про твої права

Перевірки і штрафи Пенсійного фонду

Дізнайтеся про порядок проведення перевірок підприємств Пенсійним фондом, а також про нові розміри штрафів.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Перевірки Пенсійного фонду
 2. Про штрафування Пенсійним фондом

Перевірки Пенсійного фонду

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Пенсійного фонду затверджується наказом Пенсійного фонду та оприлюднюється на офіційному сайті.

Ознайомитися з Планом перевірок Пенсійного фонду на 2019 року можна за посиланням: https://www.pfu.gov.ua/305981-richnyj-plan-zdijsnennya-zahodiv-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-na-2019 -rik /

Періодичність проведення перевірок залежить від ступеня ризику суб'єкта господарської діяльності.Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України, затверджені Постановою Кабінету Міністрів від 29.07.2015 року №528.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, є:

 • донарахування або зменшення суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що відображено в звітності за періоди до 1 січня 2011 року;
 • зміни у відомостях про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню;
 • дотримання термінів подання звітності до органів Пенсійного фонду України платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;
 • дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб'єкти, що:

1) зменшують в звітності суму нарахованих страхових внесків за періоди до 1 січня 2011 року на 20 або більше відсотків загальної суми нарахованих страхових внесків за відповідний місяць;

2) подають документи, на підставі яких скасовуються документи, що містять недостовірні відомості про застраховану особу, за чотири і більше звітних місяці;

3) подають протягом року додаткові звіти за попередні періоди із зазначенням відомостей про спеціальний стаж, на яку мають право окремі категорії застрахованих осіб, за п'ять і більше звітних місяців

4) не подають протягом двох звітних періодів поспіль органам Пенсійного фонду України звіт про нарахування та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, якщо таке подання звітності передбачено законодавством;

5) допустили протягом останніх трьох років, що передують плановій перевірці, порушення вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що виявлено за результатами двох останніх перевірок.

До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб'єкти , що:

1) зменшують в звітності суму нарахованих страхових внесків за періоди до 1 січня 2011 не менше ніж на 5, але не більше ніж на 20 відсотків загальної суми нарахованих страхових внесків за відповідний місяць;

2) самостійно збільшують або зменшують в звітності суму нарахованої заробітної плати (доходу) застрахованих осіб, на яку нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за шість і більше звітних періодів із застосуванням кодів типу нарахувань 2, 3, 6 і 7;

3) самостійно донараховують або зменшують в звітності суму нарахованої заробітної плати (доходу) застрахованих осіб, на яку нараховується єдиний внесок, за шість і більше звітних періодів без застосування кодів типу нарахувань протягом року.

До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб'єкти, що не віднесені до суб'єктів господарювання з високим та / або середнім ступенем ризику.

У разі якщо суб'єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб'єкт відноситься до найвищого ступеня ризику.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснюються органами Пенсійного фонду України з такою періодичністю:

 • з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;
 • із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;
 • з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років.

У разі якщо за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (при наявності) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, і протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику , підприємства не виявлено порушень вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) у відношенні такого суб'єкта проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 рази.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання проводиться в наступному плановому періоді.

Про штрафування Пенсійним фондом

Які штрафні санкції органи Пенсійного фонду можуть застосовувати до суб'єктів підприємництва і за які порушення?

Стаття 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» передбачає наступне:

Платники єдиного внеску, які відповідно до вищезгаданого Закону зобов'язані його нараховувати, обчислювати і сплачувати, в разі виявлення своєчасно не сплачених сум страхових внесків зобов'язані самостійно їх обчислити і сплатити з нарахуванням пені.Пеня нараховується із розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу.Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем ​​закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної оплати (перерахування) включно.

Крім того, територіальний орган Пенсійного фонду застосовує до платника єдиного внеску такі штрафні санкції:

 1. в разі ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік платниками єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", накладається штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн .);
 2. за несплату (неперерахування) або несвоєчасну оплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 2 0% своєчасно не сплачених сум;
 3. за донарахування територіальним органом Пенсійного фонду або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10% цієї суми за кожний повний або неповний базовий звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш, ніж 50% суми донарахованого єдиного внеску;
 4. за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується єдиний внесок, накладається штраф у розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136-255 грн.);
 5. за несплату, неповну оплату або несвоєчасну оплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10% таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.

Законодавством також встановлено адміністративну відповідальність, що накладається на посадових осіб платників єдиного внеску за:

 • порушення порядку нарахування, обчислення та строків сплати єдиного внеску;
 • неподання, несвоєчасне подання, подання за не встановленою формою звітності щодо єдиного внеску;
 • подачу недостовірних даних, які використовуються в Державному реєстрі, інших даних, передбачених Законом.

Кодексом України про адміністративні правопорушення, а саме: статтею 165-1 - передбачена наступна відповідальність.

Порушення порядку нарахування єдиного внеску, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або подання недостовірних даних, які використовуються в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, іншої звітності ... тягнуть за собою накладення штрафу від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне аналогічне правопорушення, вчинене протягом року тягне за собою накладення штрафу від 40 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Несплата або несвоєчасна оплата єдиного внеску, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, в тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тягне за собою накладення штрафу від 40 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в сумі понад 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - штрафу від 80 до 125 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне аналогічне правопорушення, допущене протягом року тягне за собою накладення штрафу від 150 до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Справи по всім вищевказаним адміністративним правопорушенням розглядаються органами Пенсійного фонду України.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики