про твої права

Опіка і піклування в Україні: поняття, підстави

Як призначають опікунів і піклувальників в Україні, які права і обов'язки має опікун і піклувальник, як оформити опікунство над літньою людиною, дитиною, інвалідом, про тонкощі і правила оформлення опіки та піклування дізнавався Prostopravo.com.ua.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. В яких випадках призначається опікун, а в яких піклувальник?
 2. Хто призначає опікуна та піклувальника?
 3. Хто може бать опікуном та піклувальником?
 4. Права та обов'язки опікуна
 5. Права і обов'язки піклувальника
 6. Звільнення опікуна чи піклувальника від виконання обов'язків
 7. Як оформити опіку чи піклування в судовому порядку
 8. Документи для оформлення опіки та піклування над дитиною
 9. Припинення опіки
 10. Припинення піклування
 11. Висновок органу опіки і піклування: зразок

Опіка і піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки, над недієздатними особами.

В яких випадках призначається опікун, а в яких піклувальник?

Опіка встановлюється над малолітніми дітьми (віком до 14 років), які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, а також над недієздатними особами.

Піклувальник призначається неповнолітнім (від 14 до 18 років), які є сиротами або позбавлені батьківського піклування та фізичним особам, що визнані обмежено дієздатними.

Хто призначає опікуна та піклувальника?

Опікуна малолітній дитині і попечителя неповнолітнього може призначити орган опіки та піклування, який діє при місцевій державній адміністрації, за місцем проживання дитини або опікуна та піклувальника.

В інших випадках опікуна та піклувальника призначає суд, за поданням органів опіки та піклування.

Як скласти заяву про усиновлення дитини

Хто може бать опікуном та піклувальником?

Опікуном чи піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

Фізична особа може бути призначена опікуном чи піклувальником лише за її письмовою заявою.Опікун або піклувальник назначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника.

При призначенні опікуна для малолітньої особи та при призначенні піклувальника для неповнолітньої особи враховується бажання підопічного.

Фізичній особі може бути призначений один або кілька опікунів або піклувальників.

Не може бути опікуном чи піклувальником особа:

 1. Позбавлена ​​батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
 2. Особа, поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної особи, яка потребує опіки або піклування.

Не можуть бути опікунами, піклувальниками дитини особи, які:

 • обмежені у дієздатності;
 • визнані недієздатними;
 • позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
 • були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;
 • перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
 • зловживають спиртними напоями або наркотичними речовинами;
 • не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
 • страждають на хвороби, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров'я;
 • є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;
 • були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних речовин, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
 • за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду;
 • є особами без громадянства;
 • перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до пунктів 3-6, 8 і 10 не може бути опікуном.

Права та обов'язки опікуна

Опікун зобов'язаний дбати про підопічного, про створення йому необхідних побутових умов, забезпечення його доглядом та лікуванням.Опікун малолітньої особи зобов'язаний також дбати про її виховання, навчання та розвиток.

Опікун має право вимагати повернення підопічного від осіб, які тримають його без законної підстави.

Опікун вчиняє правочини від імені та в інтересах підопічного.

Опікун, його дружина, чоловік та близькі родичі (батьки, діти, брати, сестри) не можуть укладати з підопічним договорів, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування за договором позики.Опікун не може здійснювати дарування від імені підопічного, а також зобов'язуватися від його імені порукою.

Крім того, опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування:

 1. відмовитися від майнових прав підопічного;
 2. видавати письмові зобов'язання від імені підопічного;
 3. укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;
 4. укладати договори щодо іншого цінного майна.

Опікун зобов'язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного.

Опікун зобов'язаний дбати про збереження та використання майна підопічного в його інтересах.

Якщо малолітня особа може самостійно визначити свої потреби та інтереси, опікун, здійснюючи управління її майном, повинен враховувати її бажання.

Опікун самостійно здійснює витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, допомоги на підопічну дитину та інших соціальних виплат, призначених на підопічну дитину відповідно до законів України, доходів від майна підопічного і тому подібне.

Якщо підопічний є власником нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, опікун може з дозволу органу опіки та піклування управляти цим майном або передати його за договором в управління іншій особі.

Права і обов'язки піклувальника

Піклувальник над неповнолітньою особою зобов'язаний дбати про створення для неї необхідних побутових умов, про її виховання, навчання та розвиток.Піклувальник над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, зобов'язаний дбати про її лікування, створення необхідних побутових умов.

Піклувальник дає згоду на укладання підопічним угод.

Піклувальник не може давати згоду на укладення договорів між підопічним та своєю дружиною (чоловіком) або своїми близькими родичами, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування на підставі договору позики.

Піклувальник дає згоду на вчинення наступних угод тільки з дозволу органів опіки та піклування:

 1. відмова від майнових прав підопічного;
 2. видача письменних зобов'язань від імені підопічного;
 3. укладання договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;
 4. укладання договорів щодо іншого цінного майна.

Піклувальник зобов'язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного.

Звільнення опікуна чи піклувальника від виконання обов'язків

Суд, якщо він призначив опікуна чи піклувальника, або орган опіки та піклування за заявою особи звільняє її від повноважень опікуна або піклувальника.Ця заява розглядається судом або органом опіки та піклування протягом одного місяця.

Особа виконує повноваження опікуна або піклувальника до винесення рішення про звільнення її від повноважень опікуна або піклувальника чи до закінчення місячного терміну з дня подачі заяви, якщо вона не була розглянута протягом цього строку.

Суд, якщо він призначив піклувальника, або орган опіки та піклування може звільнити піклувальника від його повноважень за заявою особи, над якою встановлено опіку.

За заявою органу опіки та піклування суд може звільнити особу від повноважень опікуна або піклувальника у разі невиконання нею своїх обов'язків, порушення прав підопічного, а також у разі поміщення підопічного до навчального закладу, закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту.

Як оформити опіку чи піклування в судовому порядку

Опікуна дорослим недієздатним особам, або піклувальника обмежено дієздатним повнолітнім особам призначає суд за поданням органів опіки та піклування.

Такі справи розглядаються судом за місцем проживання особи, над якими встановлюється опіка чи піклування, якщо така особа перебуває на лікуванні - за місцем знаходження лікувального закладу.Заява про призначення опікуна чи піклувальника розглядається в порядку окремого провадження.

Як правило, рішення про призначення опікуна чи піклувальника приймається одночасно з рішенням про визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною.

Рішення суду після набрання ним чинності надсилається органу опіки та піклування, а також органу ведення Державного реєстру виборців.

Документи для оформлення опіки та піклування над дитиною

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем проживання:

 • заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжям)
 • довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, завірену в установленому порядку;
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 • копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
 • довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • копію паспорта;
 • висновок про стан здоров'я заявника;
 • довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
 • довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;
 • письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться відмітка на заяві з зазначенням прізвища, імені, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Термін дії зазначених документів становить дванадцять місяців з дати видачі.

Рішення про встановлення опіки чи піклування приймається протягом місяця з моменту подачі документів.

Припинення опіки

Опіка припиняється у разі передачі малолітньої дитини батькам (усиновлювачам).

Опіка припиняється у разі досягнення підопічним чотирнадцяти років.У цьому випадку особа, яка здійснювала обов'язки опікуна, стає піклувальником без спеціального рішення щодо цього.

Опіка припиняється у разі поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, визнаної недієздатною.

Припинення піклування

Піклування припиняється у разі:

 1. досягнення фізичною особою повноліття;
 2. реєстрації шлюбу неповнолітньої особи;
 3. надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 4. відновлення дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики