Згода на обробку персональних даних

Заява згода суб'єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене в письмовій або електронній формі. Пропонуємо бланк листа згоди на збір та обробку персональних даних

Приклад згоди на обробку персональних даних:

Я ______________________________________________________________________,

                                                             (П. І. Б.)

що мешкає за адресою _____________________________________________________

документ, що посвідчує особу _______________________________________________

даю згоду на обробку персональних даних ____________________________________

                                                                             (назва володільця персональних даних)

на таких умовах:

1. Персональні дані оброблятимуться з метою _________________________________

2. Володільцем оброблятимуться такі персональні дані: _________________________

3. Розпорядником персональних даних є (назва та адреса розпорядника персональних

даних) ___________________________________________________________________

4. Володілець/розпорядник здійснюватиме з персональними даними такі дії: ________

5. Персональні дані передаватимуться (назва та адреса третьої особи) з метою _______

Згода дається на термін, необхідний для досягнення мети, зазначеної в п. 1, і може

бути відкликана за заявою, направленою володільцю персональних даних

___________________

(підпис)

___________________

(дата)

Інші документи даної рубрики

Назва

Бланк декларації з сімейним лікарем

Пацієнт має обрати сімейного лікаря (терапевта, педіатра) незалежно від зареєстрованого місця проживання, з тих медичних установ (або фізичних осіб-підприємців), які уклали договір з Національною службою охорони здоров’я для підписання медичної декларації.

Рубрика: Інші документи

Цивільно-правовий договір (зразок)

Цивільно-правовий договір укладається між Замовником та Виконавцем (фрілансером). Предметом договору є надання послуг або виконання робіт.

Рубрика: Інші документи

Декларація відповідності

Декларація відповідності технічним регламентам – це документ, оформлений виробником, постачальником або продавцем, що гарантує якість товарів, їх відповідність установленим законом нормам.

Рубрика: Інші документи

Депутатське звернення + зразок

Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, про надання інформації, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Пропонуємо приклад депутатського звернення

Рубрика: Інші документи

Зразок заяви на відпустку

Як правильно написати заяву на відпустку за свій рахунок, на додаткову чи соціальну відпустку, на один день, по вагітності та пологам? Надання працівникам організації відпусток будь-якого виду і різної тривалості обов'язково має оформлятися на підставі написаної ними заяви, що містить відповідне прохання. Функціональне призначення такого документа полягає в ініціації процедури надання працівникові відпустки, з подальшим виданням наказу. Пропонуємо приклад, бланк заяви на відпустку директора чи працівника.

Рубрика: Інші документи

Заява та декларація для призначення субсидії

Форму заяви та декларації про доходи особи, що звертається за призначенням житлової субсидії затверджено Наказом Міністерства соціальної політики від 03 травня 2018 р. за N 548/32000. Пропонуємо бланк для заповнення

Рубрика: Інші документи

Супровідний лист (зразок)

Супровідний лист є допоміжним документом до резюме і має бути стислим викладом резюме з метою обгрунтувати свої професійні і особистісні якості на ту посаду, на яку претендуєте. Текст супровідного листа без досвіду роботи для різних вакансій і організацій може видозмінюватися, і складатися відповідно до запитуваної вакансії.

Рубрика: Інші документи

Відмова від щеплення (зразок)

Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення. Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Особам віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації та за згодою об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників цих осіб. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.

Рубрика: Інші документи

Зразок пояснювальної записки

Пояснювальна записка є документом, який пояснює керівництву підприємства причини невиконання доручення, завдання чи роботи, факт порушення трудової або технологічної дисципліни, про травму. Пропонуємо бланк для написання пояснювальної записки про запізнення на роботу, невиконання роботи, а також зразок пояснювальної записки про помилку в роботі

Рубрика: Інші документи

Рекомендаційний лист (зразок)

Рекомендаційні листи складаються в довільному стилі на корпоративному бланку, завіряються підписом рекомендателя і додаються до резюме. Печаткана рекомендаційному листі необов'язкова.

Рубрика: Інші документи

Характеристика

Характеристика - це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника (учня / студента).

Рубрика: Інші документи

Заява на відгул

Законодавство не містить чіткого визначення терміну «відгул». За своєю суттю, це додатковий вихідний, який може надаватися з різних підстав: як компенсація раніше відпрацьованого часу; як додаткова відпустка без збереження заробітної плати; за рахунок щорічної відпустки; в якості компенсації донорам за здачу крові. Попонуємо ознайомитись, як правильно писати заяву на відгул.

Рубрика: Інші документи

Заява про застосування податкової соціальної пільги

Платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:

Рубрика: Інші документи

Заява до кіберполіції (зразок)

До завдань кіберполіції входить протидія кіберзлочинності, завчасне інформування населення про появу нових кіберзлочинців.

Рубрика: Інші документи

Акт про не проживання фізичної особи за місцем реєстрації

Акт про те, що особа не проживає (відсутня) за місцем реєстрації часто використовують як доказ у справах про виселення. Такий документ складається і підписується комісією ЖЕКу, ОСББ або ЖБК.

Рубрика: Інші документи

Протокол про адміністративне правопорушення (зразок)

Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності.

Рубрика: Інші документи

Діловий лист + зразок

Листування між підприємствами, установами, організаціями може носити інформаційний характер, обмін думками, пропозиціями, ідеями, містити у собі вимоги, відповіді та претензії.

Рубрика: Інші документи

Заява про отримання допомоги на поховання

Статтею 27 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" передбачено, що матеріальна допомога на поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування України надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні:

Рубрика: Інші документи

Акт про фактичне проживання

Акт про фактичне проживання особи складається у випадках, коли фізична особа не проживає за адресою реєстрації, а є необхідність встановити її реальне (фактичне) місце проживання.

Рубрика: Інші документи

Протокол батьківських зборів (шаблон)

Протокол батьківських зборів має містити його номер, дату, перелік питань порядку денного та ухвалених рішень. Підписують протокол Голова та секретар зборів. До протоколу варто додати список присутніх батьків. Пропонуємо шаблон протоколу батьківських зборів молодшої, середньої групи в ДНЗ, 1-11 класів НУШ

Рубрика: Інші документи

Відомість розподілу чисельності працівників: бланк, додаток

Відомість розподілу чисельності працівників за видами економічної діяльності затверджено Постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010р. №30.

Рубрика: Інші документи

Заява про зняття арешту з рахунку

Загальний розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 20%, в окремих випадках – 50%. Накладення арешту на зарплатну картку/рахунок є неправомірним. Пропонуємо зразок позовної заяви до виконавчої служби про зняття арешту з банківського рахунку

Рубрика: Інші документи

Дефектний акт

Дефектний акт - це документ, який підтверджує необхідність ремонту матеріального об'єкта і містить перелік робіт, які необхідно з цією метою виконати, засвідчений членами кваліфікованої комісії.

Рубрика: Інші документи

Заява-розрахунок лікарняних

Форму заяви-розрахунку лікарняних та виплат потерпілим на виробництві затверджено Постановою Правління Фонду Соціального Страхування України від 19.07.2018 № 12.

Рубрика: Інші документи

Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги

Форму Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги затверджено Постановою Кабінету Міністрів від 21.04.2015 р. №441 (зі змінами та доповненнями).

Рубрика: Інші документи

Заява про прийняття на роботу

Зазвичай трудовий договір укладається шляхом подання заяви про прийняття на роботу майбутнім працівником та видання керівником наказу про прийняття на роботу. Типової форми заяви про прийняття на роботу не існує, проте в заяві мають бути принаймні зазначені істотні умови трудового договору, за яким працюватиме особа (безстроковий чи строковий трудовий договір, робота основна чи за сумісництвом, ФОП, посада, дата початку роботи тощо).

Рубрика: Інші документи

Заява до виконавчої служби про невиплату аліментів

Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів може знадобитися, якщо дитині потрібно виїхати за кордон на термін більше 1 місяця, а той з батьків, який живе окремо від сім'ї, не бажає надавати відповідний дозвіл. Така довідка видається за вимогою стягувача органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем протягом трьох робочих днів і обмежується одним місяцем. Пропонуємо зразок заяви про неотримання аліментів для отримання довідки

Рубрика: Інші документи

Мотиваційний лист (зразок)

Мотиваційний лист – це супровідний лист, що надається разом з резюме. Його мета – справити потрібне враження на потенційного роботодавця, звернути увагу на ваш професійний досвід, знання, вміння, рівень обізнаності щодо напрямків діяльності підприємства, та довести, що саме ви маєте отримати вакантне місце.

Рубрика: Інші документи

Комерційна пропозиція (зразок)

Комерційна пропозиція – лист потенційному партнеру чи замовнику, що містить ділову пропозицію щодо подальшої співпраці.

Рубрика: Інші документи

Протокол адміністративного затримання зразок

Адміністративне затримання є одним з обмежувальних заходів адміністративного примусу, який застосовується всупереч волі та бажанню порушника і полягає у тимчасовому обмеженні свободи пересування і місцезнаходження. Пропонуємо зразок протоколу затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину

Рубрика: Інші документи

Митна декларація (для письмового декларування громадянами для особистих потреб)

Фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу. Пропонуємо бланк, щоб правильно заповнити митну декларацію.

Рубрика: Інші документи

Посвідчення про відрядження

Наразі оформлювати посвідчення про відрядження не обов’язково, достатньо наказу, яким визначається кількість днів у відрядженні.

Рубрика: Інші документи

Огляд місця події + шаблон

Огляд – це слідча (розшукова) дія, яка проводиться слідчим або прокурором з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин кримінального правопорушення. Пропонуємо приклад бланку протоколу огляду місця події за новим КПК.

Рубрика: Інші документи

Заява на пакунок малюка + зразок

Якщо Ви не отримали допомогу «пакунок малюка» (бебі бокс) у пологовому будинку, зверніться із заявою до органу соціального захисту за місцем проживання.

Рубрика: Інші документи

Довідка з місця навчання

Довідка з місця навчання студента, учня оформлюється на фірмовому бланку навчального закладу, підписується керівником та скріплюється печаткою установи (за наявності).

Рубрика: Інші документи

Доповідна записка (зразок)

Доповідна записка - це документ, адресований керівникові структурного підрозділу, установи, організації, в якому викладається інформація про факти, події, ситуацію, що склалася, виконану роботу, про про порушення техніки безпеки тощо, а також наводяться власні висновки та пропозиції.

Рубрика: Інші документи

Депутатський запит

Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутата міської (міста обласного значення), районної, обласної ради - також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Рубрика: Інші документи

Акт прийому-передачі документів

Акт прийому-передачі оригіналів кадрових, бухгалтерських документів є підтвердженням факту передання та отримання документації. Часто використовується у господарському обороті для передання технічної документації відповідно до умов Договору.

Рубрика: Інші документи

Службова записка

Службова записка – документ внутрішнього використання на підприємстві, установі, організації. Як правило, використовується для спілкування всередині ланки або підрозділу.

Рубрика: Інші документи

Декларація про початок будівельних робіт

Після набуття права на земельну ділянку та відповідно до її цільового призначення замовник може виконувати підготовчі роботи, визначені будівельними нормами і правилами, з повідомленням органу державного архітектурно-будівельного контролю. Форму повідомлення про початок виконання підготовчих робіт затверджено Кабінетом Міністрів України.

Рубрика: Інші документи

Будівельний паспорт (зразок)

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (паспорт будівництва) визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці.

Рубрика: Інші документи

Заява + декларація на виплату соціальної допомоги

Для отримання будь-якого виду соціальної допомоги особа звертається до органів соціального захисту з відповідною заявою та подає декларацію про доходи та майновий стан.

Рубрика: Інші документи

Пояснювальна записка в школу

Пояснювальна записка в школу складається у довільній формі, на ім’я директора навчального закладу. Пропонуємо зразок, як парвильно написати записку українською мовою про відсутність дитини в школі.

Рубрика: Інші документи

Запрошення для іноземця в Україну (зразок)

Запрошення іноземця в Україну є підставою для оформлення короткострокової візи. Запрошення від імені юридичної особи оформлюється на офіційному бланку, запрошення від фізичної особи посвідчується нотаріально.

Рубрика: Інші документи

Заява про передачу земельної ділянки у власність

Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність.

Рубрика: Інші документи

Довідка про реєстрацію місця проживання (форма 13)

Довідка про реєстрацію місця проживання дитини, дорослої особи - документ, який видається органом реєстрації особі за її вимогою та підтверджує реєстрацію місця проживання або місця перебування особи. Для отримання довідки варто звернутись до ЦНАПу. Пропонуємо бланк довідки форми 13.

Рубрика: Інші документи

Зразок заяви на звільнення

Тут Ви можете завантажити зразки, приклади заяв про звільнення: за власним бажанням без зазначення причини і без відпрацювання; за згодою сторін; у зв'язку з переведенням; з поважної причини. Дізнайтесь, як правильно писати заяву на звільнення з роботи

Рубрика: Інші документи

Гарантійний лист (шаблон)

Гарантійний лист часто використовується у діловому обороті, за ним одна сторона дає гарантію іншій щодо виконання певних, взятих на себе зобов’язань. Гарантійний лист може стосуватися зобов’язань з оплати, постачання товарів, працевлаштування тощо. Пропонуємо зразок написання гарантійного листа

Рубрика: Інші документи

Відомість нарахування заробітної плати (розрахунково-платіжна відомість)

Форму відомості про нарахування заробітної плати (розрахунково-платіжної відомості П-7) працівнику затверджено Наказом Держкомстату України від 05.12.2008 № 489. Проте використання цієї форми не є обов’язковим, суб’єкт господарювання може розробити і використовувати свою форму. Приклад заповнення:

Рубрика: Інші документи

Протокол допиту свідка + зразок

Свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань.

Рубрика: Інші документи

Заява про прийняття спадщини

Заява про прийняття спадщини подається державному або приватному нотаріусу за місцем відкриття спадщини протягом 6 місяців після її відкриття. Якщо заява про прийняття спадщини надсилається поштою, на ній повинна бути нотаріально засвідчена справжність підпису спадкоємця

Рубрика: Інші документи

Відповідь на адвокатський запит + зразок

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Рубрика: Інші документи

Інформаційний запит зразок

Порядок складання запиту на інформацію визначений ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Запит на інформацію - це прохання особи надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні органу, до якого звертаються.

Рубрика: Інші документи

Зразок (бланк) довіреності

На нашому сайті Ви можете завантажити зразок довіреності на представництво інтересів (підписання договорів, отримання пошти та документів, право підпису, на продаж квартири і т.д.). Довіреність від імені юридичної особи оформлюється на фірмовому бланку.

Рубрика: Інші документи

Автобіографія (біографія)

Автобіографія - це документ, в якому особа, яка його складає, подає опис свого життя та діяльності в хронологічній послідовності. Пропонуємо бланк і приклад, як правильно пишеться автобіографія на роботу, для військкомату, до особової справи

Рубрика: Інші документи

Протокол загальних зборів

Протокол загальних зборів підписують обрані Голова зборів та секретар. Обов’язково мають бути вказані дата та місце проведення, явка учасників, кворум, порядок денний, хід голосування та його результат. Пропонуємо зразок протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

Рубрика: Інші документи

Заява про вихід з профспілки

Участь у профспілковій організації є добровільною. В будь-який час особа може вийти з профспілки за власним бажанням, не пояснюючи причин. Пропонуємо зразок заяви про звільнення з профспілки

Рубрика: Інші документи

Адвокатський запит (зразок)

Відповідно до ст.24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012р., адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту. Пропонуємо зразок адвокатського запиту до лікарні, поліції, МРЕВ та інших органів про надання інформації.

Рубрика: Інші документи

Відповідь на звернення громадян + зразок

Згідно зі ст. 40 Конституції України усі громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Рубрика: Інші документи

Заява до Національної поліції про вчинення злочину (зразок)

Відповідно до частини першої статті 244 Кримінального процесуального Кодексу слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви в поліцію про шахрайство, вчинення злочину, крадіжку, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення …, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Рубрика: Інші документи

Зразок звернення до міського голови, органу місцевого самоврядування (міської ради), депутата

Письмові колективні звернення громадян до народного депутата, мера (міського голови), депутата міської ради про допомогу садочку (школі), ремонт дороги, на лікування та інші потреби направляються на адресу відповідного органу поштою, або через мережу Інтернет в електронній формі. Як правильно написати заяву звернення громадян, розказує Prostopravo.com.ua.

Рубрика: Інші документи

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів

Форма № 10-ПІ "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів", що заповнюється за рік, поширюється на всі підприємства, установи і організації, у тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, у яких працює за основним місцем роботи, від 8 і більше осіб.

Рубрика: Інші документи

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах