Фіскальний чек

Фіскальний чек - документ встановленої форми, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний фіскальний чек) реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій.

Форма та зміст фіскального чека регламентовані законодавством (зокрема, Наказом Міністерства фінансів від 21.01.2016  № 13).

Додаток 1
до Положення про форму
та зміст розрахункових документів
(пункт 1 розділу ІІ)

Форма № ФКЧ-1

ФІСКАЛЬНИЙ КАСОВИЙ ЧЕК НА ТОВАРИ (ПОСЛУГИ)

Рядок

 

 

1.

Найменування суб’єкта господарювання

 

2.

Назва господарської одиниці

 

 

3.

Адреса господарської одиниці

 

 

4.

ПН

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ІД

Податковий номер/серія (за наявності) та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Кількість товару (послуги)

Знак «х»

Вартість одиниці виміру

 

 

 

 

7.

Код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД2

 

 

8.

Цифрове значення штрихового коду товару3

 

9.

Цифрове значення штрихового коду марки
акцизного податку на алкогольні напої

 

 

10.

Назва товару (послуги)

Вартість

Літерне позначення ставки ПДВ

 

 

 

11.

Ідентифікатор еквайра та торгівця або інші реквізити,
що дають змогу їх ідентифікувати

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ідентифікатор платіжного пристрою

 

 

13.

Сума комісійної винагороди (у разі наявності)

 

 

14.

Вид операції

 

 

15.

ЕПЗ

Реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки)4

 

 

16.

ПЛАТІЖНА СИСТЕМА

 

 

 

 

КОД АВТ.

Код авторизації5

 

 

17.

КАСИР

Підпис касира6

 

 

18.

ДЕРЖАТЕЛЬ ЕПЗ

Підпис держателя електронного платіжного засобу7

 

 

19.

Форма оплати

 

Сума коштів

 

Валюта операції

 

 

20.

СУМА

Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком

 

 

21.

ПДВ

 

Літерне позначення ставки ПДВ

Ставка ПДВ у відсотках

Сума ПДВ

 

 

 

 

22.

Акцизний податок

 

Літерне позначення

Ставка акцизного податку

Сума акцизного податку

 

 

 

23.

Заокруглення

 

24.

До сплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Фіскальний номер касового чека/
фіскальний номер електронного касового чека

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточна дата

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Час проведення розрахунку

 

 

-

 

 

-

 

 

 

26.

QR-код8

 

 

27.

Позначка щодо режиму роботи (офлайн/онлайн)
(для програмних реєстраторів розрахункових операцій)

 

 

28.

Контрольне число, сформоване в режимі офлайн9

(для програмних реєстраторів розрахункових операцій)

 

 

29.

ЗН

Заводський номер реєстратора розрахункових операцій10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

ФН

Фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій/
Фіскальний номер програмного реєстратора розрахункових операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК

Найменування або графічне зображення виробника

 

1. Серія та номер паспорта / номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті).

2. Зазначається код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, що встановлений Законом України «Про Митний тариф України».

3. Зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством, а у разі непередбачення — за бажанням платника.

4. Допустимі правилами безпеки платіжної системи.

5. Код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, крім випадків, коли правила розрахунків платіжної системи передбачають складання розрахункових документів із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток) без виконання процедур авторизації.

6. Якщо це передбачено правилами платіжної системи.

7. Підпис касира та підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи «Касир» та «Держатель ЕПЗ».

8. QR-код зазначається у разі наявності.

9. Контрольне число формується за допомогою одностороннього алгоритму хешування даних. В один період часу для всіх програмних реєстраторів розрахункових операцій застосовується одна хеш-функція, визначена центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, інформація про яку оприлюднюється в Електронному кабінеті.

10. Заводський номер для програмних реєстраторів розрахункових операцій не зазначається.

__________
Примітка.

Рядки 6–10 фіскального касового чека повторюються відповідно до кількості різних назв товарів (послуг), які оплачені за одним касовим чеком. Якщо кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги) дорівнює одиниці виміру, то відомості про товар (послугу) можна друкувати в одному рядку. Якщо реєстратор розрахункових операцій/програмний реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ, то в касовому чеку друкується вартість кожного товару (послуги) з урахуванням ПДВ, інакше — вартість без урахування ПДВ.

Рядки 11–18 заповнюються у разі застосування при проведенні розрахунків з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій.

Рядки 15, 16, 18 повторюються відповідно до кількості електронних платіжних засобів, з використанням яких здійснюється оплата.

Рядок 19 фіскального касового чека повторюється відповідно до кількості різних форм оплати. У разі здійснення оплати тільки в готівковій формі дозволяється не друкувати цього рядка.

Рядки 21 та 22 фіскального касового чека повторюються відповідно до кількості податкових груп за різними ставками ПДВ та акцизного податку. Дозволяється не друкувати рядків за податковими групами, якщо сума ПДВ або акцизного податку дорівнює нулю.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 288 від 19.02.2018; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020, № 329 від 08.06.2021}

Інші документи даної рубрики

Назва

Довідка ОК-5: форма, зразок довідки з Пенсійного фонду, як отримати

Довідка ОК-5 — це сформовані індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб. Довідка формується за будь-який період, починаючи з 2000 року, та містить, зокрема, дані щодо суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків. Така довідка надається територіальними органами Пенсійного фонду України в паперовій та в електронній формі. Довідку ОК-5 можливо також згенерувати на Порталі Дія.

Рубрика: Для бухгалтера

Довідка про відсутність заборгованості (зразок)

Довідка ДФС містить інформацію щодо відсутності заборгованості за податковими та іншими платежами до бюджету. Пропонуємо зразок довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджету.

Рубрика: Для бухгалтера

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку. Пропонуємо бланк заяви про перехід, обрання, відмову від спрощеної системи

Рубрика: Для бухгалтера

Передавальний акт

Передавальний акт складається в разі реорганізації підприємства і затверджується власником та правонаступником.

Рубрика: Для бухгалтера

Заява на податкову соціальну пільгу

Заяву про застосування податкової соціальної пільги подає працівник працедавцю, зазначивши підставу застосування такої пільги

Рубрика: Для бухгалтера

Довідка ОК-7

Довідка ОК-7 формується за період з 2011 року і містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок та страховий стаж. Зазначена довідка видається територіальними органами Пенсійного фонду України в паперовій та в електронній формі, яка дає змогу перевірити страховий стаж працівника, за яким визначають, яким буде відсоток нарахування сум. Як правило,використовується задля визначення страхового стажу для розрахунку сум лікарняних або нарахування допомоги по безробіттю та інше. Довідку ОК-7 можливо також згенерувати на Порталі Дія.

Рубрика: Для бухгалтера

Товарний чек (бланк)

Товарний чек – розрахунковий документ, що використовується суб’єктами господарювання, які не зобов’язані застосовувати РРО. Законодавчо затвердженої форми товарного чека немає, проте він повинен містить певні обов’язкові реквізити. Далі наводимо шаблон бланка товарного чека на товари, послуги для ФОП та інших підприємств

Рубрика: Для бухгалтера

«Нульова» декларація про доходи + зразок

«Нульове» (одноразове) декларування проводиться з вересня 2021 року по березень 2022 року в рамках програми «податкової амністії». Пропонуємо зразок нульової податкової декларації про майновий стан і доходи.

Рубрика: Для бухгалтера

Лікарняний лист (листок непрацездатності), бланк + зразок заповнення

1 травня 2021 року діє електронний лікарняний. Паралельно з ним, певний час діятиме і паперова форма. Згодом залишиться тільки електронна. Лікар вносить лікарняний у базу в системі EHealth, підписує електронним підписом. Бухгалтер отримуватиме доступ до лікарняних у базі й подаватиме в електронній формі заяву-розрахунок лікарняних до ФСС. Пропонуємо ознайомитись, як виглядає лікарняний лист і як його потрібно заповнювати.

Рубрика: Для бухгалтера

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах