про твої права

Колізійні норми в міжнародному праві

Колізійні норми міжнародного права: поняття, види, структура


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Загальні поняття
 2. Колізійні норми щодо зовнішньоекономічних контрактів
 3. Особливості застосування права іноземної держави до форми договору
 4. Особливості вибору права при укладенні споживчих договорів
 5. Підсудність суперечок з іноземним елементом українським судам

Загальні поняття

Отже, колізійна норма - це норма, яка сама по собі не містить приписів щодо врегулювання тих чи інших правовідносин, а лише визначає, право якої держави підлягає застосуванню до правовідносин з іноземним елементом. Також часто можна зустріти термін «колізійна прив'язка» - це та частина колізійної норми, яка безпосередньо відсилає до тієї чи іншої правової системи.

У випадках, передбачених законом, учасники (учасник) правовідносин можуть самостійно здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин (автономія волі).

Вибір права повинен бути явно вираженим або прямо випливати з дій сторін, умов правочину чи обставин справи. Він може бути здійснений щодо правочину в цілому або її окремої частини. Вибір права або зміна раніше обраного права можуть бути здійснені учасниками правовідносин у будь-який час, на будь-якій стадії.

При цьому вибір права або зміна раніше обраного права, які зроблені після вчинення правочину, мають зворотну дію і являються дійсними з моменту її здійснення, але не можуть:

 1. Бути підставою для визнання угоди недійсною у зв'язку з недотриманням форми;
 2. Обмежити або порушити права, які набули треті особи до моменту вибору права або зміни раніше обраного права.

Якщо ж сторони не здійснили вибір права або така можливість не була надана їм законом, застосовуються колізійні норми, які містяться в законодавстві України або міжнародних договорах. Однак бувають випадки, коли визначити право, що підлягає застосуванню неможливо в силу тих чи інших обставин. У такому випадку застосовується право, яке має найбільш тісний зв'язок з даними правовідносинами. І навпаки, якщо право, що підлягає застосуванню відповідно до колізійних норм, має незначний зв'язок з даними правовідносинами, воно не підлягає застосуванню.

Норма права іноземної держави не застосовується у випадках, якщо її застосування призводить до наслідків, явно несумісних з основами правопорядку (публічним порядком) України. У таких випадках застосовується право, яке має найбільш тісний зв'язок з правовідносинами, а якщо таке право визначити або застосувати неможливо, застосовується право України.

Колізійні норми щодо зовнішньоекономічних контрактів

Що стосується договірних зобов'язань, то сторони договору можуть обрати право, що застосовується до договору, крім випадків, коли вибір права прямо заборонено законами України.

За загальним правилом, у разі відсутності згоди сторін договору про вибір права, що підлягає застосуванню, застосовується право, яке має найбільш тісний зв'язок з договором, а саме, право держави місцезнаходження сторони, яка повинна здійснити виконання за договором.

Такою стороною є:

 • продавець - за договором купівлі-продажу;
 • дарувальник - за договором дарування;
 • одержувач ренти - за договором ренти;
 • відчужувач - за договором довічного утримання;
 • наймодавець - за договорами найму (оренди);
 • кредитор - за договором позики;
 • підрядник - за договором підряду;
 • виконавець - за договорами про надання послуг;
 • перевізник - за договором перевезення;
 • експедитор - за договором транспортного експедирування;
 • хранитель - за договором зберігання;
 • страховик - за договором страхування;
 • повірений - за договором доручення;
 • комісіонер - за договором комісії;
 • управитель - за договором управління майном;
 • кредитор - за договором позики;
 • кредитор - за кредитним договором;
 • банк - за договором банківського вкладу (депозиту) і за договором банківського рахунку;
 • фактор - за договором факторингу;
 • ліцензіар - за ліцензійним договором;
 • правовласник - за договором комерційної концесії;
 • заставодавець - за договором застави;
 • поручитель - за договором поруки.

Винятки:

 1. щодо договору про нерухоме майно - застосовується право держави, у якій це майно знаходиться, а якщо таке майно підлягає реєстрації - право держави, де здійснена реєстрація;
 2. щодо договорів про спільну діяльність або виконання робіт - застосовується право держави, в якому здійснюється така діяльність або створюються передбачені договором результати;
 3. щодо договору, укладеного на аукціоні, за конкурсом або на біржі - застосовується право держави, в якому проводяться аукціон, конкурс або знаходиться біржа.

Право, що застосовується до договору, охоплює:

 • дійсність договору;
 • тлумачення договору;
 • права та обов'язки сторін;
 • виконання договору;
 • наслідки невиконання або неналежного виконання договору;
 • припинення договору;
 • наслідки недійсності договору;
 • уступки права вимоги і переведення боргу згідно з договором.

Особливості застосування права іноземної держави до форми договору

За загальним правилом, форма договору повинна відповідати вимогам права, яке застосовується до його змісту.

Проте достатньо дотримання вимог права місця його укладення, а якщо сторони знаходяться в різних державах - права місцезнаходження сторони, яка зробила пропозицію, якщо інше не встановлено договором.

Форма договору щодо нерухомого майна визначається відповідно до права держави, у якому знаходиться це майно, а щодо нерухомого майна, право на яке зареєстроване на території України - права України.

Зовнішньоекономічний договір, якщо хоча б однією стороною є громадянин України або юридична особа України, укладається в письмовій формі незалежно від місця його укладення, якщо інше не встановлено законом або міжнародним договором України.

Особливості вибору права при укладенні споживчих договорів

Вибір права сторонами споживчих договорів не може обмежити захист прав споживача, який надається йому імперативними нормами права держави, в якому знаходиться його місце проживання, перебування або місце знаходження, якщо:

 1. укладенню договору передувала оферта або реклама в цій державі і споживач здійснив усе необхідне для укладення договору в цій державі; або
 2. замовлення від споживача було прийняте в цій державі; або
 3. споживач з ініціативи іншої сторони здійснив подорож за кордон з метою укладення договору щодо придбання товарів.

У разі відсутності вибору права сторонами щодо договору споживання, в тому числі щодо його форми, застосовується право держави місцезнаходження споживача.

Ці правила не застосовуються до договорів перевезення, надання послуг, якщо місцем укладення та виконання таких договорів є держава, інша ніж держава місця проживання або місцезнаходження споживача (крім договору у сфері туризму, який передбачає комбіноване транспортування і розміщення).

Підсудність суперечок з іноземним елементом українським судам

Наостанок, кілька слів про підсудність справ, що виникають при укладанні, виконанні та розірванні зовнішньоекономічних контрактів, українським судам.

Українські суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом у випадку, якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України. А, крім того, якщо відповідач по справі має місцезнаходження на території України, або рухоме чи нерухоме майно, на яке можна накласти стягнення, або на території України знаходиться філія або представництво іноземної юридичної особи - відповідача.

Підсудність судам України є виключною у таких справах з іноземним елементом:

 1. якщо нерухоме майно, щодо якого виник спір, знаходиться на території України;
 2. якщо спір пов'язаний з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні;
 3. якщо спір пов'язаний з реєстрацією або ліквідацією на території України іноземних юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців;
 4. якщо у справах про банкрутство боржник був створений відповідно до законодавства України.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики