про твої права

Вид на проживання в Україні: порядок оформлення, документи, терміни

Prostopravo розповість, що таке вид (посвідка) на проживання, які права і обов'язки він дає, як іноземцю або особі без громадянства отримати посвідку на постійне проживання в Україні, куди потрібно для цього звертатися і які документи подавати.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Посвідка на постійне проживання в Україні: порядок оформлення, документи, терміни

  1.1 Квота імміграції

  1.2 Подача заяви про надання дозволу на імміграцію

  1.3 Підстави для відмови в наданні дозволу на імміграцію

  1.4 Порядок оформлення посвідки на постійне проживання в Україні

  1.5 Документи, необхідні для оформлення посвідки на проживання

  1.6 Вартість оформлення посвідки на проживання

 2. Посвідка на тимчасове проживання

  2.1 Документи для отримання посвідки на тимчасове проживання

  2.2 Вартість оформлення посвідки на тимчасове проживання

  2.3 Куди звертатися?

Посвідка на постійне проживання в Україні: порядок оформлення, документи, терміни

Оформлення посвідки на постійне проживання в Україні відбувається в два етапи:

 1. Отримання дозволу на імміграцію в Україну;
 2. Оформлення дозволу на проживання в Україні.

Квота імміграції

При наданні дозволу на імміграцію застосовуються квоти імміграції. Квота імміграції - це гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року.

Дозвіл на імміграцію надається в межах квоти імміграції. Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку по категоріях іммігрантів:

 • діячі науки і культури, імміграція яких відповідає інтересам України;
 • висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;
 • особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США;
 • особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;
 • особи, які раніше перебували в громадянстві України;
 • батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;
 • особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
 • особи, які прослужили у Збройних Силах України три і більше років.

Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:

 • одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;
 • особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;
 • особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;
 • особам, імміграція яких становить державний інтерес для України;
 • закордонним українцям, їх подружжю, їх дітям у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України.

Подача заяви про надання дозволу на імміграцію

Заяви про надання дозволу на імміграцію подаються:

 1. особами, які постійно проживають за межами України, - до дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном за місцем їх постійного проживання;
 2. особами, які перебувають в Україні на законних підставах, - до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері імміграції (Державна міграційна служба).

Заяву про надання дозволу на імміграцію заявник подає особисто до відповідного органу державної влади. При наявності поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява може надсилатися поштою або за дорученням заявника, посвідченим нотаріально, подаватися іншою особою. За неповнолітніх осіб, а також осіб, в установленому порядку визнані недієздатними, заяву про надання дозволу на імміграцію подають їх законні представники.

Для надання дозволу на імміграцію до заяви додаються такі документи:

 • три фотографії;
 • копія документа, що посвідчує особу;
 • документ про місце проживання;
 • відомості про склад сім'ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подає заяву, перебуває в шлюбі);
 • документ про те, що особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено Міністерством охорони здоров'я.

Додатково подаються документи, що підтверджують особливий статус особи: кваліфікацію як спеціаліста, родинні зв'язки з громадянином України, проходження служби в Збройних Силах України та т.д. Особи, які постійно проживають за межами України, подають також довідку про відсутність судимості.

Підстави для відмови в наданні дозволу на імміграцію

Дозвіл на імміграцію не надається:

 1. особам, засудженим до позбавлення волі на строк більше одного року за вчинення діяння, яке відповідно до законів України визнається злочином, якщо судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку;
 2. особам, які вчинили злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності та людства, як їх визначено в міжнародному праві, або розшукуються у зв'язку із вчиненням діяння, яке відповідно до законів України визнається тяжким злочином, або їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, досудове розслідування якого закінчено;
 3. особам, хворим на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;
 4. особам, які в заявах про надання дозволу на імміграцію зазначили свідомо неправдиві відомості чи подали підроблені документи;
 5. особам, яким на підставі закону заборонено в'їзд на територію України;
 6. в інших випадках, передбачених законами України.

Порядок оформлення посвідки на постійне проживання в Україні

Особі, яка постійно проживає за межами України і отримала дозвіл на імміграцію, дипломатичне представництво або консульська установа України за її зверненням оформляють довгострокову візу. Після прибуття іммігранта в Україну він повинен звернутися в міграційну службу із заявою про видачу йому посвідки на проживання. До заяви мають додаватися копія паспортного документа заявника із проставленою в ньому довгостроковою візою та копія рішення про надання дозволу на імміграцію.

Особі, яка перебуває на законних підставах в Україні і отримала дозвіл на імміграцію, міграційна служба видає посвідчення на постійне проживання на підставі поданої ним заяви.

Вид на проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні. Вид на проживання оформляється іноземцям та особам без громадянства (незалежно від віку), які мають дозвіл на імміграцію в Україну. З 04.12.2018 територіальні органи ДМС почали оформлення і видачу посвідок на постійне проживання з безконтатним електронним носієм.

У вид на проживання вноситься наступна інформація:

 1. ім'я особи;
 2. стать;
 3. громадянство;
 4. дата народження;
 5. унікальний номер запису в Реєстрі;
 6. Номер документа;
 7. дата видачі документа;
 8. дата закінчення терміну дії документа;
 9. уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);
 10. оцифрований підпис;
 11. підстава для отримання дозволу на імміграцію (код);
 12. місце народження;
 13. оцифроване зображення обличчя людини.

Посвідка на проживання видається строком на 10 років. Посвідка на проживання видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів від іноземця або особи без громадянства.

Оформлення посвідки на проживання, її обмін здійснюється територіальними органами ДМС через Головний обчислювальний центр Єдиного державного демографічного реєстру у взаємодії з Державним центром персоналізації документів державного підприємства "Поліграфічний комбінат" Україна "по виготовленню цінних паперів".

Документи для оформлення посвідки на проживання подаються державному підприємству, яке належить до сфери управління ДМС, в центр надання адміністративних послуг, територіальні органи підрозділів ДМС за місцем проживання іноземця або особи без громадянства.

Документи, необхідні для оформлення посвідки на проживання

Для оформлення посвідки іноземець чи особа без громадянства представляють:

паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України;

документ, що засвідчує особу законного представника, і документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, у разі подання документів законним представником;

переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений в установленому законодавством порядку;

копію рішення про надання дозволу на імміграцію;

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору або документ про звільнення від його сплати.

Вартість оформлення посвідки на проживання

У вартість адміністративної послуги з оформлення посвідки на проживання входять:

 • державне мито в розмірі 85 грн. (Відповідно до пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»);
 • вартість адміністративної послуги в розмірі 253,0 грн. (Відповідно до Переліку адміністративних послуг в сфері міграції та їх вартості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 № 770 «Деякі питання надання адміністративних послуг в сфері міграції»);
 • вартість бланка дозволу на проживання з безконтактним електронним носієм 291 грн.

Від сплати державного мита звільняються громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди I та II груп.

Посвідка на тимчасове проживання

Підстави для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні:

1.Іноземці і особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування.

Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання в цьому випадку є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (крім іноземців та осіб без громадянства, які відповідно до законодавства України мають право на працевлаштування без отримання такого дозволу) і зобов'язання роботодавця повідомити центральним органам виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції, зайнятості населення та трудової міграції про дострокове розірвання або припинення трудового договору (контракту) з таким іноземцем або особою без громадянства.

Для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства України здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, - трудовий договір (контракт ) і посвідчення закордонного українця.

2.Іноземці і особи без громадянства, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку.

Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування і відповідне подання державної установи, підприємства або організації, яка є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги.

3.Іноземці і особи без громадянства, які прибули в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій та погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації.

Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, подання відповідної релігійної організації та погодження державного органу, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації.

4.Іноземці і особи без громадянства, які прибули в Україну для участі в діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав, зареєстрованих в установленому порядку.

Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, подання відповідної філії, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави в Україні та копія свідоцтва про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави в Україні.

5.Іноземці і особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи у представництвах іноземних суб'єктів господарювання в Україні, зареєстрованих в установленому порядку.

Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, подання відповідного представництва іноземного суб'єкта господарювання в Україні і копія свідоцтва про реєстрацію такого представництва.

6.Іноземці і особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих в установленому порядку.

Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, подання відповідної філії або представництва іноземного банку в Україні та копія свідоцтва про акредитацію філії або представництва.

7.Іноземці і особи без громадянства, які прибули в Україну для проведення культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для участі в міжнародних і регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій і установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України "Про волонтерську діяльність".

Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, подання відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних, волонтерських програм, для участі в яких іноземець чи особа без громадянства прибули в Україну , або організації або установи, які залучають  до своєї діяльності волонтерів.

8.Іноземці і особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації.

Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, звернення іноземного засобу масової інформації і подання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.

9.Іноземціи і особи без громадянства, які є засновниками і / або учасниками та / або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, і прибули до України з метою контролю за діяльністю таких юридичних осіб. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому цією частиною, є наступне:

іноземець та особа без громадянства є засновником і / або учасником, і / або бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, дані про яку внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

розмір частки власності іноземця або особи без громадянства, або іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером) якої він є, у статутному капіталі українського юридичної особи становить не менше 100 000 євро за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на дату внесення іноземної інвестиції.

Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання є:

1) заява іноземця чи особи без громадянства;

2) дійсний поліс медичного страхування;

3) письмове зобов'язання юридичної особи повідомити в центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, про втрату іноземцем або особою без громадянства статусу засновника та / або учасника та / або вигодоодержувача (контролера) цієї юридичної особи;

4) інші документи в залежності від форми здійснення іноземної інвестиції.

10.Іноземці і особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання.

Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, документ, що підтверджує факт навчання в Україні, і зобов'язання навчального закладу повідомити в центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, про відрахування з такого закладу.

11.Іноземці і особи без громадянства, які прибули в Україну з метою возз'єднання сім'ї.

Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання є заява іноземця або особи без громадянства та документ, що підтверджує факт перебування в шлюбі з громадянином України, дійсний поліс медичного страхування. Якщо шлюб між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства було укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із Законом України "Про міжнародне приватне право".

Документи для отримання посвідки на тимчасове проживання

Крім документів для відповідної категорії осіб, іноземці та особи без громадянства подають для отримання посвідки на проживання наступні документи:

1) чотири кольорові фотографії розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

2) паспортний документ іноземця або особи без громадянства з відповідною довгостроковою візою і копією сторінки паспортного документа з такою візою, крім випадків, якщо особа не зобов'язана отримувати таку візу відповідно до законів України або міжнародних договорів України;

3) копії сторінок паспорта іноземця або особи без громадянства з особистими даними з перекладом на українську мову, завіреним у встановленому порядку;

4) документ, що підтверджує сплату державного мита та адміністративного збору за видачу, оформлення або продовження строку дії посвідки.

Вартість оформлення посвідки на тимчасове проживання

Адміністративний збір за оформлення або продовження строку дії посвідки на проживання стягується в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.).

Крім того оплачуються:

державне мито в розмірі 34 грн. (Відповідно до пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»);

вартість адміністративної послуги в розмірі 447,46 грн. (Включаючи вартість бланка).

Від сплати мита звільняються: громадяни, віднесені до категорії 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди I та II групи.

Куди звертатися?

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання слід звернутися до територіального органу ДМС або центр державного підприємства, яке належить до сфери управління ДМС або центру надання адміністративних послуг за місцем проживання іноземця або особи без громадянства.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики