про твої права

Аліменти на дитину в Україні

Аліменти на дитину в Україні: мінімальний розмір, порядок виплати та стягнення аліментів на утримання двох дітей до і після 18 років з працюючого і непрацюючого батька. Єдиний реєстр неплатників аліментів. Позовна заява про стягнення аліментів згідно з новим законом і сімейним кодексом.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Аліменти на утримання дитини

  1.1 Кому платити?

  1.2 Як платити?

  1.3 Скільки платити?

  1.4 Визначення розміру аліментів у частці від доходу

  1.5 Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі

  1.6 Цільове використання аліментів

  1.7 Договір між батьками про сплату аліментів на дитину

  1.8 Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно

  1.9 Час, з якого присуджуються аліменти на дитину

  1.10 Зміна розміру аліментів

 2. Порядок примусового стягнення аліментів в Україні

  2.1 Отримання виконавчого листа

  2.2 Відкриття виконавчого провадження

  2.3 Порядок стягнення аліментів з працюючого

  2.4 Стягнення аліментів з непрацюючого і заборгованості по аліментах

  2.5 Дії виконавця при виникненні заборгованості по аліментах

  2.6 Оскарження дій держвиконавця

 3. Єдиний реєстр боржників - список неплатників аліментів
 4. На замітку - документи, які можуть стати в нагоді при оформленні аліментів:
 5. Адміністративна відповідальність за несплату аліментів
 6. Кримінальна відповідальність за несплату аліментів
 7. Мінімальний рекомендований розмір аліментів
 8. Як відбувається індексація розміру аліментів, призначених у твердій грошовій сумі
 9. Аліменти від держави.Про виплату допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

  9.1 Умови призначення державної допомоги замість аліментів

  9.2 Куди слід звертатися за виплатою допомоги?

  9.3 Які документи подаються для призначення допомоги?

  9.4 В якому розмірі призначається допомога?

 10. Аліменти на утримання подружжя, батьків та інших родичів

  10.1 Аліменти на утримання подружжя

  10.2 Аліменти на утримання батьків

  10.3 Аліменти на утримання інших родичів

 11. Як розрахувати аліменти на калькуляторі?
 12. Все про аліменти в Білорусі

Аліменти на утримання дитини

Кому платити?

За загальним правилом, батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, тобтодо 18 років.Однак якщо дитина продовжує навчання і у зв'язку з цим потребує матеріальної допомоги, а батьки можуть таку допомогу надавати, вони зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею 23 років.

Як платити?

Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними.

За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь в її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі.

За рішенням суду аліменти присуджуються в частині від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором батьків або інших законних представників дитини, разом з якими проживає дитина.

Спосіб стягнення аліментів, визначений рішенням суду, змінюється за рішенням суду за позовом одержувача аліментів.

Раніше аліменти в твердій грошовій сумі могли бути присуджені за рішенням суду в тому випадку, якщо платник аліментів мав непостійний, мінливий дохід.Тепер же вибір способу стягнення коштів на утримання дитини (у відсотках від доходу або у твердій грошовій сумі) - за їх одержувачем.

Якщо місце проживання або перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога з урахуванням матеріального стану сім'ї, в якій виховується дитина.Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.Порядок виплати такої допомоги затверджений Кабінетом Міністрів України.

Скільки платити?

При визначенні розміру аліментів суд враховує цілий ряд обставин:

 1. стан здоров'я та матеріальне становище дитини;
 2. стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;
 3. наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
 4. наявність рухомого і нерухомого майна, грошових коштів;
 5. доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, в тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведене джерело походження коштів;

Крім того, розмір аліментів повинен бути необхідним і достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Сімейним Кодексом встановлено, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Визначення розміру аліментів у частці від доходу

Частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом.Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття.

Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття.

Той з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Можливість стягнення аліментів в наказному провадженні є новелою.Наказне провадження відрізняється від звичного позовного простотою і стислими термінами розгляду.Таким чином, у того з батьків, з ким проживає дитина, є можливість оперативно вирішити питання з примусовим стягненням аліментів, а в іншої сторони немає можливості штучно затягувати цей процес.

Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі

Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі.Розмір аліментів, визначений судом або за домовленістю між батьками в твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону.

Той з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Участь батьків у додаткових витратах на дитину

Той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов'язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом і т .п.).

Розмір участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину в разі спору визначається за рішенням суду, з урахуванням обставин, що мають істотне значення.

Додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного понесення разово, періодично або постійно.

Цільове використання аліментів

Аліменти є власністю дитини, а не батька - одержувача аліментів.

Той з батьків або інших законних представників дитини, на ім'я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.

Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані на її утримання, а також на самостійне одержання аліментів та розпоряджання ними відповідно до Цивільного кодексу України.

За заявою платника аліментів або за власною ініціативою орган опіки та піклування має право перевіряти цільове витрачання аліментів.

У разі нецільового витрачання аліментів платник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Ощадбанку України.

Відрахування аліментів з ініціативи платника або одержувача аліментів

Один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені в заяві.Така заява може бути ним відкликана.

На підставі заяви одного з батьків аліменти відраховуються не пізніше триденного строку з дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії.

На підставі заяви одного з батьків аліменти можуть бути відраховані і тоді, коли загальна сума, що підлягає відрахуванню на підставі заяви та виконавчих документів, перевищує половину заробітної плати, пенсії, стипендії, а також якщо з нього вже стягуються аліменти на іншу дитину.

Особа, на користь якої присуджено аліменти на дитину, може самостійно подати заяву з виконавчим листом про відрахування аліментів із заробітної плати, пенсії, стипендії чи іншого доходу платника аліментів безпосередньо за місцем виплати платнику аліментів заробітної плати, пенсії, стипендії чи іншого доходу.

На підставі заяви такої особи аліменти відраховуються із заробітної плати, пенсії, стипендії чи іншого доходу платника аліментів в розмірі, зазначеному у виконавчому листі, і перераховуються особі, на користь якої присуджено аліменти, на її адресу або на рахунок, вказаний в заяві.

Договір між батьками про сплату аліментів на дитину

Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати.Такий договір укладається в письмовій формі і нотаріально посвідчується.

У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно

Той з батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру , земельну ділянку і т.д.).

Такий договір нотаріально посвідчується.Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації цього права відповідно до закону.

Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього договору.

Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно.

У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов'язується самостійно утримувати її.

Укладення договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов'язку брати участь у додаткових витратах на дитину.

На майно, одержане за таким договором, не може бути звернено стягнення.Майно, одержане дитиною за цим договором, може бути відчужене до досягнення нею повноліття лише з дозволу органу опіки та піклування.

Такий Договір визнається судом недійсним за вимогою відчужувача нерухомого майна у разі виключення його імені як батька з актового запису про народження дитини.У разі визнання договору недійсним у відчужувача відновлюється право власності на нерухоме майно.

Також за позовом відчужувача нерухомого майна договір може бути розірваний у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дитина, обов'язку по її утриманню.

Батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби.Батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину тільки за рішенням суду.Якщо дитина перестала отримувати дохід або її дохід зменшився, заінтересована особа має право звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів.

Час, з якого присуджуються аліменти на дитину

Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред'явлення позову, а в разі подання заяви про видачу судового наказу - з дня подання такої заяви.

Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач подасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати.У цьому випадку суд може присудити аліменти за минулий час, але не більше ніж за десять років.

Зміна розміру аліментів

Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них і в інших випадках, передбачених законодавством.

Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості по аліментах

Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більше ніж за три роки, що передували пред'явленню виконавчого листа до виконання.

Якщо за виконавчим листом, пред'явленим до виконання, аліменти не стягувалися у зв'язку з розшуком платника аліментів або у зв'язку з його перебуванням за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час.

Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття (23 років, якщо дитина продовжує вчитися).

Визначення заборгованості за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу)

Заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого провадилося їх стягнення, незалежно від того, отриманий такий заробіток (дохід) в Україні або за кордоном.

Заборгованість по аліментах платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості або є фізичною особою - підприємцем та знаходиться на спрощеній системі оподаткування, або є громадянином України, який отримує заробіток (дохід) в державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу, визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.

У разі встановлення джерела і розміру заробітку (доходу) платника аліментів, який він отримав за кордоном, за заявою одержувача аліментів державний виконавець, приватний виконавець здійснює перерахунок заборгованості.

Розмір заборгованості по аліментах обчислюється державним виконавцем, приватним виконавцем, а у разі виникнення спору - судом

Відповідальність за прострочення сплати аліментів, оплати додаткових витрат на дитину

У Сімейному Кодексі встановлена ​​відповідальність не тільки за прострочення сплати аліментів, а й за прострочення оплати додаткових витрат на дитину.

У разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення з дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня прийняття судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів.Неустойка також не сплачується, якщо платник аліментів є неповнолітнім.

У разі прострочення оплати додаткових витрат на дитину з вини платника він зобов'язаний на вимогу одержувача додаткових витрат оплатити суму заборгованості по додаткових витратах з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річних з простроченої суми.

Платник додаткових витрат вважається таким, що прострочив оплату, якщо він не виконав свій обов'язок по оплаті додаткових витрат в термін, встановлений рішенням суду або за домовленістю між батьками, а в разі їх відсутності або у разі невстановлення такого терміну - після закінчення семи днів після пред'явлення відповідної вимоги одержувачем додаткових витрат, який фактично їх оплатив.

З урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів суд може відстрочити або розстрочити сплату заборгованості за аліментами.За позовом платника аліментів суд може повністю або частково звільнити його від сплати заборгованості по аліментах, якщо вона виникла у зв'язку з його тяжкою хворобою або іншою обставиною, що має істотне значення.

Не платив аліменти - втратив частину власності

До підстав, за якими суд може відступити від принципу рівності часток подружжя при розділі спільного сумісного майна, додалося таке, як ухилення від участі в утриманні дитини (дітей).Тепер той, хто не платив аліменти, може отримати при розділі майна менше надеженої половини власності.Відповідні зміни внесені до статті 70 Сімейного Кодексу України.

Також суд може відступити від принципу рівності часток подружжя, якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім'ї.

Крім того, за рішенням суду частка майна дружини, чоловіка може бути збільшена, якщо з нею або з ним проживають діти, а також непрацездатні повнолітні син, дочка, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку і лікування.

Порядок примусового стягнення аліментів в Україні

Більшість наших громадян вже знають, що виграти судовий розгляд - це тільки півсправи, далі рішення суду потрібно ще й виконати.У суперечках про стягнення аліментних платежів суд зазвичай задовольняє позовні вимоги без питань, проблеми, як правило, виникають на стадії виконання судового рішення.Який порядок утримання аліментів, якими правами і обов'язками наділені державні виконавці і безпосередньо одержувач аліментів з'ясовував Prostopravo.com.ua

Отримання виконавчого листа

Отже, судове рішення про стягнення аліментів на Вашу користь винесено. Що робити далі? Відразу обмовимося, що рішення про стягнення аліментів підлягають негайному виконанню, тобто одержувачу не потрібно чекати поки мине термін для апеляційного оскарження або буде розглянуто апеляцію - першу виплату він може отримати вже в цьому місяці.Після того, як рішення винесено, суд за заявою позивача видає виконавчий лист для пред'явлення в державну виконавчу службу.Форма виконавчого документа повинна відповідати вимогам, передбаченим Законом України «Про виконавче провадження».А саме, в ньому повинні бути вказані:

 1. назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видала;
 2. дата прийняття та номер рішення, згідно з яким видано документ;
 3. прізвище, ім'я та по батькові стягувача і боржника, їх місце проживання або перебування, індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за наявності, а також інші дані, якщо вони відомі суду, які ідентифікують стягувача та боржника можуть сприяти примусовому виконанню (дата народження боржника та його місце роботи, місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо);
 4. резолютивна частина рішення (те, що зазначено в рішенні після слів «суд вирішив:");
 5. дата набрання законної сили рішенням;
 6. строк пред'явлення виконавчого документа до виконання (документ про стягнення аліментів може бути пред'явлений до виконання протягом усього періоду, на який присуджені платежі).

Якщо виконавчий лист виданий з помилкою

Буває, що через неуважність працівників суду до виконавчого листа пролазить неточності, помилки, помилки, які стосуються особистих даних стягувача або боржника, їх місця проживання або роботи, що може утруднити подальше виконання судового рішення.В такому випадку стягувачу слід звернутися в суд, який видав виконавчий документ, із заявою про його виправлення.Суд розглядає заяву в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника.При цьому, неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви.Своїм визначенням суд вносить виправлення до виконавчого листа, який тепер безперешкодно може бути пред'явлений до виконання.

Якщо виконавчий лист втрачено

Таке теж буває, але не варто впадати у відчай.Замість втраченого оригіналу виконавчого листа суд який його видав за Вашою заявою видасть дублікат.Також дублікат виконавчого листа видається, якщо буде встановлено, що у боржника кілька місць роботи або джерел отримання доходу.Заява про видачу дубліката розглядається в судовому засіданні з викликом сторін і заінтересованих осіб.Їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про видачу дубліката.Правда, за видачу дубліката виконавчого листа доведеться заплатити судовий збір.

Відкриття виконавчого провадження

Примусове стягнення здійснюють державні або приватні виконавці.Виконавчий лист про стягнення аліментів може бути пред'явлений до виконання протягом усього періоду, за який присуджені аліменти. Крім того, збирачі аліментів звільняються від авансового внеску за примусове виконання рішень.

Стягувач пред'являє виконавчого листа в державну виконавчу службу або приватному виконавцю разом із заявою про відкриття виконавчого провадження.У цій заяві одержувач може вказати відомості, які на його погляд можуть сприяти примусовому виконанню судового рішення (рахунок боржника, його місце роботи або одержання інших доходів, місцезнаходження майна і т. д. і т. п.), А також вказати шляхи отримання ним належних виплат (наприклад, вказати свій номер рахунку).

Не пізніше наступного робочого дня після отримання виконавчого документа, виконавець виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій вказує обов'язок боржника подати декларацію про доходи і відправляє її копію боржникові і стягувачу.

Виконавчі дії проводяться держвиконавцем за місцем проживання, перебування, роботи або місцезнаходження майна боржника.Право вибору місця виконання між кількома органами державної виконавчої служби належить стягувачу.

У разі, якщо в процесі виконавчого провадження держвиконавець отримав документальне підтвердження того, що боржник змінив своє місце проживання або місце роботи, він не пізніше наступного дня повинен відправити виконавчий документ за новим місцем проживання, перебування або роботи, про що повідомити стягувачу.

Порядок стягнення аліментів з працюючого

Найпростіше справа йде з боржниками, які офіційно працевлаштовані і отримують заробітну плату.З осіб, які отримують заробітну плату на підприємствах, в установах, організаціях (незалежно від форми власності), у фізичної особи, фізичної особи-підприємця на території України, аліменти утримуються бухгалтеріями за місцем роботи, відрахування здійснюються з фактичного заробітку (доходу) на підставі постанови державного виконавця.

Аліменти за виконавчим листом можуть бути стягнуті за минулий період, але не більше, ніж за 3 роки. Якщо ж аліменти не виплачувалися у зв'язку з розшуком платника або його перебуванням за кордоном, вони повинні бути виплачені за весь період. У той же час, розмір відрахувань із заробітної плати, як відомо, не може перевищувати 50%. Тому, якщо стягнути аліменти в необхідному розмірі неможливо, в бухгалтерії підприємства нараховують боржнику заборгованість зі сплати аліментів. Заборгованість по аліментах стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття.

Після закінчення терміну, передбаченого законом для стягнення аліментів, у разі відсутності заборгованості зі сплати аліментів адміністрація підприємства, яке проводило відрахування, повертає постанову державного виконавця про стягнення аліментів органу державної виконавчої служби з відміткою про перерахування в повному обсязі стягувачу утриманих сум аліментів.

Стягнення аліментів з непрацюючого і заборгованості по аліментах

Гірше справа йде, якщо платник аліментів не має постійного місця роботи, або не працює офіційно, або отримує заробітну плату «в конверті».Але і в цьому випадку опускати руки не варто, оскільки законодавчо, а саме статтею 74 ЗУ «Про виконавче провадження» передбачено можливість звернення стягнення на майно боржника.Тобто, державний виконавець має право накласти арешт на майно платника, реалізувати його і виплатити суму боргу.Умовою є наявність заборгованості по аліментах більше 3 місяців.При цьому звернення стягнення на майно не перешкоджає утриманню боргу із заробітної плати.

Державний виконавець підраховує розмір заборгованості, складає рахунок і повідомляє про нього стягувача і боржника.

Згідно зі статтею 195 Сімейного Кодексу України заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого провадилося їх стягнення.

Заборгованість по аліментах платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості або є фізичною особою - підприємцем та знаходиться на спрощеній системі оподаткування, або є громадянином України, який отримує заробіток (дохід) в державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу, визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.У разі встановлення джерела і розміру заробітку (доходу) платника аліментів, який він отримав за кордоном, за заявою одержувача аліментів державний виконавець, приватний виконавець здійснює перерахунок заборгованості.

Розмір заборгованості по аліментах обчислюється державним виконавцем, приватним виконавцем, а в разі спору - судом.

Виконавець стягує з боржника аліменти в розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого Сімейним кодексом України.

Дії виконавця при виникненні заборгованості по аліментах

При наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний виконавець виносить мотивовані постанови:

1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України - до погашення заборгованості по сплаті аліментів в повному обсязі;

2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві управління транспортними засобами - до погашення заборгованості по сплаті аліментів в повному обсязі;

3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною і охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, - до погашення заборгованості по сплаті аліментів в повному обсязі;

4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання - до погашення заборгованості по сплаті аліментів в повному обсязі.

Якщо аліменти виплачуються на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє важкими перинатальними ураженнями нервової системи, тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орманними захворюваннями, онкологічними, онкогематологічними захворюваннями, дитячим церебральним паралічем, на тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострими або хронічними захворюваннями нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала важкі травми, що вимагає трансплантації органу, вимагає паліативної допомоги, зазначені рішення виносяться державним виконавцем при наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці.

При наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці, виконавець роз'яснює стягувачу право на звернення до органів попереднього розслідування з заявою (повідомленням) про скоєне кримінальне правопорушення боржником, яке полягає в ухиленні від сплати аліментів.

При наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за один рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу в розмірі 20 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів.

При наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за два роки, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу в розмірі 30 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів.

При наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три роки, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу в розмірі 50 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів.

Надалі постанова про накладення штрафу, виноситься виконавцем у разі збільшення розміру заборгованості боржника на суму, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за один рік.

Суми штрафів стягуються з боржника і перераховуються стягувачу.

Оскарження дій держвиконавця

Якщо державний виконавець не вживає всіх дій для виконання рішення про стягнення аліментів, або просто не діє, що теж трапляється, одержувач аліментів може оскаржити його дії:

 • начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований виконавець;
 • керівнику виконавчої служби вищого рівня;
 • безпосередньо до суду, який видав виконавчий документ.

Скарга до органу виконавчої служби подається в письмовій формі і повинна містити:

 1. найменування органу державної виконавчої служби, якому вона подається;
 2. повне найменування (ім'я) стягувача і боржника, їх місце проживання або перебування;
 3. реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, який його видав, день видачі та номер документа, його резолютивна частина);
 4. зміст оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності і норму закону, яка порушена;
 5. виклад обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
 6. підпис заявника або його представника із зазначенням дня подання скарги.

Скарга, подана у виконавчому провадженні до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, розглядається у десятиденний строк з дня її надходження.За результатами розгляду скарги начальник відділу виносить постанову про її задоволення чи відмову, яка в десятиденний термін може бути оскаржена до вищестоящого органу державної виконавчої служби або до суду.

Скарга, подана безпосередньо до суду, розглядається в десятиденний строк у судовому засіданні з участю заявника і державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржуються.За результатами розгляду суд виносить ухвалу.

Єдиний реєстр боржників - список неплатників аліментів

Єдиний реєстр боржників - це систематизована база даних про боржників, яка є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання боржників і запобігання відчуження боржниками майна.

Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими і розміщуються на офіційному сайті Міністерства юстиції України: https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors

У реєстрі можна здійснити пошук по ПІБ та номеру облікової картки платника податків.

Реєстрація боржника в Єдиному реєстрі боржників не звільняє його від виконання рішення.

Державні органи, органи місцевого самоврядування, нотаріуси, інші суб'єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій відповідно до законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, в разі звернення особи за вчиненням певної дії щодо майна, належного боржнику, який внесений до Єдиного реєстру боржників, зобов'язані не пізніше наступного робочого дня повідомити про це зазначений в Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця із зазначенням відомостей про майно, щодо якого звернулася така особа.

Банки при відкритті рахунку на ім'я фізичної особи, яку внесено до Єдиного реєстру боржників, в тому числі через відокремлені підрозділи банку, або закриття рахунка такою особою зобов'язані в день відкриття або закриття рахунку повідомити про це зазначений в Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня отримання такого повідомлення зобов'язаний прийняти рішення про накладення арешту на майно та (або) на кошти на рахунках боржника в банках, за винятком випадку, коли на таке майно арешт вже накладено з тих самих підстав.

Відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників (крім відомостей про боржників, якими є державні органи, органи місцевого самоврядування, а також по боржниках, які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше трьох місяців, і боржниках за рішенням немайнового характеру) одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження.

Відомості про боржника за рішенням про встановлення побачення з дитиною і про усунення перешкод в побаченні з дитиною вносяться до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про накладення штрафу на боржника.

Єдиний реєстр боржників вміщує такі дані:

1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження боржника;

2) найменування органу або прізвище, ім'я, по батькові та посада посадової особи, яка видала виконавчий документ;

3) найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім'я, по батькові приватного виконавця, номер засобу зв'язку та адресу електронної пошти виконавця;

4) номер виконавчого провадження;

5) категорія стягнення (аліменти, штраф і т.п.).

Відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу або повернення виконавчого документа до суду, або в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів.

На замітку - документи, які можуть стати в нагоді при оформленні аліментів:

Адміністративна відповідальність за несплату аліментів

Несплата аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім'ї, яка привела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, - повинна спричинити за собою виконання суспільно корисних робіт на термін від ста двадцяти до двохсот сорока годин.

Якщо ж порушник ухилятиметься від громадських робіт, на нього чекає адміністративний арешт на строк до 10 діб згідно ст.183-2 КУпАП.

Під ухиленням особи від відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт слід розуміти неявки порушника до місця виконання суспільно корисних робіт більше ніж два дні з дати, визначеної в направленні уповноваженою посадовою особою органу пробації без поважних причин, невихід на суспільно корисні роботи або відмову виконувати роботу більше двох разів протягом місяця без поважних причин, а також поява на робочому місці в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння.Поважними причинами є хвороба особи та інші обставини, які фактично позбавляють можливості порушника прибути для відпрацювання суспільно корисних робіт, якщо вони документально підтверджені.

У разі злісного ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, їй загрожує кримінальна відповідальність.

Кримінальна відповідальність за несплату аліментів

Кримінальний Кодекс доповнено статтею 389-2 «Злісне ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт».Покаранням за цей злочин є позбавлення волі на строк до двох років.Під злісним ухиленням особи від відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт слід розуміти продовження ухилення від відбування суспільно корисних робіт особою, яка була притягнута до адміністративної відповідальності на підставі статті 183-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Стаття 164 КК встановлює кримінальну відповідальність за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей.Так, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, - карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, - карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.

Під злісним ухиленням від сплати коштів на утримання дітей (аліментів) слід розуміти будь-які дії боржника, спрямовані на невиконання рішення суду (приховування доходів, зміну місця проживання або місця роботи без повідомлення державного виконавця, приватного виконавця і т.д.), які призвели до виникнення заборгованості зі сплати таких коштів у розмірі, що сукупно становить суму виплат за три місяці відповідних платежів.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів

Крім мінімального гарантованого розміру аліментів є поняття «мінімального рекомендованого розміру аліментів», який дорівнює розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.Він може бути присуджений судом при достатності заробітку платника аліментів.При цьому, суд не може перевищувати обсягу заробітку (доходу) платника аліментів у разі встановлення наявності у платника аліментів витрат, що перевищують його дохід і відносно яких останнім не доведено джерело походження коштів для їх оплати.

Як відбувається індексація розміру аліментів, призначених у твердій грошовій сумі

Prostopravo.com.ua вирішив з'ясувати все про індексацію розміру аліментів, призначених судом не в процентному відношенні від доходу платника, а в твердій грошовій сумі і провести такий розрахунок на конкретному прикладі.

Нормативне регулювання

Стаття 184 Сімейного кодексу України говорить про те, що розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками в твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше.За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.

Таким законом, зокрема, є Закон України «Про індексацію грошових доходів населення».Порядок проведення такої індексації затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р №1078.

Під індексацією мається на увазі таке збільшення доходів населення, яке дало б можливість хоча б частково відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг.Щомісяця Міністерством статистики України обчислюється і не пізніше 10 числа наступного місяця публікується індекс споживчих цін (показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари і послуги для населення).

З показниками індексів інфляції можна ознайомитись на сайті Prostobank.ua за посиланням .

Умови проведення індексації

Індексація грошових доходів населення (в тому числі і аліментів) проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 101%, і проводиться з першого числа місяця, наступного за місяцем в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.Таким чином, наприклад, якщо поріг інфляції був перевищений в травні, а показник опублікований в червні, то індексація з урахуванням цього показника відбудеться в липні.

Індексації підлягають аліменти в межах прожиткового мінімуму, встановленого на дитину відповідного віку.

Розміри прожиткового мінімуму для дітей на 2012 рік наведені в таблиці:

Період часу

Діти до 6 років

Діти від 6 до 18 років

с 01.04.2012 по 30.06.2012

911

1134

с 01.07.2012 по 30.09.2012

917

1144

с 01.10.2012 по 30.11.2012

930

1161

с 01.12.2012

961

1197

Розміри прожиткового мінімуму для дітей на 2018 рік наведені в таблиці:

Період часу

Діти до 6 років

Діти від 6 до 18 років

з 01.01.2018 по 30.06.2018

1492

1860

з 01.07.2018 по 30.11.2018

1559

1944

з 01.12.2018 по 31.12.2018

1626

2027

Зазвичай, розмір аліментів, призначених судом у твердій грошовій сумі не перевищує розміру прожиткового мінімуму.Але якщо таке трапиться, індексації підлягатиме лише та частина виплат, яка не перевищує розміру прожиткового мінімуму.

Розрахунок суми індексації

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100%.

Наведемо величини приросту споживчих цін для проведення індексації у травні-червні 2012 року,% (періоди, в які не був перевищений поріг інфляції позначені прочерком):

2010 рік:

Червень, 2012

Серпень, 2012

січень

13,5

13,5

лютий

11,4

11,4

Березень

10,4

10,4

квітень

10,7

10,7

травень

11,4

11,4

червень

11,8

11,8

Липень

12,1

12,1

Серпень

10,7

10,7

вересень

7,6

7,6

жовтень

7,1

7,1

листопад

6,8

6,8

грудень

5,9

5,9

2011 рік:

   

січень

4,9

4,9

лютий

4

4

Березень

2,5

2,5

квітень

1,2

1,2

травень

-

-

червень

-

-

Липень

-

-

Серпень

1,1

1,1

вересень

-

-

жовтень

-

-

листопад

-

-

грудень

-

-

2012 рік:

   

січень

-

-

лютий

-

-

Березень

-

-

квітень

-

-

травень

-

-

Приклад розрахунку

Припустимо в січні 2011 року були присуджені аліменти на утримання дитини в розмірі 400 грн.

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації за травень 2012 року становить 4,9%.При цьому базовим місяцем є місяць, в якому було присуджено аліменти, тобто січень 2011 року (ліва колонка таблиці).

Сума індексації становить: 400 грн.* 4,9 / 100 = 19,6 грн.

Розмір аліментів з урахуванням інфляції: 400 грн. + 19,6 грн.= 419, 60 грн.

Аліменти від держави.Про виплату допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Обов'язок утримання дітей покладається на батьків.Однак якщо місце проживання або перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога з урахуванням матеріального стану сім'ї, в якій виховується дитина.Виплата такої допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Виплата державної допомоги дітям, батьки яких не платять аліментів, передбачена Постановою Кабінету Міністрів №189 від 22.02.2006 року з наступними змінами.

Умови призначення державної допомоги замість аліментів

Тимчасова допомога призначається у разі, якщо:

 1. рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;
 2. щодо одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнаний в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;
 3. місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років.На відміну від аліментів, державна допомога не призначається і не виплачується дітям у віці від 18 до 23 років, навіть якщо вони продовжують навчання.

Також тимчасова допомога не призначається на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням або на повному державному забезпеченні.Однак якщо дитина, яка перебуває у відповідній установі на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога призначається за повні місяці такого перебування на підставі довідки закладу про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному забезпеченні.

Куди слід звертатися за виплатою допомоги?

Тимчасова допомога призначається і виплачується за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину, управліннями праці та соціального захисту населення.

У разі зміни місця проживання (перебування) одержувача виплата тимчасової допомоги продовжується органом соціального захисту населення за новим місцем проживання (перебування) з місяця звернення одержувача.

Які документи подаються для призначення допомоги?

Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу соціального захисту населення за місцем проживання (перебування):

 • заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • декларацію про доходи і майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї).

Інформація про склад сім'ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:

 • рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;
 • довідка відповідної установи про вчинення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;
 • повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

Відповідальність за достовірність наданої органу соціального захисту населення інформації про неотримання аліментів та їх розмір покладається на одного з батьків.

В якому розмірі призначається допомога?

Тимчасова допомога надається на дітей в розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення допомоги здійснюється відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги.

До складу сім'ї особи, що звертається за призначенням зазначеної допомоги, включаються: чоловік (дружина);рідні, усиновлені та підопічні діти до 18 років, а також діти у віці до 23 років, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або місця реєстрації;неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками;непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів;жінка і чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.До складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному забезпеченні.

Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платником єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (не отриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, який діє на відповідний місяць;для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи - трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платником єдиного податку третьої групи - чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Перерахунок розміру допомоги здійснюється органом соціального захисту населення з дня досягнення дитиною відповідного віку без звернення одержувача. У разі встановлення нового розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, розмір тимчасової допомоги перераховується без звернення одержувача з місяця, в якому набрав чинності закон, що встановлює новий розмір прожиткового мінімуму.

Як отримати судовий наказ про стягнення аліментів на утримання дитини?

Наказне провадження є спрощеною формою судочинства. Судовий наказ - виконавчий документ, на підставі якого стягувач може в примусовому порядку отримати бажане від боржника. Чинне законодавство дозволяє стягнути з одного з батьків аліменти на дитину у відсотках від доходу або твердій грошовій сумі на підставі судового наказу.

Відповідно до частини 5 статті 183 Сімейного Кодексу України той з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Відповідно до частини 3 статті 184 СК той з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Таким чином, на підставі судового наказу можна отримувати аліменти як у відсотках від доходу відповідача, так і в твердій грошовій сумі, але їх розмір обмежений законодавчо. Якщо позивач бажає отримувати аліменти в більшому розмірі, ніж визначено ч.5 ст.183 СК і ч.3 ст. 184 СК, йому слід звернутися до суду з позовною заявою, в якій потрібно обгрунтувати, чому саме такий розмір аліментів на дитину (або дітей) необхідний для їх утримання та виховання. У цьому випадку справа буде розглядатися в порядку загального виробництва.

Також зверніть увагу, що судовий наказ не може бути виданий в тому випадку, якщо вимога про стягнення аліментів пов'язана з встановленням або оскарженням батьківства чи материнства, чи якщо для вирішення спору необхідно залучення інших зацікавлених осіб. Тобто стягнути аліменти з батька дитини на підставі судового наказу можна, якщо він юридично (за документами) є батьком дитини. Якщо потрібно спочатку встановити батьківство або оспорити батьківство іншої особи, потрібно подавати в суд відповідну позовну заяву.

Заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів подається до суду першої інстанції за місцем проживання відповідача або позивача.

Заява про видачу судового наказу подається в суд у письмовій формі. Її зміст має відповідати вимогам статті 163 Цивільного процесуального Кодексу України.

Так, в заяві має бути зазначено:

 1. найменування суду, до якого подається заява;
 2. ім'я (найменування) заявника та боржника, а також ім'я (найменування) представника заявника, якщо заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження;
 3. вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються;
 4. перелік доданих до заяви документів.

До заяви про видачу судового наказу додаються:

 • документ, що підтверджує повноваження представника, якщо заява підписана представником заявника;
 • інші документи або їх копії, що підтверджують обставини, якими заявник обґрунтовує свої вимоги.

Судовий збір при подачі заяви про стягнення аліментів не справляється.

Суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом п'яти днів з дня надходження, а якщо боржником у заяві про видачу судового наказу вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, - протягом п'яти днів з дня отримання судом інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи - боржника.Розгляд проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і боржника.

За результатами розгляду заяви про видачу судового наказу суд видає судовий наказ або виносить ухвалу про відмову у видачі судового наказу.

В судовому наказі зазначаються:

 1. дата видачі наказу;
 2. найменування суду, прізвище та ініціали судді, який видав судовий наказ;
 3. прізвище, ім'я та по батькові стягувача і боржника, їх місце проживання або перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків стягувача та боржника за його наявності або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб - громадян України, а також інші дані, якщо вони відомі суду , які ідентифікують стягувача та боржника;
 4. посилання на закон, на підставі якого підлягають задоволенню заявлені вимоги;
 5. сума грошових коштів, які підлягають стягненню;
 6. сума судових витрат, що сплачена заявником і підлягає стягненню на його користь з боржника;
 7. повідомлення про те, що при розгляді вимог в порядку наказного провадження і видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті;
 8. відомості про порядок і терміни подачі заяви про скасування судового наказу;
 9. дата набрання судовим наказом законної сили;
 10. строк пред'явлення судового наказу до виконання;
 11. дата видачі судового наказу стягувачу.

Судовий наказ складається і підписується суддею у двох примірниках, один з яких залишається в суді, а другий видається під розписку або надсилається стягувачу на його офіційну електронну адресу, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або цінним листом з описом вкладення після вступу в законну силу при відсутності електронної офіційної адреси.

Відповідно до статті 170 ЦПК боржник не має права оскаржити судовий наказ про стягнення аліментів.Він може звернутися до суду з позовною заявою про зменшення розміру аліментів або ж про перегляд судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Судовий наказ про стягнення аліментів може бути пред'явлений до примусового виконання протягом усього періоду, на який присуджені платежі (ч.3 ст.12 Закону «Про виконавче провадження»).

Аліменти на утримання подружжя, батьків та інших родичів

Мало хто знає, що крім обов'язку утримувати дитину, Сімейним Кодексом передбачено обов'язок утримувати непрацездатне подружжя (колишню дружину), старих батьків, і навіть інших, більш далеких родичів.Далі розглянемо це питання більш детально.

Аліменти на утримання подружжя

Сімейним кодексом передбачено обов'язок кожного з подружжя матеріально підтримувати один одного. Право на аліменти має чоловік, якщо він є:

 • непрацездатним (досяг пенсійного віку, є інвалідом 1,2 або 3 групи);
 • які потребують матеріальної допомоги (його доходи нижче прожиткового мінімуму, встановленого законом).

Право чоловіка на аліменти виникає за умови, що матеріальне становище другого з подружжя дозволяє йому їх виплачувати.Крім того, право на утримання не має той із подружжя, чия поведінка в шлюбі було негідною, а також якщо непрацездатність наступила в зв'язку з вчиненням умисного злочину, якщо цей факт встановлений судом.Якщо зі злочином все зрозуміло, то категорія «негідної поведінки» носить оціночний характер.Швидше за все, що під цю категорію попадають зловживання алкогольними напоями або наркотичними речовинами, жорстоке поводження і т. п.

Після розірвання шлюбу чоловік (або дружина) мають право на аліменти, якщо непрацездатність настала під час шлюбу або протягом року після його розірвання, за умови, що така особа потребує матеріальної допомоги, а інший з подружжя має можливість цю допомогу надавати.

Якщо інвалідність настала після закінчення року після розірвання шлюбу, але причиною тому послужила протиправна поведінка колишнього чоловіка під час шлюбу, постраждалий також має право на аліменти.

Якщо на момент розірвання шлюбу одному з подружжя залишалося не менше 5 років до досягнення пенсійного віку, а шлюб тривав не менше 10 років, то після досягнення пенсійного віку такий чоловік також матиме право на утримання.

І навіть в тому випадку, якщо один з подружжя є працездатним, але потребує матеріальної допомоги в зв'язку з тим, що присвятивши себе вихованню дитини, займаючись домашнім господарством, турботою про інших членів сім'ї, не мав можливості одержати освіту, працювати, займати певну посаду, він має право на аліменти після розірвання шлюбу.Однак в такому випадку право на аліменти триває три роки з моменту розірвання шлюбу.

Незалежно від свого матеріального становища право на аліменти має вагітна дружина і той з подружжя, з ким проживає дитина до досягнення нею 3 років (в разі якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку - до досягнення 6 років), а також дитина-інвалід.

Аліменти на утримання чоловіка можуть виплачуватися як у натуральній, так і в грошовій формі (у відсотковому відношенні від доходу або у твердій сумі), як добровільно так і за рішенням суду.Аліменти виплачуються, як правило, щомісяця, але можлива і виплата аліментів наперед.Крім того, подружжя може укласти договір про надання одному з них грошового утримання, в якому викласти умови, розміри і терміни його виплати.

У разі невиконання одним із подружжя умов договору про виплату аліментів, вони можуть бути стягнуті на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Аліменти на утримання батьків

Повнолітні діти несуть обов'язок по утриманню непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги.Крім аліментів, діти зобов'язані брати участь у додаткових витратах на утримання батьків, пов'язаних з хворобою, інвалідністю або викликаних іншими причинами.

Якщо батько або мати були позбавлені батьківських прав і не були поновлені в цих правах, діти не зобов'язані їх утримувати.Діти також можуть бути звільнені від сплати аліментів судом в тому випадку, якщо буде встановлено, що батьки ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків (не брали участь у вихованні, утриманні дитини і т. п.).

Дочка, син звільняються судом від обов'язку утримувати матір, батька та обов'язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати, батько не платили аліменти на утримання дитини, що призвело до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три роки , і така заборгованість є непогашеною на момент прийняття судом рішення про визначення розміру аліментів на батьків.

Як виняток, в таких випадках аліменти можуть бути присуджені на термін не більше 3 років.

Розмір аліментів, а також додаткових витрат на утримання батьків визначає суд, в твердій грошовій сумі або у відсотку від доходу.При цьому враховується матеріальне та сімейне становище сторін, а також можливість стягнення аліментів з інших дітей, чоловіка, дружини або батьків.

Якщо батько або мати тяжко хворіють або є інвалідами, а дитина має достатній дохід, суд може постановити рішення про стягнення з дитини одноразово або протягом певного часу коштів на покриття витрат, пов'язаних з лікуванням та доглядом.

Аліменти на утримання інших родичів

Обов'язок по утриманню інших родичів виникає у:

 • бабусі, дідусі щодо неповнолітніх онуків, якщо у них немає батьків, або батьки з поважних причин не можуть утримувати дітей, а у бабусі і дідусі є така можливість;
 • повнолітніх онуків і правнуків по відношенню до непрацездатних бабусі, діду, прабабусі, прадіду, якщо у тих немає подружжя, повнолітніх дітей, або вони з поважних причин не можуть їх утримувати, а внуки або правнуки мають таку можливість;
 • братів і сестер по відношенню до неповнолітніх або повнолітніх непрацездатних братів і сестер, якщо у тих немає батьків або подружжя, які можуть їх утримувати;
 • мачухи, вітчима у відношенні неповнолітніх пасинка або падчерки, які проживають з ними і не отримують утримання від батьків, баби, діда, сестер, братів (суд може звільнити мачуху, вітчима від такого обов'язку, якщо вони проживали разом з дитиною протягом недовгого часу або батьки дитини поводилися в шлюбі негідно);
 • осіб, в сім'ї яких виховувалася дитина, якщо у неї немає батьків, баби, діда, повнолітніх братів або сестер;
 • падчерки, пасинка щодо непрацездатних мачухи або вітчима, якщо ті в свою чергу надавали систематичну допомогу пасинку чи падчерки протягом не менше 5 років і у них немає чоловіка, батьків, дітей, братів або сестер, які можуть їх утримувати
 • якщо дитина до досягнення повноліття проживала з родичами або іншими особами однією сім'єю не менш як п'ять років, після досягнення повноліття у неї виникає обов'язок утримувати цих людей, якщо вони потребують матеріальної допомоги і у них немає подружжя, батьків, дітей, сестер чи братів, які можуть їх утримувати.

Розмір аліментів, призначений судом, визначається у твердій грошовій сумі або у відсотковому відношенні від доходу платника.Сукупний розмір аліментів не може бути менше 30% від прожиткового мінімуму.

Як розрахувати аліменти на калькуляторі?

Залежно від способу визначення розміру аліментів можна самостійно розрахувати на калькуляторі щомісячну суму аліментів.

Якщо аліменти виплачуються у твердій грошовій сумі, мінімальний розмір таких аліментів повинен бути мінімум 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. На калькуляторі множимо 0,5 на відповідний розмір прожиткового мінімуму.

Якщо аліменти нараховуються як відсоток від доходу платника аліментів, необхідно на калькуляторі дохід платника аліментів помножити на відсоток, який визначив суд. На одну дитину - коефіцієнт становить 0.25, на двох дітей - 0.33, на трьох і більше дітей - 0.5, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину. Наприклад, дохід батька становить 10 тис. грн., сума аліментів на одну дитину складе 0,25 * 10000 = 2500 грн., якщо 2 дітей, сума аліментів дорівнює 0,33 * 10000 = 3333,33 грн.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики