Особовий листок з обліку кадрів

Особовий листок зберігається в особовій справі працівника. Заповнюється працівником власноручно, в одному примірнику. Затвердженої форми особового листка з обліку кадрів немає, нижче наведений приклад.

ОСОБОВИЙ ЛИСТОК З ОБЛІКУ КАДРІВ

1.

Прізвище

 

Місце для

фотокартки

 

ім’я

 

по батькові

 

2.

Стать

 

3. Рік, число і місяць народження

                                                                 

4.

Місце народження

 

 

 

(село, місто, район, область)

 

 

                 

 

5.

Освіта

 

 

Найменування навчального закладу, його адреса

Факультет

або відділення

Рік

всту­пу

Рік закін­чення або вибут­тя

Якщо не за­кінчив, то з якого кур­су вибув

Яку спеціальність

одержав в резуль­таті

закінчення навчаль­ного

закладу, вказати номер

дипло­ма або

посвідчення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Якими іноземними мовами володієте

 

 

(читаєте і перекладаєте зі словником, читаєте і можете розмовляти, володієте вільно)

7.

Науковий ступінь, вчене звання

 

 

8.

Які маєте наукові праці та винаходи

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

9. Виконувана робота від початку трудової діяльності (включно з навчанням у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, військовою службою і роботою за сумісництвом).

Заповнюючи цей пункт, установи, організації і підприємства необхідно вказувати так,

як вони називалися на той час, дані про військову службу записувати із зазначенням посади

Місяць і рік

Посада із зазначенням установи; організації,

підприємства, а також міністерства (відомства)

Адреса

уста­нови, організації,

підпри­ємства

вступу

звільнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місяць і рік

Посада із зазначенням установи; організації,

підприємства, а також міністерства (відомства)

Адреса

уста­нови, організації,

підпри­ємства

вступу

звільнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Які маєте державні нагороди

 

 

                                                                                            (зазначити вид і дату)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 
   

 

 


Склад

Стосунок до військового обов’язку та військове звання

 

 

 

 

Рід військ

 

 

(командний, адміністративний, технічний та ін.)

 

           

 

 

12.

Родинний стан на момент заповнення особового листка

 

 

 

(перелічити членів сім’ї із зазначенням

 

дати народження)

 

 

 

 

 

 

 

13.

Домашня адреса, тел., робочий тел.

 

 

 

« ____ »_____________ 201__р.

 

Особистий підпис

 

(дата заповнення)

Працівник, який заповнює особовий листок, повинен про всі наступні зміни повідомляти за місцем роботи

для внесення відповідних даних у його особову справу

Інші документи даної рубрики

Назва

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку — локальний нормативний акт, що регулює внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в організаціях, установах (школах, ДНЗ), інших організаційно-правових формах юридичних осіб незалежно від форми власності.

Рубрика: Для кадровика

Зразок заяви для участі у конкурсі на державну службу (на заміщення вакантної посади)

Заява підписується кандидатом власноруч, до неї додаються документи за переліком.

Рубрика: Для кадровика

Наказ про скасування надбавок до заробітної плати

В бюджетних установах працівникам часто встановлюються надбавки та доплати до посадових окладів. Оскільки надбавки та доплати працівникам установлюються в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі, працівники можуть одержувати виплати залежно від фінансових можливостей установи, організації. Пропонуємо приклад наказу про зняття надбавки

Рубрика: Для кадровика

Заява про переведення на іншу посаду

Заява викладається у довільній формі і підписується працівником. Пропонуємо типову форму заяви про переведення на іншу посаду, на повну ставку, на неповний робочий день.

Рубрика: Для кадровика

Положення про оплату праці

Положення про оплату праці на підприємстві затверджується директором та узгоджується з профспілковою організацією.

Рубрика: Для кадровика

Наказ про призначення директора

Директор підприємства призначається і звільняється з посади на підставі статутних документів. Пропонуємо зразок наказу про призначення директора новоствореного підприємства, ТОВ, про призначення засновника директором, а також наказ про призначення на посаду заступника директора

Рубрика: Для кадровика

Наказ про відкликання з відпустки

У наказі обов’язково має бути зазначено: дату, з якої працівник має стати до роботи; кількість невикористаних днів відпустки; строк надання невикористаних днів відпустки. Пропонуємо зразок наказу про відкликання з щорічної відпустки державного службовця, працівника на один день чи на інший період часу

Рубрика: Для кадровика

Наказ про затвердження, внесення змін до штатного розпису

Штатний розпис затверджується наказом керівника, так само наказом затверджують зміни до штатного розпису або викладають його в новій редакції.Пропонуємо зразок наказу про введення в дію штатного розпису, а також про внесення змін.

Рубрика: Для кадровика

Акт службового розслідування + зразок

Службове розслідування проводиться з метою визначення наявності вини, характеру та тяжкості дисциплінарного правопорушення, вчиненого працівником на підприємстві.

Рубрика: Для кадровика

Заява про вихід / переривання декретної відпустки

Працівниця має право перебувати у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Якщо вона має намір перервати відпустку достроково — подає заяву про вихід з відпустки на ім’я директора, із зазначенням дати, з якої працівниця бажає приступити до роботи. Пропонуємо зразок заяви про достроковий вихід на роботу з декретної відпустки

Рубрика: Для кадровика

Наказ про затвердження, перегляд посадових інструкцій

У Наказі про затвердження посадових інструкцій, зазвичай видають, окрім безпосередньо затвердження документа, можуть бути вирішені інші питання: визначено дату початку дії затвердженого документа — якщо вона не збігається з датою затвердження; встановлено строк дії затвердженого документа; окреслено перелік заходів з уведення документа в дію; призначено відповідальних осіб за виконання документа тощо. Новий документ може зумовлювати внесення змін у вже чинні документи підприємства або скасування низки таких документів.

Рубрика: Для кадровика

Протокол зборів трудового колективу зразок

Протокол загальних зборів трудового колективу підприємства, ДНЗ , школи підписують голова та секретар зборів.

Рубрика: Для кадровика

Зразок наказу про встановлення надбавки

Пропонуємо зразок наказу про встановлення надбавки за вислугу років педпрацівникам, за інтенсивність праці. Нагадуємо, надбавка до заробітної плати може встановлюватись за:

Рубрика: Для кадровика

Наказ про облікову політику

Облікова політика підприємство - уся сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності (ст. 1 Закону про бухоблік). Вона затверджується окремим документом — наказом керівника. Пропонуємо зразок (приклад) наказу про облікову політику малого підприємства, бюджетної установи, неприбуткової організації

Рубрика: Для кадровика

Наказ про преміювання працівників

Наказ про преміювання видає керівник юридичної особи. В ньому зазначається розмір премії, її вид, за що премійовано працівників. Пропонуємо зразок наказу про преміювання працівників, директора у зв'язку з професійним святом, з нагоди ювілею, до 8 березня, до дня бухгалтера та інших нагод.

Рубрика: Для кадровика

Наказ про зміну графіка роботи

У випадку виробничої або іншої необхідності роботодавець може змінити графік роботи працівників, встановлений трудовим договором або правилами внутрішнього розпорядку. Зауважте, що зміна графіка є істотною зміною трудового договору із застосуванням наслідків, передбачених ст.32 Кодексу законів про працю.

Рубрика: Для кадровика

Наказ про скорочення штату

Звільнення у зв’язку із скороченням штату допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу. Не допускається звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці.

Рубрика: Для кадровика

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах