про твої права

Особливості виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам в Україні: обчислення стажу і розміру

Про те, кому і в якому розмірі виплачується і як нараховується мінімальна і максимальна допомога з безробіття через центр зайнятості, а також які періоди включаються до страхового стажу для його нарахування, як розрахувати розмір допомоги з безробіття на калькуляторі дізнавався Prostopravo.com.ua.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Умови виплати допомоги по безробіттю
 2. Обчислення страхового стажу
 3. Розмір та тривалість виплати допомоги
 4. Як розрахувати допомогу по безробіттю на калькуляторі: порядок розрахунку
 5. Виплата допомоги в розмірі прожиткового мінімуму
 6. Як стати на облік в центр зайнятості
 7. Виплата допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності

Умови виплати допомоги по безробіттю

Претендувати на виплату допомоги, перш за все, мають право ті працівники, які відповідають умовам визначеним ЗУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та «Порядком надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації підприємницької діяльності» ( Наказ Міністерства соціальної політики від 15.06.2015 № 613 ).А саме:

 • Є застрахованими особами: наймані працівники;особи, які виконують роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими договорами;військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), фізичні особи - підприємці, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні), на користь яких здійснюється страхування на випадок безробіття.
 • Особи, які за останні 12 місяців, що передували зверненню по допомогу, пропрацювали на умовах повного або неповного робочого дня не менше 6 місяців.Тим, хто пропрацював менше, допомога теж виплачується, але в мінімальному розмірі.

Право на допомогу по безробіттю зберігається у разі настання перерви страхового стажу з поважних причин (служба в армії, навчання, догляд за інвалідом 1 групи або дитиною-інвалідом і т.д.), якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалась в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітна.

 • Працівники, що були звільнені з поважної причини: відповідно до статті 36 (пункти 1, 2, 3), статті 38 (у разі неможливості продовження роботи, а також невиконання власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору), статтею 39, статтею 40 (пункти 1, 2, 5, 6) Кодексу законів про працю України , а для військовослужбовців - звільнення зі служби з поважних причин без права на пенсію (у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров'я, у зв'язку з закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, через сімейні обставини або з інших поважних причин відповідно до законодавства про військовий обов'язок і військову службу).В такому випадку виплата допомоги починається з 8 дня після реєстрації в службі зайнятості, якщо звільнення відбулося за власним бажанням без поважних причин - з 91 дня.
 • Умовою для призначення допомоги по безробіттю є готовність особи до участі в загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, якщо така робота для неї є підходящою.У разі відмови від участі в загальнодержавних оплачуваних громадських роботах без поважних причин розмір допомоги по безробіттю зменшується на 50 відсотків строком до трьох місяців.

Обчислення страхового стажу

Оскільки розмір допомоги безпосередньо залежить від тривалості страхового стажу (крім деяких категорій безробітних, про що піде мова пізніше), розберемося з цим питанням детальніше.

Страховий стаж - це період, протягом якого особа підлягала страхуванню на випадок безробіття та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Виняток становлять: період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій (за винятком пенсії по інвалідності) та виплат за страхуванням на випадок безробіття, які включаються до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Крім того, до страхового стажу прирівнюється:

1) трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях і кооперативах, а також на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття "(до 01.01. 2001 р.);

2) термін проходження військової служби до запровадження страхування на випадок безробіття в випадку звільнення зі служби за станом здоров'я, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію за умови реєстрації в установленому порядку в державній службі зайнятості протягом місяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті, а осіб, які не підлягають військовому обліку - протягом місяця з дня зняття з обліку;

3) періоди заняття підприємницькою діяльністю та виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами з оплатою збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до 1 січня 2001 року, а також після 1 січня 2001 року - зі сплатою єдиного податку, і в разі придбання спеціального торгового патенту до їх скасування або виключення з їх складу збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

4) трудовий стаж до 1 січня 2001 року, набутий в країнах, з якими укладено міжнародні договори, що передбачають взаємне визнання трудового стажу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

5) трудовий стаж після 1 січня 2001 року, набутий в країнах, де відсутнє соціальне страхування на випадок безробіття та з якими укладені після цієї дати міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що передбачають визнання трудового, прирівняного до страхового, стажу.

До страхового стажу не включається:

1) навчання в професійно-технічних та вищих навчальних закладах, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі з денною формою навчання;

2) строкова військова служба;

3) періоди отримання допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги у період професійної підготовки і перепідготовки, матеріальної допомоги по безробіттю відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" та матеріального забезпечення відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

Розмір та тривалість виплати допомоги

Максимальний розмір допомоги по безробіттю обчислюється у відсотках від середньої заробітної плати працівника в залежності від його страхового стажу та становить:

 • при страховому стажі до 2 років - 50%;
 • від 2 до 6 років - 55%
 • від 6 до 10 років - 60%
 • понад 10 років - 70%.

При цьому строки виплати наступні: перші 90 календарних днів допомога виплачується в повному розмірі, протягом наступних 90 календарних днів - у розмірі 80% його розміру, а в подальшому нараховується в розмірі 70%.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років.Особам передпенсійного віку (за 2 роки до отримання права на пенсію) допомога з безробіття може виплачуватися до 720 календарних днів.

У разі, якщо в межах двох років особу знову буде визнано безробітним, тривалість виплати допомоги обчислюється сумарно.

Як розрахувати допомогу по безробіттю на калькуляторі: порядок розрахунку

Середня заробітна плата для виплати допомоги по безробіттю розраховується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів в Постанові № 1266 від 26 вересня 2001 р Розрахунковим періодом є 6 місяців, що передували розірванню трудового договору.Спочатку обчислюється середньоденний заробіток, з урахуванням відпрацьованих днів у розрахунковому періоді, потім він множиться на відсоток, який і визначає розмір допомоги.

Для наочності наведемо приклад про те, як розрахувати допомогу по безробіттю:

Припустимо, жінка пропрацювала на підприємстві п'ять років і була звільнена 16 січня 2012 року в зв'язку зі скороченням штату, а 25 січня звернулася до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні.До 4 вересня 2011 року вона перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а з 24 жовтня по 9 листопада 2011 року включно хворіла.

Виплати, одержані особою у розрахунковому періоді:

 • в серпні 2011 р - премія разового характеру;
 • у вересні - заробітна плата у розмірі 3300 гривень;
 • в жовтні - заробітна плата у розмірі 4100 гривень, в тому числі 500 - премія разового характеру;
 • в листопаді - заробітна плата у розмірі 3800 гривень;
 • в грудні - заробітна плата у розмірі 4500 гривень.

Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати для призначення допомоги по безробіттю в такому випадку буде липень - грудень 2011 року.

Липень і серпень виключаються з розрахункового періоду (перебувала у відпустці по догляду за дитиною)

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді визначається так:

 • вересень - 26 календарних днів (кількість календарних днів у вересні зменшилася на 4 календарних дні у зв'язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
 • жовтень - 23 календарних дні (кількість календарних днів у жовтні зменшилася на 8 календарних днів в наслідок хвороби);
 • листопад - 21 календарний день (кількість календарних днів у листопаді зменшилася на 9 календарних днів через хворобу);
 • грудень - 31 календарний день.

Загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді можна легко порахувати, вона дорівнює 101 (26 + 23 + 21 + 31).

Сума виплат для обчислення середньої заробітної плати визначається так:

 • серпень - премія разового характеру не враховується, оскільки цей місяць виключено з розрахункового періоду;
 • вересень - заробітна плата у розмірі 3300 гривень;
 • жовтень - 3957,14 гривні ((4100 - 500) + (500: 21 робочий день х 15 робочих днів)) - оскільки разова премія враховується пропорційно відпрацьованому часу в жовтні;
 • листопад - заробітна плата у розмірі 3800 гривень;
 • грудень - заробітна плата у розмірі 4500 гривень.

Сума виплат для обчислення середньої заробітної плати становить 15557,14 грн.(3300 + 3957,14 + 3800 + 4500).

Середньоденна заробітна плата для призначення допомоги по безробіттю становить 154, 03 грн.(15557,14 гривні: 101 календарний день).

Страховий стаж працівниці становить 5 років (включаючи відпустку по догляду за дитиною).Отже в перші 90 днів вона буде отримувати допомогу, що дорівнює 154, 03 * 55% / 100 = 84, 72 грн.в день.У наступні 90 днів вона буде отримувати 84, 72 * 80% / 100 = 67, 78 грн.в день, а потім розмір щоденної допомоги складе 84,72 * 70% / 100 = 59, 30 грн.

Виплата допомоги в розмірі прожиткового мінімуму

Є категорії осіб, визнаних в установленому порядку безробітними, яким допомога виплачується в мінімальному розмірі, встановленому правлінням Фонду соціального страхування.

До них, зокрема, відносяться ті, хто протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менше 6 місяців, особи, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви, та застраховані особи, звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України.

Як стати на облік в центр зайнятості

Для постановки на облік можна звернутися в будь-який центр зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання.Документи, необхідні для постановки на облік в центрі зайнятості населення:

 • паспорт громадянина України
 • облікова картка платника податків
 • трудова книжка
 • документ про освіту
 • довідка з останнього місця роботи про розмір заробітної плати (якщо страховий стаж за останні 12 місяців становить не менше півроку).

Додатково можуть знадобитися:

 • Акт огляду МСЕК (для інвалідів);
 • Вид на проживання;
 • Посвідчення біженця;
 • Військовий квиток.

Виплата допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності

Зареєстрованим безробітним з числа застрахованих осіб, яким виповнилося 18 років і які не можуть бути працевлаштовані за сприяння центру зайнятості протягом місяця в зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, за їх бажанням допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності.

Не мають права на чергове отримання допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності безробітні, які вже отримали допомогу по безробіттю одноразово і припинили підприємницьку діяльність або не часто робили її (не платили єдиний внесок як юридична особа або фізична особа - підприємець) протягом двох років починаючи з дня державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

Виплата допомоги по безробіттю одноразово здійснюється в розмірі залишку призначеної безробітному допомоги по безробіттю, визначеного в день державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, обмеженого терміном 360 календарних днів, в тому числі особам передпенсійного віку.

Особам, які виявили намір отримати допомогу по безробіттю одноразово, за їхнім бажанням можуть бути надані консультації та профорієнтаційні послуги з метою виявлення здібностей, нахилів до виробництва підприємницької діяльності, вибору виду діяльності, отримання додаткової інформації про підприємництво.Центр зайнятості може залучати безробітних за їх бажанням до семінарів або організувати навчання з питань підприємництва (за бажанням).

Для розгляду питань надання допомоги по безробіттю одноразово зареєстрований безробітний подає до центру зайнятості такі документи:

 • заяву про надання допомоги по безробіттю одноразово;
 • бізнес план.

Питання про надання допомоги по безробіттю одноразово на підставі поданих безробітним документів розглядає комісія з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності в присутності безробітного (за бажанням).

У разі якщо особа протягом 30 календарних днів після прийняття рішення про надання виплати допомоги по безробіттю одноразово не минула державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця без поважних причин, вона втрачає право на отримання виплати допомоги по безробіттю одноразово.

Поважними причинами продовження терміну, протягом якого має відбутися державна реєстрація юридичної або фізичної особи - підприємця, є хвороба громадянина, смерть членів його сім'ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років, відвідування закладів охорони здоров'я, судових і правоохоронних органів, військових комісаріатів, інших державних установ та інші обставини, які роблять об'єктивно неможливою реєстрацію, що підтверджується відповідними документами.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики