдиного податку за податковий (звітний) період  (р.6 + р.7)

Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період 

Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал  (р.8 - р.9) 

____________

1 С - відсоткова ставка єдиного податку, яка застосовується платником залежно від сплати ПДВ на загальних підставах або включення ПДВ до складу єдиного податку.

 

ІV. Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

                                                                                                                           

Показники

1

Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється  (р.10 декларації, що уточнюється)1

Уточнена сума податкових зобов'язань за податковий (звітний) період, у якому виявлена помилка

Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р.12 - р.11,  якщо р.12 > р.11)

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки
(р.11 - р.12, якщо р.11 > р.12 (зазначається тільки позитивне значення))

Сума штрафу в розмірі 3 % суми недоплати (нараховується платником відповідно до
підпункту "а" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р.13 х 3%))

Сума штрафу в розмірі 5 % суми недоплати (нараховується платником відповідно до
підпункту "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р.13 х 5%))

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3
пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)

____________

1 Рядок 9 податкової декларації згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1688 "Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за № 1533/20271, або рядок 9, або 24, або 36 (відображається в разі переходу протягом року на іншу групу платника єдиного податку) податкової декларації згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1688 "Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за № 1533/20271 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 листопада 2012 року № 1159).

                                                                                                                           

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4

статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

№ з/п

Зміст доповнення

 

 

                                                                                                                           

Інформація, наведена в податковій декларації та додатках, є достовірною.

 

 

.

 

 

.

2

0

 

 

р.

                                   

(дата заповнення декларації (дд. мм. рррр))

                                           

Керівник платника податку або уповноважена особа

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта*)

                                           

Головний бухгалтер або особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта*)

                                           

____________

* Серія та номер паспорта проставляються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

** За наявності.

Ця частина заповнюється посадовою особою контролюючого органу

 

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

"___" __________ 20__ року

 

 

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

 

За результатами камеральної перевірки

 

 

Порушень (помилок) не виявлено

 

 

Складено акт від "___" __________ 20__ року № ___

 

 

 

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

 
           

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

19 червня 2015 року № 578

 

 

 

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу)

 

 

 

 

1

 

 

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

Тип виду декларації

1.1.Т

Порядковий номер  за  рік1

 

Тип декларації

01

 

Загальна

02

 

Нова загальна

03

 

Уточнююча загальна

04

 

Звітна

05

 

Нова звітна

06

 

Уточнююча звітна

за

 

 

 

 

рік

починаючи з2

 

 

.

 

 

з урахуванням уточнень з3

 

 

.

 

 

                                             

 

2

Платник:

 

(повне найменування

 

 

платника податків згідно з реєстраційними документами)

 

 

3

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

.

 

 

.

 

5

Код організаційно-правової форми господарювання

 

 

 

 

6

Податкова адреса

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

Міжміський код

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

Електронна адреса4

Факс4

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

7

Найменування контролюючого органу за основним місцем обліку платника __________________ ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

8

Найменування контролюючого органу за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок),

до якого подається декларація _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

9

Код органу місцевого самоврядування за місцем розташування

земельної(их) ділянки(ок) за КОАТУУ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           Одиниці виміру: гектари - з чотирма десятковими знаками,

                                                                                                                                                                                                                                        гривні  - з двома десятковими знаками

№ з/п 

Категорія земель

 

 

 

 

 

Площа земельної ділянки

 

 

 

 

 

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

Ставка податку (% до нормативної грошової оцінки земельної ділянки)

 

 

 Річна сума податку

(к. 3 х к. 4 х к. 5 / 100)

 

 

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

к. 6 х 10/100/ (кількість календарних

 днів у кварталі) х (кількість календарних

 днів користування

та/або володіння землею)7

к. 6 х 50/100/ (кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)7

к. 6 х 30/100/ (кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Землі сільськогосподарського призначення  (сільськогосподарські угіддя, у тому числі для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті)

1.18

Рілля, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

1.28

Сіножаті, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

1.38

Пасовища, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

1.48

Багаторічні насадження, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Землі водного фонду, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Нараховано на 20 ___  рік, усього (сума р. 1, 2 к. 7-10)

 

 

 

 

 

49

Нараховано на 20 ___  рік за даними раніше поданої декларації

(р. 3 декларації, що уточнюється)

 

 

 

 

59

Нараховано до збільшення податкового зобовязання  на 20 ___ рік  на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення

(р. 3 - р. 4))

 

 

 

 

69

Нараховано до зменшення податкового зобовязання на 20___ рік 

на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення

(р. 4 - р. 3))

 

 

 

 

79

Розмір заниження податкового зобовязання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

 

 

 

 

89

Розмір завищення податкового зобовязання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

 

 

 

 

99

Сума штрафу (к. 7 – 10 р. 7 х 3 % або 5 %)

 

1010

Сума пені

 

119

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності

на

 

арк. 

12

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

на

 

арк. 

До декларації додаються:

1

Додаток  „Відомості про наявність земельних ділянок” 

 

2

Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва11

 

нформація, наведена в декларації, є достовірною.

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Керівник платника податку          ________________________          ______________________

                                                                              (підпис)                                               (ініціали та прізвище)                                                                                                                                                                                                            

                                                   М. П. 12

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та номер паспорта13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                ________________________          ______________________

                                                                       (підпис)                                              (ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та номер паспорта13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності “__”_______20___ року

_________________________________________________________________________________

                          (підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)

 

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено / складено акт від “___”__________ 20___ року №________

 

“___” ________ 20__ року  _________________________________________________________

                                                       (підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)

 

____________

1 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

2 Заповнюється у разі подання декларації за нові земельні ділянки  (починаючи з /число/місяць/).

3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов’язань (з урахуванням уточнень з /число/місяць/).

4 Заповнюється за бажанням платника.

5 При поданні загальної, нової загальної або уточнюючої загальної декларації заповнюється код органу місцевого самоврядування за основним місцем обліку платника.

Показники колонки 3 декларації мають дорівнювати показникам рядків 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0, 1.4.0, 2.0 колонки 11 додатка до цієї декларації.   

7 При зміні протягом року об’єкта оподаткування, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ставок податку показники в колонках 7-10 заповнюються (із застосуванням формул за відповідними колонками) з дня календарного місяця, у якому починають, та/або до дня календарного місяця, у якому припиняють діяти вказані зміни.

8 Заповнюється одним рядком щодо всіх земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ. За потреби (у разі наявності земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ з різною нормативною грошовою оцінкою) кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  та 2 може бути збільшено.

9 Рядки  4 – 9 та 11 заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань. Сума штрафу (рядок 9) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту „а” або „б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.  

10 Сума пені (рядок 10) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

11 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва є невід’ємною частиною декларації, надається відповідно до підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України. Форма розрахунку затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року            № 772 «Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за № 510/20823.

12 За наявності.

13 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Інші документи даної рубрики

Назва

Облік платників податків та зборів

Форми обліку у редакції Наказу Міністерства фінансів «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» від 09.12.2011 № 1588.

Рубрика: ДПІ

Звіт РРО

Форму звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій затверджено Наказом Міністерства фінансів від 21.01.2016 № 13.

Рубрика: ДПІ

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах