про твої права

Як нараховуються і оплачуються лікарняні в Україні

Оплата лікарняного листа в Україні: нарахування, розрахунки та порядок оплати лікарняних за рахунок підприємства і ФСС. Максимальний термін виплати лікарняного листа. Хто оплачує, як оформити і взяти лікарняний під час відпустки, по догляду за дитиною, у зв'язку з вагітністю та пологами.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Новий порядок виплати лікарняних з 1 жовтня 2018 року

  1.1 Призначення допомоги з тимчасової непрацездатності у зв'язку з нещасним випадком або профзахворюванням

  1.2 Призначення потерпілому одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати

  1.3 Призначення страхової виплати потерпілому при тимчасовому переведенні на легшу, нижчеоплачувану роботу

  1.4 Призначення одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого

 2. Лікарняні: види, порядок і розмір оплати, випадки відмови

  2.1 У яких випадках можна піти на лікарняний

  2.2 Як оформити і взяти лікарняний

  2.3 Терміни виплат

  2.4 Розмір лікарняних

  2.5 Розрахунок лікарняного

  2.6 Максимальний термін лікарняного листа в Україні

  2.7 Нарахування лікарняного

  2.8 Порядок виплати лікарняних

  2.9 Коли фонд соціального страхування може не оплачувати лікарняний

 3. У 2019 року в Україні може запрацювати електронний реєстр лікарняних
 4. Бланк і зразок заповнення листка непрацездатності

Новий порядок виплати лікарняних з 1 жовтня 2018 року

1 жовтня набули чинності відразу дві Постанови правління Фонду соціального страхування, якими затверджені «Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат постраждалим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України» (Постанова ФСС від 19.07 .2018 р №12) та Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат (Постанова ФСС від 19.07.2018 р №11).Що змінилося в фінансуванні і виплати лікарняних в Україні?- розповість Prostopravo

Новий порядок визначає механізм та умови фінансування страхувальників для надання за рахунок коштів Фонду соціального страхування України:

 1. матеріального забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, передбаченого статтею 20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» за такими видами:
 • допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
 • допомога по вагітності та пологах;
 • допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).
 1. виплат постраждалим на виробництві, передбачених абзацом четвертим частини третьої статті 42 Закону, за такими видами:
 • допомога по тимчасовій непрацездатності, що настала в результаті нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
 • виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;
 • відшкодування вартості поховання потерпілого та пов'язаних з цим ритуальних послуг.

У разі настання у застрахованої особи страхового випадку, пов'язаного з тимчасовою втратою працездатності, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, на підставі поданих працівником документів, передбачених статтею 31 Закону, приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.

На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення страхувальник нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок, яка повинна бути передана до робочих органів виконавчої дирекції Фонду не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття комісією такого рішення.

Форму заяви-розрахунку можна скачати тут або по посиланню.

Фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам і окремих виплат постраждалим на виробництві здійснюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду або їх відділеннями.Підставою для фінансування страхувальників є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення та окремих виплат постраждалим на виробництві за їх видами.

Страхувальник подає заяву-розрахунок до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення за своїм місцезнаходженням або місцем проживання.Заява-розрахунок надається страхувальником в паперовому вигляді особисто в робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення, або направляється в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису.

Заява-розрахунок готується у двох примірниках, один з яких разом з наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення та окремі виплати постраждалим на виробництві (членам їх сімей), зберігається у страхувальника, а другий подається до робочого органу виконавчої дирекції фонду або його відділення.

У разі подання документа в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису роздрукована заяву-розрахунок разом з наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначалися окремі виплати і матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника.

Інформація, внесена страхувальником до заяви-розрахунку, повинна повністю відповідати документам, на підставі яких призначено матеріальне забезпечення та окремі виплати постраждалим на виробництві (членам їх сімей), і бути відображена в регістрах бухгалтерського обліку.Відповідальність за достовірність даних, зазначених у заяві-розрахунку, несе страхувальник.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення після надходження заяви-розрахунку здійснює перевірку інформації, наведеної в ньому, перевіряє правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, дані про сплату ним єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, наявність у Фонді зареєстрованого нещасного випадку або профзахворювання (в разі проведення виплат постраждалим на виробництві (членам їх сімей), правильності нарахування виплат, і за відсутності зауважень протягом десяти робочих днів здійснює фінансування сум, зазначених у заяві-розрахунку.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення в разі потреби має право здійснювати обмін інформацією зі страхувальником шляхом направлення запиту про уточнення інформації, наведеної в заяві-розрахунку.

У разі виявлення помилок і / або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається страхувальнику з відповідними рекомендаціями щодо їх усунення.

Перевірка заяви-розрахунку, надання рекомендацій за її результатами, фінансування заяви-розрахунку або надання обґрунтованої відмови в її прийнятті здійснюється робочими органами Фонду або їх відділеннями протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку.

Після надходження коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника, останній зобов'язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення не пізніше, ніж в терміни, визначені в частині другій статті 32 Закону.У такі ж строки здійснюються виплати постраждалим на виробництві.

Після проведення виплат за рахунок коштів Фонду страхувальник направляє повідомлення про проведення виплат за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку.Повідомлення може бути відправлено в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису або надіслано листом з повідомленням, або надано безпосередньо робочому органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення.Повідомлення надсилається страхувальником протягом місяця з дня проведення виплат.У разі відсутності інформації від страхувальника про виплату застрахованим особам протягом трьох місяців з дня вчинення фінансування, робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють перевірку використання страхувальником коштів Фонду.

Якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на проведення виплат за рахунок коштів Фонду, не використані страхові кошти протягом трьох робочих днів повертаються страхувальником на рахунок робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення, з якого надійшло фінансування, і листом направляється пояснення причин повернення.У разі виявлення страхувальником помилок при нарахуванні виплат за минулі періоди (за межами чинного бюджетного року) надлишково нараховані та виплачені кошти повертаються страхувальником до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення і одночасно надсилається обгрунтоване письмове пояснення про причини повернення страхових коштів.

Призначення допомоги з тимчасової непрацездатності у зв'язку з нещасним випадком або профзахворюванням

Допомога по тимчасовій непрацездатності, пов'язаній з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, призначається і виплачується страхувальником за місцем роботи потерпілого, де стався страховий випадок, у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (оподатковуваного доходу).

Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності потерпілого проводиться за рахунок коштів страхувальника, а починаючи з шостого дня непрацездатності - за рахунок коштів Фонду.

Підставою для оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів страхувальника і надання допомоги, пов'язаної з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням за рахунок коштів Фонду, є виданий в установленому порядку листок непрацездатності та наявність акту розслідування нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, або акту розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.

Якщо при наявності у потерпілого акту розслідування нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, або акту розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння), за встановленими формами, йому видано листок непрацездатності у зв'язку з захворюванням, пов'язаним з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням), за яким складено відповідний акт, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності надається страхувальником за місцем роботи потерпілого.В такому випадку виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності нараховується страхувальником на підставі копії акту розслідування нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, або акту розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами, який завіряється страхувальником, за умови пред'явлення потерпілим його оригіналу і оригіналу листка непрацездатності з відповідною відміткою про зв'язок хвороби з раніше отриманою травмою або професійним захворюванням.

Якщо потерпілий працює за сумісництвом, обчислення середньої заробітної плати здійснюється страхувальниками окремо за основним місцем роботи і за сумісництвом.Розрахунковий період в такому випадку визначається за кожним місцем роботи окремо.

Оплата днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Фонду здійснюється на підставі копії виданого в установленому порядку листка непрацездатності, засвідченої підписом керівника і скріпленим печаткою (за наявності) за основним місцем роботи та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи.Якщо особа працює на кількох роботах за сумісництвом, додатково додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.В такому випадку сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи і за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Допомога по тимчасовій непрацездатності добровільно застрахованій особі призначається управлінням (відділенням) Фонду, в якому вона зареєстрована, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності, пов'язаної з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням.Якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку потерпілий з поважних причин не мав заробітку (доходу, грошового забезпечення), середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється виходячи з розміру мінімальної заробітної плати (або її частини), встановленої законом на день настання права на страхову виплату.

Для розрахунку виплат зі страхування від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, добровільно застрахованим особам, які в розрахунковому періоді відпрацювали зі сплатою єдиного внеску та / або страхових внесків менше 180 календарних днів, середній дохід визначається виходячи з розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на день настання права на страхову виплату.

Для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності добровільно застрахованій особі (потерпілому) управління Фонду подаються:

 1. листок непрацездатності;
 2. копія договору про добровільне страхування.

У разі проведення виплати допомоги з тимчасової втрати працездатності добровільно застрахованій особі в управлінні (відділенні) Фонду не за місцем реєстрації страхового випадку, до документів додається копія акту розслідування нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, або акту розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами , завірена працівником управління (відділення) Фонду, за умови надання оригіналу документа.

Призначення потерпілому одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати

Одноразова допомога і щомісячна страхова виплата потерпілому призначається при встановленні МСЕК стійкої втрати професійної працездатності.

Для призначення одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати управління Фонду подаються:

 1. заява потерпілого про призначення страхових виплат;
 2. копія індивідуального податкового номера, завірена підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред'явленні оригіналу;
 3. копія паспорта, завірена підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред'явленні оригіналу;
 4. акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за встановленою формою (якщо стався нещасний випадок), висновок за формою Т-1 (якщо складався);
 5. акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася) за формою Н-5 (якщо такий складався);
 6. акт розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння) за встановленою формою;
 7. рішення суду про встановлення факту нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (якщо було засідання суду з цього питання);
 8. висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про ступінь втрати професійної працездатності;
 9. довідка про середню заробітну плату (дохід) в разі відсутності інформації в Державному реєстрі застрахованих осіб;
 10. копія трудової книжки або витяг з неї, засвідчена страхувальником або підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред'явленні оригіналу;
 11. копія цивільно-правового договору (для осіб, які працюють на умовах такого договору), завірена страхувальником або підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред'явленні оригіналу;
 12. копія документа, що підтверджує державну реєстрацію особи, як суб'єкта підприємницької діяльності, завірена страхувальником або підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред'явленні оригіналу;
 13. довідка про розмір пенсії по інвалідності (якщо вона призначена) внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (в тому числі про розмір одержуваних надбавок) у разі настання права на страхову виплату до 11.10.2017;
 14. довідка будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів або пансіонату для ветеранів війни та праці про розмір вартості утримання потерпілого в ньому;
 15. протокол засідання комісії з питань охорони праці підприємства, а в разі, якщо вона не створена на підприємстві, комісії з питань вирішення спорів при управлінні (відділенні) Фонду про відсоток зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому на виробництві (у разі встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров'я настало не лише з причин, що залежать від роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці).

Зазначені документи формуються в справу про страхові виплати і зберігаються в управлінні (відділенні) Фонду.До справи додаються відомості про заробітну плату (дохід) потерпілого з Державного реєстру застрахованих осіб.

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що погіршення здоров'я настало не лише з причин, що залежать від страхувальника, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги підлягає зменшенню, але не більше ніж на 50 відсотків.

Відсоток зменшення розміру одноразової допомоги визначається рішенням комісії з питань охорони праці підприємства, а якщо вона не створена, комісії з питань вирішення спорів при управлінні Фонду, виходячи з таких критеріїв:

 1. Виконання роботи в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, токсикологічного отруєння - до 50%
 2. Порушення трудової і виробничої дисципліни, в тому числі: - невиконання посадових обов'язків;- невиконання інструкцій з охорони праці та т.д.- до 50%
 3. Порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, машин, механізмів;порушення технологічного процесу;порушення при експлуатації транспортних засобів;порушення правил дорожнього руху - до 50%
 4. Виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення і т.п.- до 40%
 5. Незастосування засобів індивідуального та колективного захисту - до 40%.

Призначення страхової виплати потерпілому при тимчасовому переведенні на легшу, нижчеоплачувану роботу

За потерпілим, тимчасово переведеним на легшу, нижчеоплачувану роботу, зберігається його середньомісячний заробіток на строк, визначений лікарсько-консультаційною комісією, або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності.

Необхідність переведення потерпілого на іншу (легшу) роботу, її тривалість і характер встановлюються ЛКК або МСЕК.За згодою потерпілого страхувальник зобов'язаний надати йому рекомендовану ЛКК або МСЕК роботу за наявності відповідних вакансій.

Якщо потерпілого за станом здоров'я відповідно до висновку ЛКК або МСЕК переведено на легшу, нижчеоплачувану роботу, згідно зі статтею 170 Кодексу законів про працю України, страхувальник зберігає за ним попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення за рахунок власних коштів.Починаючи з п'ятнадцятого дня переведення потерпілого на легшу роботу, зазначені виплати (доплата до середнього заробітку, який він мав до ушкодження здоров'я) проводяться страхувальником за рахунок коштів Фонду на строк, встановлений ЛКК або МСЕК.

Якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк страхувальник не забезпечує потерпілого відповідною роботою, Фонд сплачує страхову виплату в розмірі його середньомісячного заробітку.Ці виплати здійснюються страхувальником за рахунок коштів Фонду.

Призначення одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого

Управління Фонду розглядає справи про призначення одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати в разі смерті потерпілого сім'ї та особам, які мають на це право, за умови надання наступних документів:

 1. заяви осіб, які мають на це право (колективної або індивідуальної), для призначення страхових виплат;
 2. копії індивідуального податкового номера, завіреної підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред'явленні оригіналу;
 3. копії паспортів осіб, які мають на це право, завірених підписом працівника управління (відділення) Фонду на підставі оригіналів;
 4. акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за встановленою формою (якщо стався нещасний випадок);
 5. акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою Н-5 (якщо такий складався)
 6. акт розслідування хронічного професійного захворювання за встановленою формою;
 7. рішення суду про встановлення факту нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (якщо було засідання суду з цього питання)
 8. копія свідоцтва органу реєстрації актів цивільного стану про смерть потерпілого (завірена працівником управління (відділення) Фонду на підставі оригіналу або в іншому установленому законодавством порядку);
 9. копія свідоцтва органу реєстрації актів цивільного стану про шлюб (завірена працівником управління (відділення) Фонду на підставі оригіналу або в іншому установленому законодавством порядку);
 10. висновок МСЕК про причинний зв'язок смерті потерпілого з наслідками раніше отриманого трудового каліцтва або професійного захворювання;
 11. довідка про середню заробітну плату (дохід) потерпілого у разі відсутності інформації в Державному реєстрі застрахованих осіб;
 12. копія свідоцтва про народження дитини (завірена підписом працівника управління (відділення) Фонду на підставі оригіналу або в іншому установленому законодавством порядку);
 13. довідка навчального закладу (кожен семестр) про те, що член сім'ї потерпілого віком від 18 до 23 років вчиться на денній формі навчання;
 14. довідка навчального закладу інтернатного типу про те, що член сім'ї потерпілого, який має право на відшкодування шкоди, перебуває на утриманні цього закладу;
 15. довідка МСЕК про встановлення інвалідності осіб - членів сім'ї, які перебували на утриманні померлого;
 16. копії трудових книжок потерпілого та осіб, які мають право на страхові виплати, завірені страхувальником або підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред'явленні оригіналу;
 17. копія цивільно-правового договору (для осіб, які працюють на умовах такого договору), завірена страхувальником або підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред'явленні оригіналу;
 18. копія документа, що підтверджує державну реєстрацію особи, як суб'єкта підприємницької діяльності, завірена підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред'явленні оригіналу;
 19. довідка будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів або пансіонату для ветеранів війни та праці про розмір вартості утримання в ньому;
 20. довідка про склад сім'ї померлого, в тому числі про тих, хто перебував на його утриманні або копії відповідного рішення суду;
 21. довідка про батьків або іншого члена сім'ї померлого, який не працює і доглядає за дітьми, братами, сестрами, внуками померлого, які не досягли восьмирічного віку.

Зазначені документи формуються в справу про страхові виплати і зберігаються в управлінні (відділенні) Фонду.До справи додаються відомості про заробітну плату (дохід) потерпілого з Державного реєстру застрахованих осіб.У разі відсутності відповідних документів і неможливості їх відновлення факт перебування на утриманні потерпілого встановлюється в судовому порядку.

Якщо члени сім'ї потерпілого за станом здоров'я або з інших причин не спроможні самі одержати зазначені документи, їх одержує та подає відповідний страховий експерт Фонду.

Лікарняні: види, порядок і розмір оплати, випадки відмови

Українське законодавство гарантує всім трудящим оплату їх тимчасової непрацездатності, пов'язаної  з хворобою самого працівника, його дитини, або іншого члена сім'ї.Які види лікарняних існують, хто і в якому розмірі може претендувати на їх оплату, а в яких випадках у виплаті може бути відмовлено дізнавався Prostopravo.com.ua

У яких випадках можна піти на лікарняний

Згідно ст.18 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон про соціальне страхування) страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, з інших підстав, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності і господарювання, в тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності на інших підставах.

Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги зі страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи - громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом.

Громадяни України, які працюють за межами території України і не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону за умови сплати страхових внесків до Фонду відповідно до закону, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню відповідно до цього Закону, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону, за умови сплати страхових внесків до Фонду.

Застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на матеріальне забезпечення в таких розмірах:

1) допомога по тимчасовій непрацездатності - виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше розміру допомоги, обчисленого з мінімальної заробітної плати, встановленої на момент настання страхового випадку;

2) допомога по вагітності та пологах - виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше розміру допомоги, обчисленого з двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на момент настання страхового випадку.

Зі страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:

1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

2) допомога по вагітності та пологах;

3) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

4) оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Як оформити і взяти лікарняний

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.У разі роботи за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно із здійсненням підприємницької чи іншої діяльності підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника та печаткою (за наявності) за основним місцем роботи.Для застрахованих осіб, що одночасно здійснюють підприємницьку та іншу діяльність і не працюють на умовах трудового договору (контракту), копію листка непрацездатності свідчить заклад охорони здоров'я, який його видає.Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за погодженням з Фондом.

Інструкція щодо заповнення листка непрацездатності затверджена Наказом від 03.11.2004
№ 532/274/136-ос / 1406 .Листок непрацездатності (далі - ЛН) – це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи в зв'язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів. Лицьова сторона бланка ЛН заповнюється лікуючим лікарем або молодшим медичним працівником з медичною освітою. Оборотна сторона бланка ЛН заповнюється за місцем роботи застрахованої особи.Записи в ЛН здійснюються розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом.

Терміни виплат

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом соціального страхування починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико –соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності.Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності в цьому випадку здійснюється за рахунок коштів роботодавця.

Інвалідам, які працюють на підприємствах і в організаціях товариств УТОГ і УТОС, допомога з першого дня виплачується Фондом.

Особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, надається не більш як за 75 календарних днів протягом календарного року.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується Фондом з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше ніж за 14 календарних днів.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім'ї надається застрахованій особі з першого дня, але не більше ніж за 3 календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім'ї та побутових обставин, - не більше, ніж за 7 календарних днів .

Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, надається за весь період захворювання.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом сім'ї та в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років , не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням або творчій відпустці.

Якщо тимчасова непрацездатність викликана карантином, накладеним органами санітарно - епідеміологічної служби, допомога по тимчасовій непрацездатності надається з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини.

У разі тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу цій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності з першого дня за час такої роботи, але не більше ніж за два місяці.Допомога надається в розмірі, який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу не може перевищувати суми повного заробітку до переведення.

У разі здійснення протезування за медичними показаннями в стаціонарі протезно -ортопедичного підприємства допомога надається з першого дня за весь період перебування в цьому підприємстві з урахуванням часу на проїзд туди і назад.

Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення санаторно - курортного лікування надається застрахованій особі, якщо тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки недостатня для лікування та проїзду до санаторно-курортної установи і назад.

Якщо працівник направляється на лікування в реабілітаційне відділення санаторно - курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару лікувального закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь час перебування в санаторно - курортному закладі, з урахуванням часу на проїзд туди і назад.

Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка виховує дитину - інваліда віком до 18 років, надається за весь період санаторно - курортного лікування дитини - інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортної установи і назад) за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за ним .

Розмір лікарняних

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:

 • 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;
 • 60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п'яти років;
 • 70 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п'яти до восьми років;
 • 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років:
 • 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;одному з батьків або особі, яка їх замінює та доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань";донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України "Про донорство крові та її компонентів", особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", з числа осіб, які зазнали репресій в формі (формах) позбавлення волі (ув'язнення) або обмеження волі або примусового безпідставного приміщення здорової людини в психіатричний заклад за рішенням позасудового чи іншого репресивного органу.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім'ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду.

Розрахунок лікарняного

Нарахування лікарняних здійснюється на основі наступних показників:

1) страховий стаж застрахованої особи;

2) розрахунковий період, зa який обчислюється середня зарплата;

3) максимальна сума (граничний розмір) заробітної плати;

4) середньоденна заробітна плата.

Розрахунок лікарняних здійснюється за формулою:

Сума лікарняних = середньоденна зарплата * коефіцієнт, що відповідає страхового стажу працівника * Кількість календарних днів лікарняного

Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а за періоди до запровадження - у порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Страховий стаж обчислюється в місяцях.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою:

ТП = Св: В,

де ТП - тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;

Св - сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;

В - мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню згідно із цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Максимальний термін лікарняного листа в Україні

Відповідно до частини 5 статті 40 Кодексу законів про працю, роботодавець має право звільнити працівника за власною ініціативою в разі неявки на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності та пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні.За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

Таким чином, максимальний термін лікарняного залежить від причини тимчасової непрацездатності і навіть від конкретного захворювання.

Нарахування лікарняного

Нарахування лікарняних працівнику здійснюється в наступному порядку:

1) Працівник подає роботодавцю лікарняний лист та інші документи, необхідні для нарахування лікарняних;

2) Комісія (або уповноважений) соціального страхування нa підприємстві приймає рішення про призначення допомоги застрахованій особі;

3) Роботодавець нараховує суму лікарняних;

4) Роботодавець звертається до виконавчої дирекції відділення ФСС з непрацездатності із заявою-розрахунком;

5) Після надходження суми лікарняних на спеціальний рахунок роботодавець виплачує кошти працівнику.

Порядок виплати лікарняних

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий в установленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом - копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) потрібно також додати копії відповідних посвідчень або інші документи, що підтверджують право на пільгу.

Лікарняні виплачуються як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом.

У разі ліквідації (реорганізації) підприємства організації матеріальне забезпечення за страховими випадками, які настали до ліквідації (реорганізації), виплачується правонаступником, а в разі відсутності правонаступника - виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем здійснення обліку ліквідованого підприємства.

Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження.Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше п'яти днів після винесення відповідного рішення.

Виплачуються лікарняні в найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

Коли фонд соціального страхування може не оплачувати лікарняний

Кодекс законів про працю України гарантує кожному працюючому громадянину право на матеріальне забезпечення в разі хвороби або втрати працездатності.Однак, як виявилося, в деяких випадках Фонд соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності може цілком законно відмовити в оплаті лікарняного листа.

Перш за все, нагадуємо, що оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності здійснюється за рахунок коштів роботодавця.І лише з шостого дня допомогу по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується Фондом соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд).Допомога виплачується за весь період до одужання або встановлення інвалідності медико-соціальною експертною комісією.

Стаття 36 Закону встановлює підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності.Так, допомога по тимчасовій непрацездатності не надається:

 1. в разі отримання застрахованою особою травм або його захворювання при вчиненні злочину;
 2. в разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров'ю з метою ухилення від роботи чи інших обов'язків або симуляції хвороби;
 3. за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;
 4. за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;
 5. в разі тимчасової непрацездатності у зв'язку із захворюванням або травмою, що сталися в результаті алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або дій, пов'язаних з таким сп'янінням;
 6. за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням.Тобто, під час відпустки лікарняний не виплачується.

Крім того, якщо хворий порушує режим, встановлений лікарем, або не з’являється без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) або медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), він втрачає право на допомогу по тимчасовій непрацездатності з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, що призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи в період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по тимчасовій непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення рішення відповідним органом.

У 2019 року в Україні може запрацювати електронний реєстр лікарняних

28.11.2018 року було прийнято Постанову Кабінету Міністрів №999 «Про деякі питання Електронного реєстру листків непрацездатності», яким запропоновано створити в Україні Електронний реєстр листків непрацездатності (лікарняних).

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон) електронний реєстр листків непрацездатності (ЕРЛН) - система накопичення, зберігання і використання інформації про видані, продовжені і враховані лікарняні листи.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 9 Закону основним завданням Фонду соціального страхування України та його робочих органів, зокрема є здійснення перевірки обгрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, в тому числі на підставі інформації з ЕРЛН.

Кабінет Міністрів України пропонує створити Електронний реєстр листків непрацездатності як систему накопичення, зберігання і використання інформації про видані, продовжені і враховані листи непрацездатності з використанням інформаційної інфраструктури Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Міністерству соціальної політики, Міністерству охорони здоров'я, Національній службі здоров'я, Пенсійному фонду України за участю Фонду соціального страхування доручено розробити і внести до 1 лютого 2019 на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку організації ведення електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього.

Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціальної політики, Національній службі здоров'я, Пенсійному фонду України за участю Фонду соціального страхування потрібно буде забезпечити створення технічних можливостей для накопичення, зберігання в Електронному реєстрі листків непрацездатності та використання інформації про видані, продовжені і враховані лікарняні листи.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики