про твої права

Інкотермс-2010. Основні зміни

ІНКОТЕРМС: міжнародні правила і умови поставки - fca, ddp, dap, exw, cpt, cif, fob, ddu

Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке Інкотермс
 2. Інкотермс 2010
Loading...

Що таке Інкотермс

Інкотермс (Incoterms, International commercial terms) - це міжнародні правила в форматі словника, що забезпечують однозначні тлумачення найбільш уживаних торговельних термінів у договорах міжнародної купівлі-продажу, розроблені Міжнародною торговою палатою .

Правила вперше опубліковані в 1936 році Міжнародною торговою палатою, перша редакція відома як «Інкотермс-1936». Поправки і доповнення були пізніше зроблені в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 роках. На сьогоднішній день йде робота над Інкотермс-2020.

Правила Incoterms (Інкотермс) представляють собою скорочені за першими трьома літерами торгові терміни, які відображають підприємницьку практику в договорах міжнародної купівлі-продажу товарів. Правила Інкотермс визначають в основному обов'язки, вартість і ризики, що виникають при доставці товару від продавців до покупців.

Основні принципи, регульовані в термінах Інкотермс:

 • розподіл між продавцем і покупцем транспортних витрат з доставки товару, тобто визначення, які витрати і до яких пір несе продавець, і які, починаючи з якого моменту, - покупець.
 • момент переходу з продавця на покупця ризиків пошкодження, втрати або випадкової загибелі вантажу.
 • дату поставки товару, тобто визначення моменту фактичної передачі продавцем товару в розпорядження покупця або його представника - наприклад, транспортної організації - і, отже, виконання або невиконання першим своїх зобов'язань за строками поставки.

Структура термінів сформована в послідовності наростання обсягу обов'язків продавця щодо базисних умов поставки.

Кожен термін що визначається є трибуквеною абревіатурою, перша буква вказує на точку переходу зобов'язань і ризиків від продавця до покупця:

 • Група E - відвантаження, перехід зобов'язань - у місця відправлення ( англ. Departure). Продавець зобов'язаний надати товари покупцеві безпосередньо на підприємстві-виробнику, своєму складі, митне очищення товару продавцем не проводиться; Продавець не відповідає за навантаження товару на транспортний засіб; EXW.
 • Група F - основне перевезення не сплачено продавцем ( англ. Main carriage unpaid), перехід зобов'язань у терміналів відправлення для основного перевезення. Продавець зобов'язується поставити товар в розпорядження перевізника, якого покупець наймає самостійно; FCA, FAS, FOB.
 • Група C - основне перевезення сплачено продавцем ( англ. Main carriage paid), перехід зобов'язань - у терміналів прибуття для основного перевезення. Продавець зобов'язаний укласти договір перевезення товару, але без прийняття на себе ризику його випадкової загибелі або пошкодження товару; CFR, CIF, CPT, CIP.
 • Група D - прибуття, перехід зобов'язань у покупця, повноцінна доставка ( англ. Arrival). Продавець несе всі витрати з доставки і приймає на себе всі ризики до моменту доставки товару в країну призначення; DAT, DAP, DDP.

В Інкотермс-2010 визначені 11 термінів, 7 з них можна застосовувати до будь-якого виду транспорту основного перевезення.

 1. EXW ( англ. Ex works, франко-склад, франко-завод): товар забирається покупцем з зазначеного в договорі складу продавця, оплата експортних мит ставиться в обов'язок покупця.
 2. FCA (англ. Free carrier, франко-перевізник): товар доставляється основному перевізнику замовника до зазначеного в договорі терміналу відправлення, експортні мита сплачує продавець.
 3. CPT (англ. Carriage paid to ...): товар доставляється основному перевізнику замовника, основне перевезення до зазначеного в договорі терміналу прибуття оплачує продавець, витрати по страховці несе покупець, імпортне розмитнення і доставку з терміналу прибуття основного перевізника здійснює покупець.
 4. CIP (англ. Carriage and insurance paid to ...): те саме, що CPT, але основне перевезення страхується продавцем.
 5. DAT (англ.  Delivered at terminal): поставка до зазначеного в договорі імпортного митного терміналу оплачена, тобто експортні платежі і основне перевезення, включаючи страховку, оплачує продавець, митне очищення по імпорту здійснюється покупцем.
 6. DAP (англ. Delivered at place): поставка в місце призначення, вказане в договорі, імпортні мита і місцеві податки оплачуються покупцем.
 7. DDP (англ. Delivered duty paid): товар доставляється замовнику в місце призначення, вказане в договорі, очищений від усіх митних зборів і ризиків.

Також в Інкотермс-2010 визначені 4 терміни, застосовні виключно до морського транспорту і транспорту територіальних вод:

 1. FAS (free alongside ship): товар доставляється до судна покупця, в договорі вказується порт навантаження, перевалку і навантаження оплачує покупець.
 2. FOB( (free on board): товар доставляється на судно покупця, перевалку оплачує продавець.
 3. CFR (cost and freight): товар доставляється до зазначеного в договорі порту призначення покупця, страховку, основне перевезення, розвантаження і перевалку оплачує покупець.
 4. CIF (Cost, Insurance and Freight): те саме, що CFR, але основне перевезення страхує продавець.

Зміст Інкотермс в різних редакціях змінюється, так, в Інкотермс-2010 в порівнянні з Інкотермс-2000 термін DAP  введений замість виключених  DAF (delivered at frontier, доставка до кордону), DES  (delivered ex ship, доставка на борту судна в порту призначення) і  DDU (delivered, duty unpaid, доставка в вказане місце без розмитнення), а замість DEQ (англ. delivered ex quey, доставка в порт) введений більш загальний термін DAT .

Інкотермс 2010

ПРАВИЛА ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ АБО ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

 • EXW Ex Works / Франко завод

"Ex Works / Франко завод" означає, що продавець здійснює поставку, коли він надає товар в розпорядження покупця в своїх приміщеннях або в іншому погодженому місці (тобто на підприємстві, складі і т.д.). Продавцю необов'язково здійснювати завантаження товару на будь-який транспортний засіб, він також не зобов'язаний виконувати формальності, необхідні для вивозу, якщо такі застосовуються.

 • FCA Free Carrier / Франко перевізник

"Free Carrier / Франко перевізник" означає, що продавець здійснює передачу товару перевізнику або іншій особі, номінованій покупцем, в своїх приміщеннях або в іншому обумовленому місці. Сторонам настійно рекомендується найбільш чітко визначити пункт в пойменованому місці поставки, так як ризик переходить на покупця в цьому пункті.

 • CPT Carriage Paid to / Перевезення оплачене до

"Carriage Paid to / Перевезення оплачене до" означає, що продавець передає товар перевізнику або іншій особі, номінованій продавцем, в узгодженому місці (якщо таке місце погоджено сторонами) і що продавець зобов'язаний укласти договір перевезення і нести витрати з перевезення, необхідні для доставки товару в узгоджене місце призначення.

 • CIP Carriage and Insurance Paid to / Перевезення і страхування оплачені до

"Carriage and Insurance Paid to / Перевезення і страхування оплачені до" означає, що продавець передає товар перевізнику або іншій особі, номінованій продавцем, в узгодженому місці (якщо таке місце погоджено сторонами) і що продавець зобов'язаний укласти договір перевезення і нести витрати по перевезенню, необхідні для доставки товару в узгоджене місце призначення. Продавець також зобов'язаний укласти договір страхування, що покриває ризик втрати або пошкодження товару під час перевезення.

 • DAT Delivered at Terminal / Постачання на терміналі

"Delivered at Terminal / Постачання на терміналі" означає, що продавець здійснює поставку, коли товар з транспортного засобу що прибув розвантажений, наданий у розпорядження покупця в узгодженому терміналі в пойменованому порту або в місці призначення. "Термінал" включає будь-яке місце, закрите чи ні, таке як причал, склад, контейнерний двір або автомобільний, залізничний або авіа карго термінал. Продавець несе всі ризики, пов'язані з доставкою товару і його розвантаженням на терміналі у визначеному порту або в місці призначення.

 • DAP Delivered at Place / Постачання в місці призначення

"Delivered at Place / Постачання в місці призначення" означає, що продавець здійснює поставку, коли товар наданий у розпорядження покупця на прибулому транспортному засобі, готовим до розвантаження, в узгодженому місці призначення. Продавець несе всі ризики, пов'язані з доставкою товару в зазначені місце.

 • DDP Delivered Duty Paid / Постачання з оплатою мита

"Delivered Duty Paid / Постачання з оплатою мита" означає, що продавець здійснює поставку, коли в розпорядження покупця надано товар, очищений від мит, необхідних для ввезення, на прибулому транспортному засобі, готовим для розвантаження у визначеному місці призначення. Продавець несе всі витрати і ризики, пов'язані з доставкою товару в місце призначення, і зобов'язаний виконати митні формальності, необхідні не тільки для вивозу, а й для ввезення, сплатити будь-які збори, що стягуються при вивозі і ввезенні, і виконати всі митні формальності.

ПРАВИЛА ДЛЯ МОРСЬКОГО І ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

 • FAS Free Alongside Ship / Вільно вздовж борту судна

"Free Alongside Ship / Вільно вздовж борту судна" означає, що продавець вважається таким, що виконав своє зобов'язання по поставці, коли товар розміщений уздовж борта визначеного покупцем судна (тобто на причалі або на баржі) в узгодженому порту відвантаження. Ризик втрати або пошкодження товару переходить, коли товар розташований уздовж борта судна, і з цього моменту покупець несе всі витрати.

 • FOB Free on Board / Вільно на борту

"Free on Board / Вільно на борту" означає, що продавець поставляє товар на борт судна, номінованого покупцем, в пойменованому порту відвантаження, або забезпечує надання поставленого таким чином товару. Ризик втрати або пошкодження товару переходить, коли товар знаходиться на борту судна, і з цього моменту покупець несе всі витрати.

 • CFR Cost and Freight / Вартість і фрахт

"Cost and Freight / Вартість і фрахт" означає, що продавець поставляє товар на борт судна або надає поставлений таким чином товар. Ризик втрати або пошкодження товару переходить, коли товар знаходиться на борту судна. Продавець зобов'язаний укласти договір і оплачувати всі витрати і фрахт, необхідні для доставки товару до пойменованого порту призначення.

 • CIF       Cost   Insurance and Freight / Вартість, страхування і фрахт

"Cost   Insurance and Freight / Вартість, страхування і фрахт "означає, що продавець поставляє товар на борт судна або надає поставлений таким чином товар. Ризик втрати або пошкодження товару переходить, коли товар знаходиться на борту судна. Продавець зобов'язаний укласти договір і оплачувати всі витрати і фрахт , необхідні для доставки товару до пойменованого порту призначення. Продавець також зобов'язаний укласти договір страхування, що покриває ризик втрати або пошкодження товару під час перевезення.

 

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ И ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫМ ЮРИСТОМ?

ПЕРВАЯ В УКРАИНЕ ПРИКЛАДНАЯ КНИГА О СЕКРЕТАХ ПРОФЕССИОНАЛОВ, РЕАЛИЯХ ТРУДА И ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ПРАВА

Корисні статті з даної тематики

Советы юристов для граждан и бизнеса на ваш e-mail!
© 2006—2019

ООО «Простобанк Консалтинг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адрес: 02100, г. Киев, ул. Георгия Тороповского, 2, оф. 19

Телефон: +38 063 075 70 92

Email: info@prostobank.com