про твої права

Договори про надання послуг: поняття, предмет, істотні умови

Цей вид договорів об'єднує цілу групу договірних відносин: медичні, туристичні, телекомунікаційні, комунальні, транспортні, юридичні послуги - далеко не повний їх перелік. Що об'єднує цю групу договорів платного надання послуг, в чому їх особливості, як скласти договір на надання послуг дізнавався Prostopravo.com.ua.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Поняття і предмет
 2. Форма договору
 3. Сторони
 4. Виконання договору
 5. Плата
 6. Відповідальність

Поняття і предмет

За договором про надання послуг одна сторона зобов'язується за завданням другої сторони надавати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності на платній основі, якщо інше не передбачено договором. Сторони в договорі про надання послуг іменуються Замовник і Виконавець.

Особливістю договорів про надання послуг є перш за все нематеріальний характер об'єкта договору, при цьому продається не сам результат, а дії, які до нього привели. Крім того, послуги нерозривно пов'язані з особистістю самого виконавця. Не завжди просто  відрізнити договір про надання послуг від договору про виконання робіт. Основним критерієм має слугувати те, що результат робіт, на відміну від послуг, має чітко виражений матеріальний результат (побудований будинок, відремонтований кран, пошитий піджак і т. д.), тоді як корисний ефект від послуги полягає в самому процесі її надання (наприклад , в процесі екскурсійного або туристичного обслуговування). Важливою особливістю є невичерпність послуги - незалежно від кількості разів її надання її характеристики залишаються незмінними.

Договір про надання послуг є двостороннім: обов'язку виконавця надати послугу кореспондується обов'язок заказника її оплатити, якщо договір оплатний, або відшкодувати фактичні витрати, якщо договір безоплатний. Крім того, договір про надання послуг є консенсуальним - вважається укладеним з моменту, коли сторони досягли згоди з усіх істотних умов.

Форма договору

Як правило, договір про надання послуг укладається у письмовій формі. У спеціальних нормативних актах, що регламентують порядок надання тієї чи іншої послуги, можуть бути встановлені вимоги до форми договору. Наприклад, договір про екскурсійне обслуговування може оформлятися шляхом видачі ваучера. Крім того, виконавець зобов'язаний видати замовнику документ, що підтверджує підставу сплати та суму одержаних коштів (для юридичної особи) або розрахунковий документ, що свідчить про факт надання послуги (для споживача).

Сторони

Сторонами договору про надання послуг є Замовник та Виконавець. За загальним правилом, не існує обмежень за суб'єктним складом, якщо інше не передбачено законом договором, або не випливає з характеру послуг. Наприклад, деякі види послуг можуть бути надані лише суб'єктами підприємницької діяльності (житлово-комунальні послуги), для надання інших необхідна ще й наявність ліцензії (медичні, туристичні послуги тощо). Якщо Замовником є ​​фізична особа, яка замовляє послугу для особистих потреб, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, вона є споживачем і на неї відповідно поширюється законодавство про захист прав споживачів.

Виконання договору

За загальним правилом, Виконавець зобов'язаний надати послугу особисто, тобто без залучення посередників. У той же час, у випадках прямо передбачених договором, Виконавець має право покласти обов'язок виконання договору про надання послуг на іншу особу. При цьому, покладаючи свій обов'язок щодо виконання договору на третю особу, первинний Виконавець не вибуває з правовідносин і залишається відповідальним перед Замовником за порушення договору в повному обсязі. Третя ж особа не несе ніяких зобов'язань безпосередньо перед Замовником, а тільки перед первинним Виконавцем.

Виконання договору третьою особою не варто плутати з переведенням боргу. Оскільки в останньому випадку новий боржник стає повноправним правонаступником первинного боржника з усім комплексом його прав і обов'язків.

Плата

Необхідно пам'ятати про те, цивільне законодавство виходить з принципу оплатності договору, якщо інше не передбачено законом, самим договором або не випливає із суті зобов'язання. Якщо в договорі про надання послуг передбачена оплата, вона повинна бути здійснена в розмірі, строки та в порядку, встановленому договором. Ціна в договорі повинна бути вказана в національній валюті - гривні. Якщо в договорі відсутні умови про розмір винагороди, строк і порядок його виплати, винагорода виплачується після надання послуги в розмірі, в якому при подібних обставинах звичайно оплачуються такі послуги.

Якщо в договорі не зазначено термін оплати наданих послуг, кредитор (Виконавець) має право вимагати оплати в будь-який час, а боржник (Замовник) зобов'язаний її здійснити протягом 7 днів з дня пред'явлення вимоги.

У разі неможливості виконати договір про надання послуг не з вини Виконавця, Замовник зобов'язаний виплатити йому розумну плату. Під розумною платою розуміють плату, визначену виходячи зі звичайної ціни на аналогічні послуги на момент укладення договору. Якщо неможливість виконання договору виникла з вини Замовника, він зобов'язаний виплатити Виконавцю всю суму в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом.

У разі неможливості виконати договір про надання послуг не з вини Виконавця, Замовник зобов'язаний виплатити йому розумну плату. Під розумною платою розуміють плату, визначену виходячи зі звичайної ціни на аналогічні послуги на момент укладення договору. Якщо неможливість виконання договору виникла з вини Замовника, він зобов'язаний виплатити Виконавцю всю суму в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом.

За договором про безоплатне надання послуг Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю всі фактичні витрати, необхідні для виконання договору. Під фактичними витратами маються на увазі грошові витрати або використання власних матеріалів та предметів Виконавця з повним або частковим їх споживанням, які використовуються Виконавцем для надання послуги. Доводити відповідність понесених витрат, необхідних для виконання договору повинен сам Виконавець. Відшкодування витрат можливо в формі грошової компенсації, або шляхом повернення речей такого ж роду і якості або відновлення їх властивостей. Якщо виконання договору стало неможливим через дії непереборної сили, Виконавець також має право на відшкодування своїх фактичних витрат.

Відповідальність

Збитки (як прямі, так і упущена вигода), завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг за плату, підлягають відшкодуванню Виконавцем, за наявності його вини, в повному обсязі, якщо інше не передбачено договором.

Для Виконавців, які порушили договір про надання послуг за плату при здійсненні підприємницької діяльності, законодавством передбачена підвищена відповідальність: вони відповідають за ці порушення і без провини, крім випадків, коли невиконання договору стало наслідком дії непереборної сили, якщо інше не передбачено договором. Ось чому в договорах про надання послуг за плату так важливо передбачити межі відповідальності Виконавця.

У той же час, збитки завдані невиконанням або неналежним виконанням договору про безоплатне надання послуг підлягають відшкодуванню Виконавцем в розмірі, що не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо інший розмір не встановлено в договорі.

Таким чином, в договорі про надання послуг не обходимо передбачити наступні умови:

 1. Предмет -опис послуги, яка надається.
 2. Плата (розмір, терміни оплати, порядок оплати) - якщо договір є оплатним.
 3. Термін дії договору. Крім термінів початку і закінчення надання послуги договором можуть бути передбачені проміжні терміни, за порушення яких може наступати відповідальність Виконавця.
 4. Виконання договору особисто Виконавцем або можливість передачі цього обов'язку третій особі.
 5. Відповідальність сторін в разі невиконання або неналежного виконання договору.
 6. Умови дострокового розірвання договору (в тому числі, шляхом односторонньої відмови однієї із Сторін). При цьому важливо пам'ятати, що у разі односторонньої відмови від платного договору Виконавцем він повинен буде відшкодувати Замовнику всі збитки.

Пошук юридичних послуг в договірних відносинах

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики