про твої права

Допомога малозабезпеченим сім'ям: документи, розмір, підстави для відмови

Допомога по малозабезпеченості - один із видів допомоги, на який може розраховувати українська сім’я. Хто може претендувати на цей вид допомоги, в якому розмірі він виплачується, куди і з якими документами потрібно звертатися з'ясовував Prostopravo.com.ua


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке малозабезпечена сім'я
 2. Умови надання допомоги
 3. Розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям
 4. Допомога малозабезпеченим у 2020 році
 5. Порядок звернення
 6. Документи, необхідні для призначення допомоги
 7. Строки призначення
 8. Причини відмови в призначенні допомоги
 9. Пільги для малозабезпечених сімей
 10. Як розрахувати розмір державної допомоги для малозабезпеченої сім'ї?
 11. Допомога малозабезпеченим сім’ям у 2021 році
 12. Допомога малозабезпеченим сім’ям у 2022 році
 13. Кредити готівкою без довідки про доходи

Що таке малозабезпечена сім'я

Малозабезпечена сім'я - сім'я, яка з поважних або не залежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижче прожиткового мінімуму для сім'ї.

Прожитковий мінімум для сім'ї - визначена для кожної сім'ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення.

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї - обчислений у середньому за місяць доход усіх членів сім'ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги, крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.До сукупного доходу сім'ї не враховується грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення, безпосередню участь в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, на час здійснення зазначених заходів.

Умови надання допомоги

Порядок виплати цього виду допомоги передбачений Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».Згідно зі статтею 1 Закону державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям - це щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім'ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Право на отримання цього виду допомоги мають сім'ї, які постійно проживають на території України, чий середньомісячний сукупний дохід нижче рівня забезпечення прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється щороку Законом про державний бюджет.

Розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, який розраховується за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, але цей розмір не може перевищувати 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї.

Відповідно до Закону про Держбюджет на 2019 рік формула розрахунку рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям залишилася незмінною.

Таким чином, гарантований мінімум з 1 січня 2019 року для розрахунку допомоги малозабезпеченим сім'ям:

 • для працездатних: 403, 41 грн.
 • для дітей до 6 років: 1382, 10 грн.
 • для дітей від 6 до 18 років: 1722,95 грн.
 • для осіб, які втратили працездатність: 1497 грн.

З 1 липня:

 • Для працездатних: 421, 47 грн.
 • Для дітей до 6 років: 1444, 15 грн.
 • Для дітей від 6 до 18 років: 1800, 30 грн.
 • Для непрацездатних: 1564 грн.

З 1 грудня:

 • Для працездатних: 441, 42 грн.
 • Для дітей до 6 років: 1382, 10 грн.
 • Для дітей від 6 до 18 років: 1885,30 грн.
 • Для непрацездатних: 1638 грн.

Крім того, для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, для кожної дитини, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що не перебувають у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю I або II групи - на 20 відсотків.

Для громадян, які отримали статус особи, що проживає і працює (учня) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20 відсотків.

Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень.

Допомога малозабезпеченим у 2020 році

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік» у 2020 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 25 відсотків; для дітей: з 1 січня 2020 року - 85 відсотків, з 1 липня - 130 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Таким чином, рівень забезпечення прожиткового мінімуму для розрахунку допомоги з 1 січня 2020 року становить:

 • для працездатних осіб – 525, 50 грн.;
 • для дітей до 6 років – 1512,15 грн.;
 • для дітей від 6 до 18 років – 1885, 30 грн.;
 • для непрацездатних осіб – 1638 грн.

З 1 липня 2020 року:

 • для працездатних осіб – 549,25 грн.;
 • для дітей до 6 років – 2 416,7 грн.;
 • для дітей від 6 до 18 років – 3 013,40 грн.;
 • для непрацездатних – 1712 грн.

З 1 грудня 2020 року:

 • для працездатних осіб – 567,5 грн.;
 • для дітей до 6 років – 2 497,3 грн.;
 • для дітей від 6 до 18 років – 3 113, 50 грн.;
 • для непрацездатних осіб – 1769 грн.

Порядок звернення

Заява про надання державної соціальної допомоги подається до місцевої державної адміністрації або до виконавчого комітету сільської, селищної ради.

У заяві дається згода сім'ї на збір інформації про неї, про її власність, доходи та майно, необхідної для цілей цього Закону.

Документи, необхідні для призначення допомоги

До заяви про надання державної соціальної допомоги додаються:

 • документ, що засвідчує особу;
 • довідка про склад сім'ї.До складу сім'ї включаються чоловік, дружина;рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення 23 років і не мають власних сімей;неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками;непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів;особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним;жінка і чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.При цьому до складу сім'ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення 23 років і не мають власних сімей.До складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні;
 • декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім'ї (в декларацію не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до цього Закону; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім'ї аліменти);
 • довідка про наявність та розмір земельної частки (паю);
 • довідка встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, про безпосередню участь в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях.

Форми заяви, довідки про склад сім'ї, декларації про доходи та майно встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, соціального захисту населення.

Строки призначення

Державна соціальна допомога призначається на шість місяців.

Одиноким особам, визнаним за результатами медико-соціальної експертизи непрацездатними, які не мають інших джерел до існування, державна соціальна допомога може бути призначена на строк визнання особи непрацездатною.

Одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел до існування, державна соціальна допомога може бути призначена довічно.

Ці умови застосовуються також при призначенні державної соціальної допомоги непрацездатним подружжю при відсутності осіб, зобов'язаних їх утримувати відповідно до закону.

Причини відмови в призначенні допомоги

Державна соціальна допомога не призначається у випадках, коли:

 • працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги);
 • з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, а також хто-небудь з її складу протягом 12 місяців перед зверненням за наданням державної соціальної допомоги здійснив покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї;
 • у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму);
 • у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які не досягли 65-річного віку або є інвалідами I та II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди)є земельна ділянка площею понад 0,6 га, крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім'ї причин не приносить дохід.

При наявності вищеперелічених обставин державна соціальна допомога може бути призначена місцевою державною адміністрацією на підставі рішень районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських і районних у містах (у разі їх створення) рад у разі, якщо:

 • в складі сім'ї є інвалід;
 • в малозабезпеченій багатодітній сім'ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) ;
 • неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов'язана з тривалою хворобою одного та / або кількох членів сім'ї.

Рішення про призначення державної соціальної допомоги в таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

Призначена державна соціальна допомога може бути зменшена до 50 відсотків її розміру у разі невикористання сім'єю можливостей знаходження додаткових джерел для існування.

Якщо сім'єю навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на державну соціальну допомогу та на визначення її розміру, виплата призначеної державної соціальної допомоги припиняється з місяця, в якому виявлено порушення.На наступний термін державна соціальна допомога може бути призначена не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення.

Скарга до Міністерства соціальної політики України про відмову у виплаті державної допомоги сім'ям с дітьми

Пільги для малозабезпечених сімей

Крім виплати грошової допомоги, малозабезпечені сім'ї мають право на ряд пільг, як-то:

 • безкоштовне харчування дітей в школах;
 • безкоштовне забезпечення дітей з малозабезпечених сімей санаторно-курортними путівками;
 • субсидія або знижка на оплату житлово-комунальних послуг і т.д.

Як розрахувати розмір державної допомоги для малозабезпеченої сім'ї?

Наприклад, сім'я складається з двох працездатних батьків, двох дітей (2 і 10 років) і бабусі-пенсіонерки.Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для цієї сім'ї дорівнює: 2 * 403,41 + (1382,10 + 10%) + (1722,55 + 10%) + 1 497 = 5 718, 93 (грн.)

Далі потрібно підрахувати середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні 6 місяців.Для цього складаємо доходи всіх членів сім'ї за останні 6 місяців і ділимо цю суму на 6. Не забуваємо, що в розмір допомоги не може перевищувати 75% прожиткового мінімуму для сім'ї.

У середньомісячний сукупний дохід не включаються такі виплати:

 • аліменти;
 • частина допомоги при народженні дитини, яка виплачується одноразово;
 • житлова субсидія;
 • грошове забезпечення військовослужбовців строкової служби;
 • розрахункова сума доходу від земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі, яка не використовується з поважних причин (зокрема через похилий вік, інвалідність, наявність малолітніх дітей і т.д.) сім'ями, що складаються з осіб похилого віку, інвалідів, а також багатодітними сім'ями з малолітніми дітьми;
 • суми, які виплачуються підприємствами за договорами добровільного медичного страхування співробітників;
 • допомога громадських та благодійних організацій;
 • одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно звання «Мати-героїня».

Якщо рівень забезпечення прожиткового мінімуму сім'ї більше її середньомісячного сукупного доходу, то ця сім'я має право на отримання державної допомоги.Розмір її буде дорівнює різниці цих двох величин.

Наприклад, якщо середньомісячний дохід сім'ї склав 4000, то розмір допомоги по малозабезпеченості (з урахуванням надбавки у 250 грн. на кожну дитину) буде дорівнює: 5 718,93 - 4000 + 250 + 250 = 2 218,93 (грн.)

Допомога малозабезпеченим сім’ям у 2021 році

Відповідно до Закону про держбюджет на 2021 формула розрахунку рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям:

 • для працездатних осіб - 25 відсотків від прожиткового мінімуму;
 • для дітей - 130 відсотків від прожиткового мінімуму;
 • для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків прожиткового мінімуму.

Таким чином, гарантований мінімум з 1 січня 2021 роки для розрахунку допомоги малозабезпеченим сім'ям:

 • для працездатних: 567,5 грн.
 • для дітей до 6 років: 2497 грн.
 • для дітей від 6 до 18 років: 3113,5 грн.
 • для осіб, які втратили працездатність: +1769 грн.

З 1 липня:

 • Для працездатних: 594,75 грн.
 • Для дітей до 6 років: 2616,9 грн.
 • Для дітей від 6 до 18 років 3263 грн.
 • Для непрацездатних: 1854 грн.

З 1 грудня:

 • Для працездатних: 620,25 грн.
 • Для дітей до 6 років: 2730 грн.
 • Для дітей від 6 до 18 років: 3 403 грн.
 • Для непрацездатних: 1934 грн.

Державна соціальна допомога не призначається, якщо:

1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи.

Державна соціальна допомога у зазначеному випадку призначається, якщо особи  протягом періоду, за який враховуються доходи:

 • сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;
 • доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства;

2) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири;

4) у власності малозабезпеченої сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

При цьому не враховуються транспортні засоби, отримані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками - вихователями дитячих будинків сімейного типу

Допомога малозабезпеченим сім’ям у 2022 році

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям дорівнює різниці між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованим мінімумом) і середньомісячними сукупним доходом сім'ї.

Відповідно до Закону про держбюджет на 2022 формула розрахунку рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям:

 • для працездатних осіб - 45 відсотків від прожиткового мінімуму;
 • для дітей - 130 відсотків від прожиткового мінімуму;
 • для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків прожиткового мінімуму.

Таким чином, гарантований мінімум з 1 січня 2022 роки для розрахунку допомоги малозабезпеченим сім'ям:

 • для працездатних: 1116,45 грн.
 • для дітей до 6 років: 2730 грн.
 • для дітей від 6 до 18 років: 3403 грн.
 • для осіб, які втратили працездатність: 1934 грн.

З 1 липня:

 • Для працездатних: 1170 грн.
 • Для дітей до 6 років: 2861 грн.
 • Для дітей від 6 до 18 років 3657 грн.
 • Для непрацездатних: 2027 грн.

З 1 грудня:

 • Для працездатних: 1207 грн.
 • Для дітей до 6 років: 2953 грн.
 • Для дітей від 6 до 18 років: 3 682 грн.
 • Для непрацездатних: 2093 грн.
Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики