про твої права

Проведення перевірок співробітниками органів пожежної безпеки

Відносини суб'єкта підприємницької діяльності з органами державного пожежного нагляду починаються практично з самого початку здійснення цієї підприємницької діяльності, оскільки ч.8 ст.10 Закону України Про пожежну безпеку вказує, що початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових об'єктів та об'єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передача на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень здійснюються після видачі на це дозволу органом державного пожежного нагляду.


Короткий зміст і посилання по темі

  1. Забезпечення пожежної безпеки
  2. Здійснення пожежного контролю (нагляду)

Забезпечення пожежної безпеки

Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб та працівників підприємств, установ та організацій.Зазначена вимога відображається в трудових договорах (контрактах), статутах і положеннях.

Забезпечення пожежної безпеки підприємства покладається на власників та керівників суб'єктів господарювання.

Виробничі, жилі, інші будівлі та споруди, обладнання, транспортні засоби, які вводяться в дію чи експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції або технічного переозброєння, а також технологічні процеси і продукція повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з пожежної безпеки.

Початок роботи нового підприємства, початок використання підприємством об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщеннями або їх частин) здійснюється суб'єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, а для суб`єктів господарювання з високим ступенем ризику - також при наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення.

Оцінка протипожежного стану здійснюється суб'єктом господарювання, який отримав відповідну ліцензію.

Висновок за результатами оцінки протипожежного стану оформляється та надається підприємством, що проводив оцінку протипожежного стану.

Позитивний висновок за результатами оцінювання протипожежного стану надається до початку роботи нових підприємств, до початку використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості, при відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки і діє до реєстрації декларації.

Перелік суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику визначається центральним органом виконавчої влади, що здійснюють державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політики в сфері дозвільної системи і ліцензування господарської діяльності.

Критерій віднесення підприємства до високого, середнього та незначного ступеню ризику визначається Кабінетом міністрів України.

Декларація подається суб'єктом господарювання державному адміністратору або центральному органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки (дозвільного органу).

Декларація реєструється дозвільним органом на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження.

У разі якщо дозвільний орган не зареєстрував декларацію і не відмовив у її реєстрації, право на вчинення дій щодо здійснення господарської діяльності виникає наступного дня після завершення терміну, встановленого для реєстрації декларації.У такому разі декларація вважається зареєстрованою.

Декларація не подається:

1) на використання торгових місць, кіосків і контейнерів, якщо вони розміщені на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;

2) орендарем об'єкта нерухомості (особою, яка використовує об'єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, який не передбачає перехід права власності на цей об'єкт) за умови, що декларацію на об'єкт нерухомості зареєстровано власником;

3) використання об'єктів, які в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

Суб'єкт господарювання набуває право вчиняти дії щодо здійснення господарської діяльності, з дня реєстрації декларації відповідним дозвільним органом.

Форма декларації, порядок її подання і реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України.

Здійснення пожежного контролю (нагляду)

Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, здійснює державний нагляд (контроль) шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до закону.

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, в разі порушення вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, в тому числі невиконання їх законних вимог, зобов'язані застосовувати санкції, визначені законом.

У разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює загрозу життю і здоров'ю людей, посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної і пожежної безпеки звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового припинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту в порядку, встановленому законом.

Приписи, постанови, розпорядження центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної і пожежної безпеки щодо усунення порушень встановлених законодавством вимог з питань техногенної і пожежної безпеки можуть бути оскаржені в суд у встановлений законом термін.

За шкоду, заподіяну юридичним і фізичним особам в результаті правомірного застосування санкцій, центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки і його посадові особи відповідальності не несуть.

Особи, які подали декларацію, несуть передбачену законом відповідальність за достовірність даних, зазначених у поданій декларації.

Підставою для звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового припинення роботи підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів є:

1) недотримання вимог пожежної безпеки;

2) порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель і споруд виробничого призначення;

3) випуск і реалізація вибухопожежонебезпечної продукції і продукції протипожежного призначення з відхиленням від стандартів чи технічних умов або без даних про відповідність такої продукції вимогам пожежної безпеки;

4) нездійснення заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу ймовірних надзвичайних ситуацій;

5) відсутність на виробництвах, на яких застосовуються небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратуру або систем із забезпечення їхньої безперебійної (безаварійної) роботи;

6) невідповідність кількості засобів індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин нормам забезпечення ними працівників підприємства, їх непридатність або відсутність;

7) порушення правил поводження з небезпечними речовинами;

8) відсутність або непридатність до використання засобів індивідуального захисту осіб, які здійснюють обслуговування потенційно небезпечних об'єктів або об'єктів підвищеної небезпеки, а також у осіб, участь яких у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації передбачена планом локалізації і ліквідації наслідків аварій;

9) відсутність на об'єкті підвищеної небезпеки диспетчерської служби або її неготовність до виконання покладених на неї завдань, в тому числі через відсутність відповідних документів, приладів, обладнання або засобів індивідуального захисту;

10) неготовність до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, засобів цивільного захисту, а також обладнання, призначеного для забезпечення безпеки суб'єктів господарювання;

11) проведення робіт по будівництву будівель і споруд, розміщення інших небезпечних об'єктів, інженерних і транспортних комунікацій, які порушують встановлений законодавством з питань техногенної безпеки порядок їх проведення або проведення яких створює загрозу безпеці населення, суб'єктам господарювання, устаткуванню і майну, що в них знаходяться.

При повному або частковому призупиненні роботи підприємств, об'єктів, окремих проваджень, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється за рішенням адміністративного суду.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Корисні статті з даної тематики