про твої права

Державна соціальна допомога одиноким матерям: кому, коли і скільки

Prosto дуже багато питань виникає у батьків у зв'язку з отриманням такого виду допомоги, як допомога одиноким матерям або батькам. Поспішаємо запевнити, що останні законодавчі зміни в соціальних виплатах на дітей на цьому виді допомоги не позначилися. Все ж prostopravo вирішив ще раз розповісти, кому, коли і в якому розмірі виплачується цей вид соціальної допомоги.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Хто має право на отримання соціальної допомоги одиноким матерям?
 2. До досягнення якого віку дитиною виплачується допомога?
 3. В якому розмірі призначається допомога?
 4. Які документи потрібні для призначення допомоги?
 5. В якому випадку виплата допомоги припиняється?
 6. Куди звертатися для призначення допомоги?
 7. Пільги і права одиноких матерів
 8. Розмір допомоги одиноким матерям у 2020 році
 9. Допомога одиноким матерям у 2022 році
 10. Як правильно оформити іпотечний кредит

Хто має право на отримання соціальної допомоги одиноким матерям?

Право на допомогу одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведена в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, якщо не отримує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника.

Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, за ними зберігається право на одержання допомоги на дітей, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком або дружиною.

Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з яким веде спільне господарство, разом проживає та виховує дітей, право на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має.

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається також у випадку перебування дитини на повному державному забезпеченні.Але якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному забезпеченні.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.

До досягнення якого віку дитиною виплачується допомога?

Допомога на дітей одиноким матерям призначається до досягнення дітьми 18 років.Якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

В якому розмірі призначається допомога?

Розмір допомоги дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.Прожитковий мінімум для дітей у віці до 6 років з 1 січня 2019 року становить 1626 грн., від 6 до 18 років - 2027 грн., від 18 до 23 років - 1921 грн.

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

До складу сім'ї особи включаються: чоловік (дружина);рідні, усиновлені та підопічні діти до 18 років, а також діти у віці до 23 років, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації;неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками;непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів;жінка і чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.До складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платником єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (не отриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, який діє на відповідний місяць;для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платником єдиного податку другої групи - трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи - чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Які документи потрібні для призначення допомоги?

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям в органи соціального захисту подаються такі документи:

 1. заяву про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 2. виписка з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, видана відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;
 3. копія свідоцтва про народження дитини;
 4. довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини.У разі неможливості отримати таку довідку допомога призначається на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім'ї, наданого центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, із зазначенням факту проживання дитини з матір'ю.Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про реєстрацію місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини.

Усиновителі подають також копію рішення про усиновлення.

Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію або державну соціальну допомогу.

Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є матір'ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом соціального захисту населення на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім'ї, наданого центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання дитини з матір'ю, і документа про народження дитини легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, виплата допомоги на дітей одиноким матерям продовжується з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами, на підставі довідки навчального закладу - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

В якому випадку виплата допомоги припиняється?

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) припиняється у разі:

 • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
 • позбавлення волі отримувача допомоги за вироком суду;
 • скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
 • реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;
 • надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом;
 • смерті дитини;
 • смерті одержувача допомоги.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) припиняється у разі:

 • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
 • відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
 • тимчасового працевлаштування дитини.

У разі припинення дії вищевказаних обставин, виплата допомоги поновлюється за письмовою заявою отримувача допомоги з місяця, наступного за місяцем, в якому припинилася дія зазначених обставин.

Куди звертатися для призначення допомоги?

Допомога на дітей одиноким матерям призначається органами соціального захисту населення за місцем проживання.Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Пільги і права одиноких матерів

Крім виплати допомоги, одинокі матері мають право на ряд пільг, передбачених чинним законодавством.

Так, Податковим Кодексом передбачено підвищений розмір податкової соціальної пільги для матерів-одиначок, в розмірі 150% основної пільги на кожну дитину віком до 18 років.Нагадаємо, що основний розмір соціальної пільги дорівнює 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи - на цю суму зменшується оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати.Таким чином, в 2019 році податкова пільга для одиноких матерів складе 1440,75 грн.

Цілий ряд пільг для одиноких матерів передбачено трудовим законодавством:

 • при працевлаштуванні одинокій матері, яка має дитину віком до 14 років, їй не може бути встановлений випробувальний термін;
 • заборонено відмовляти в прийомі на роботу одинокій матері через те, що у неї є дитина у віці до 14 років (відмова в прийомі на роботу повинна бути викладена письмово і може бути оскаржена в суді);
 • одинокій матері надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів, а одинокій матері, яка має 2 і більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда - 17 календарних днів;
 • за бажанням матері, яка виховує двох і більше дітей віком до 14 років, їй може надаватися щорічна неоплачувана відпустку тривалістю до 14 календарних днів;
 • звільнення одиноких матерів, які мають дитину у віці до 14 років або дитину-інваліда, за ініціативою роботодавця, допускається тільки в разі повної ліквідації підприємства, з подальшим обов'язковим працевлаштуванням.

Розмір допомоги одиноким матерям у 2020 році

Допомога одиноким матерям виплачується як різниця між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одного члена сім'ї.

Максимальний розмір допомоги одиноким матерям в 2021 році:

Вік дитини діти до 6 років
з 1 січня 2021 року 1921 грн.
з 1 липня 2021 року 2013 грн.
з 1 грудня 2021 року 2100 грн.
Вік дитини діти від 6 до 18 років
з 1 січня 2021 року 2395 грн.
з 1 липня 2021 року 2510 грн.
з 1 грудня 2021 року 2618 грн.
Вік дитини від 18 до 23 років (за умови навчання)
з 1 січня 2021 року 2270 грн.
з 1 липня 2021 року 2379 грн.
з 1 грудня 2021 року 2481 грн.

Допомога одиноким матерям у 2022 році

Виплачується як різниця між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку і середньомісячними сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одного члена сім'ї.

Максимальний розмір допомоги одиноким матерям у 2022 році:

 • з 1 січня - 2100 грн. (діти до 6 років); 2618 грн. (діти від 6 до 18 років); 2481 грн. (діти від 18 до 23 років, які навчаються)
 • з 1 липня - 2201 грн. (діти до 6 років); 2744 грн. (діти від 6 до 18 років); 2600 грн. (діти від 18 до 23 років);
 • з 1 грудня - 2272 грн. (діти до 6 років); 2833 грн. (діти від 6 до 18 років); 2684 грн. (діти від 18 до 23 років).
Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики