Форма заяви 1-ОПП (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)

Форма Заяви 1-ОПП про реєстрацію платника податків затверджена Наказом Міністерства фінансів від 24.06.2020 № 323.

Форма № 1-ОПП

                                                                           ЗАЯВА
                               (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)

Облік за основним місцем обліку

Зміни

Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку*

Зміна місцезнаходження, пов’язана
із зміною адміністративного району,
або включення/невключення до Реєстру ВПП

 

1.

Податковий номер

 

 

1а.

Податковий номер

 

 

 

 

 

 

головного підприємства (для відокремленого підрозділу)

 

2. Повне найменування українською мовою

 

 

3. Скорочене найменування українською мовою

 

 

4.

Найменування
контролюючого органу,
до якого подається заява

 

 

 

Найменування
контролюючого органу, 
з якого вибув платник

 

 

                                                          ДАНІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

5.

Найменування органу

державної реєстрації

 

 

Дата реєстрації

 

 

Номер реєстрації

 

 

Код та назва

 

 

 

організаційно-правової форми

 

 

6.

ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ

Назва виду діяльності

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6а.

ДРУГОРЯДНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Розмір статутного капіталу в національній валюті (грн)

 

 

__________
*   Під час подання заяви за формою № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського  та/або податкового обліку» заповнюються 1, 2, 4 та 10 розділи заяви за формою № 1-ОПП, інформація про засновників  не подається.

 

Продовження додатка 5

                                         Форма № 1-ОПП

                                         АДРЕСНІ ДАНІ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

8.

Місцезнаходження

 

Поштовий індекс

 

 

 

Країна

 

 

 

Код КОАТУУ

 

 

 

 

 

Область

 

 

 

Район

 

 

 

Місто

 

 

 

Район міста

 

 

 

Вулиця

 

 

 

Будинок

 

/

 

 

Корпус

 

Офіс/квартира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

9. КЕРІВНИК: прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта**

 

 

 

 

 

Телефони службовий

 

домашній

 

 

Додаткові телефони

 

факс

 

 

 

факс

 

 

10. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР (бухгалтер чи інша особа, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків):
прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта**

 

 

 

 

 

 

Дата призначення «___» _________________ 20___ року

Телефони службовий

 

домашній

 

 

Додаткові телефони

 

факс

 

 

 

факс

 

 

____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

________________

(підпис)

________________________

(дата)

 

__________
**   Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Податковий номер

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ***
(для юридичних осіб)

Продовження додатка 5

Форма № 1-ОПП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податковий

 

Ідентифікаційний

 

 

номер

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний, обліковий) номер (код) нерезидента у країні його реєстрації

 

Найменування

 

 

 

 

Місцезнаходження

 

 

Країна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для резидента:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Код КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

Область

 

 

 

Район

 

 

 

Місто

 

 

 

Район міста

 

 

 

Вулиця

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок

 

/

 

 

 

Корпус

 

Офіс/квартира

 

 

 

 

 

 

 

 

Для нерезидента:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон службовий

                      

Факс

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесок у статутний

капітал (сума)

 

Назва валюти

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податковий

 

Ідентифікаційний

 

 

номер

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний, обліковий) номер (код) нерезидента у країні його реєстрації

 

Найменування

 

 

 

 

Місцезнаходження

 

 

Країна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для резидента:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Код КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

Область

 

 

 

Район

 

 

 

Місто

 

 

 

Район міста

 

 

 

Вулиця

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок

 

/

 

 

 

Корпус

 

Офіс/квартира

 

 

 

 

 

 

 

 

Для нерезидента:

 

 

 

 

 

 

 

Телефон службовий

 

Факс

 

 

 

 

 

 

Внесок у статутний

капітал (сума)

 

Назва валюти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

__________
*** Відокремлені підрозділи надають інформацію тільки щодо платників податків, відокремленим підрозділом яких вони є;

      щодо платників податків, які перебувають у державній або комунальній власності, зазначаються орган державної влади, об’єднання, установа, організація, якому(ій) такий платник податків безпосередньо підпорядкований, підзвітний;

      іноземні компанії, організації та відокремлені підрозділи іноземних компаній, організацій зазначають дані про іноземну компанію, організацію у країні її реєстрації;

      інформація про засновників може продовжуватись на наступних аркушах.

 

 

Податковий номер

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ****
(для фізичних осіб)

Продовження додатка 5

Форма № 1-ОПП

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки

 

 

 

або серія (за наявності) та номер паспорта*****

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

 

 

 

Місце проживання

 

 

Країна

 

 

 

 

 

 

 

Для резидента:

 

 

 

 

 

 

 

Поштовий індекс

 

 

Код КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Область

 

 

 

Район

 

 

 

Місто

 

 

 

Район міста

 

 

 

Вулиця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок

 

/

 

 

Корпус

 

Офіс/квартира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для нерезидента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон службовий

 

Факс

 

Домашній

 

Факс

 

 

 

 

 

 

Внесок у статутний капітал (сума)

 

Назва валюти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки

 

 

 

або серія (за наявності) та номер паспорта*****

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

 

 

 

Місце проживання

 

 

Країна

 

 

 

 

 

 

 

Для резидента:

 

 

 

 

 

 

 

Поштовий індекс

 

 

Код КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Область

 

 

 

Район

 

 

 

Місто

 

 

 

Район міста

 

 

 

Вулиця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок

 

/

 

 

Корпус

 

Офіс/квартира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для нерезидента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон службовий

 

Факс

 

Домашній

 

Факс

 

 

 

 

 

 

Внесок у статутний капітал (сума)

 

Назва валюти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

__________
  ****   Інформація про засновників (фізичних осіб) не подається, якщо вони є членами трудового колективу.

             Інформація про засновників може продовжуватись на наступних аркушах.

*****  Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

 

Податковий номер

 

 

Інші документи даної рубрики

Назва

Фінансовий звіт малого підприємства

Найпоказовішим і якісним результатом діяльності всієї бухгалтерської служби будь-якого підприємства є річний фінансовий звіт. Він містить інформацію про фінансовий стан суб'єкта економічної діяльності, результати її діяльності та зміни у фінансовому становищі. Фінансова звітність для суб'єктів малого підприємництва складається відповідно до П (С) БО 25. Дана звітність має більш скорочений вигляд у порівнянні з загальноприйнятою річною фінансовою звітністю і складається всього з двох форм: форма № 1-м «Баланс» і форма № 2-м «Звіт про фінансові результати діяльності підприємства».

Рубрика: Фінансова звітність

Форма 20-ОПП

Платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків. Повідомлення за формою №20-ОПП мають подавати всі платники податків - як юридичні, так і фізичні особи - підприємці в разі наявності, виникнення, зміни типу об’єкта оподаткування.

Рубрика: Фінансова звітність

Бухгалтерський баланс

Бухгалтерський баланс - документ, що характеризує загальний стан активів і пасивів підприємства на певний момент (дату) в грошовому вираженні. Баланс містить узагальнені дані про фінансовий стан організації.

Рубрика: Фінансова звітність

Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Після проведення виплат працівникам за рахунок коштів Фонду соціального страхування підприємство надсилає повідомлення про проведення виплат за встановленою Постановою ФССУ від 19.07.2018 № 12 формою. Повідомлення може бути надіслано в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису або надіслано листом з повідомленням, або надано безпосередньо до робочого органу виконавчої дирекції Фонду чи його відділення. Повідомлення надсилається страхувальником протягом місяця з дня проведення виплат.

Рубрика: Фінансова звітність

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах