про твої права

Закон про валюту. Валютна лібералізація

7 лютого 2019 року набрав чинності Закон України «Про валюту», метою якого є лібералізація валютного регулювання і, як наслідок, поліпшення інвестиційного клімату в Україні.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Свобода здійснення валютних операцій
 2. Розрахунки в валюті
 3. Переказ і переміщення валютних коштів через кордон
 4. Ліцензії Національного банку України
 5. Заходи захисту
 6. Нові правила валютного регулювання з 7 лютого 2019 року

Відповідно до Закону про валюту, валютне регулювання в Україні ґрунтується на наступних принципах:

 • гнучкий валютний курс;
 • незалежність Національного банку України у формуванні та реалізації валютної і монетарної політики;
 • пріоритет ринкових інструментів валютного регулювання над адміністративними;
 • свобода здійснення валютних операцій;
 • забезпечення стабільності фінансової системи і рівноваги платіжного балансу України.

Свобода здійснення валютних операцій

Валютні операції здійснюються без обмежень, за винятком випадків введення Національним банком України відповідно до цього Закону заходів захисту. До таких, зокрема, належать: обов'язковий продаж частини валютних надходжень і встановлення граничних термінів по експортно-імпортних операціях. Також проголошується, що в сфері здійснення валютних операцій нерезиденти мають всі права, надані резидентам України.

Розрахунки в валюті

Гривня є єдиним законним платіжним засобом в Україні, що приймається усіма фізичними і юридичними особами без обмежень на всій території України для проведення розрахунків і переказів.

Всі розрахунки на території України проводяться виключно в гривні, крім розрахунків за:

 1. операціями по здійсненню іноземних інвестицій і повернення іноземному інвестору доходів, доходів та інших коштів, отриманих на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій;
 2. операціями банків з надання банківських та інших фінансових послуг на підставі банківської ліцензії;
 3. операціями небанківських фінансових установ та національного оператора поштового зв'язку з надання фінансових послуг на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій;
 4. іншими операціями, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку України.

Сплата комісій, інших платежів здійснюється в гривні, крім розрахунків зі сплати відсотків за депозитами / кредитами, які можуть проводитися як в іноземній валюті, банківських металах, так і в гривні.

Переказ і переміщення валютних коштів через кордон

Транскордонний переказ валютних цінностей здійснюється без обмежень виключно через уповноважені установи в порядку, встановленому Національним банком України.

Транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей на суму, що перевищує еквівалент 10000 євро, підлягає письмовому декларуванню.

Порядок транскордонного переміщення валютних цінностей уповноваженими установами і суб'єктами валютних операцій визначається Національним банком України.

Ліцензії Національного банку України

Банки здійснюють валютні операції на підставі банківської ліцензії.

Небанківські фінансові установи здійснюють валютні операції на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення таких валютних операцій:

 • обмін валют (здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі)
 • переказ коштів;
 • надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту;
 • факторинг (в частині здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами і клієнтами за операціями з міжнародного факторингу з відступлення права вимоги до боржника-нерезидента);
 • інші валютні операції, визначені Національним банком України.

Національний оператор поштового зв'язку здійснює валютні операції на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення таких валютних операцій:

 • переказ коштів;
 • діяльність з обміну валют.

Ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій діють безстроково.

Національний банк України веде реєстр осіб, яким видані ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, і розміщує цей реєстр на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

Заходи захисту

Національний банк України при наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, значного тиску на платіжний баланс України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та / або фінансової системи держави, має право вводити такі заходи захисту:

 1. обов'язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті;
 2. встановлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту продукції і послуг;
 3. встановлення особливостей здійснення операцій, пов'язаних з рухом фінансового капіталу;
 4. введення спеціальних дозволів на проведення окремих валютних операцій;
 5. резервування коштів за валютними операціями;
 6. інші заходи, що випливають із статті 7-1 Закону України "Про Національний банк України".

Національний банк України при прийнятті рішення про введення заходів захисту може враховувати рішення Ради фінансової стабільності про підтвердження наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, що загрожують стабільності банківської та / або фінансової системи держави.

Заходи захисту вводяться на строк, що не перевищує шести місяців з дати їх введення.

У разі встановлення Національним банком України граничного терміну розрахунків за експортними операціями резидентів виручка резидентів в іноземній валюті від експорту продукції і / або транспортних послуг підлягає зарахуванню на їх рахунки, відкриті в іноземній валюті, в банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше терміну, встановленого Національним банком України. Термін виплати заборгованостей обчислюється з дати митного оформлення продукції, що експортується, а в разі експорту транспортних послуг - з моменту підписання акту або іншого документа, що засвідчує надання транспортних послуг.

У разі встановлення Національним банком України граничного терміну розрахунків щодо імпортних операцій резидентів, резиденти при здійсненні імпортних операцій на умовах відстрочення поставки не можуть встановлювати відстрочки, що перевищують термін, встановлений Національним банком України.

Порушення резидентами терміну розрахунків, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у національну валюту за курсом Національного банку України, встановленого на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).

У разі прийняття до розгляду судом, міжнародним арбітражним судом позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом терміну, передбаченого експортно-імпортним контрактом, термін, встановлений відповідно до цієї статті, зупиняється і пеня за його порушення в цей період не сплачується.

У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або частково в частині майнових вимог або припинення (закриття) провадження у справі або залишення позову без розгляду термін, встановлений відповідно до цієї статті, поновлюється і пеня за його порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи період, на який цей термін був зупинений.

У разі прийняття судом рішення про задоволення позову пеня за порушення терміну не сплачується з дати прийняття позову до розгляду судом.

Нові правила валютного регулювання з 7 лютого 2019 року

Національний банк України прийняв ряд постанов, які конкретизують положення Закону про валюту. Всього з 7 лютого 2019 року розпочали діяти 8 нових Постанов правління Національного банку:

Постанова №1 від 02.01.2019 року «Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України».

Постанова №2 від 02.01.2019 року «Про затвердження Положення про здійснення операцій з валютними цінностями».

Постанова №3 від 02.01.2019 року «Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей».

Постанова №4 від 02.01.2019 року «Про затвердження Положення про перелік заходів захисту, порядок і критерії їх впровадження, продовження і дострокового припинення».

Постанова №5 від 02.01.2019 року «Про затвердження Положення про заходи захисту і визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті».

Постанова №6 від 02.01.2019 року «Про затвердження Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації за договорами, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками».

Постанова №7 від 02.01.2019 року «Про затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів».

Постанова №8 від 02.01.2019 року «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу і перевірки документів (інформації) про валютні операції».

Основні правила валютного регулювання після 7 лютого 2019 року:

 1. Розрахунки за зовнішньоекономічними операціями здійснюються виключно через рахунки в банках. Розрахунки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) в готівковій формі заборонені, крім випадку, коли нерезидент - суб'єкт господарської діяльності відповідно до умов експортного договору резидента-суб'єкта господарської діяльності здійснює оплату фізичній особі-резиденту, яка перебуває у відрядженні за кордоном з метою виконання зобов'язань за експортним договором резидента - суб'єкта господарської діяльності, засобами в готівковій іноземній валюті експлуатаційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням транспортного засобу, що належить резиденту - стороні договору (орендується, зарезервовано їм) і використовується за кордоном з метою виконання зобов'язань за цим договором, за умови оприбуткування невикористаного залишку готівкової іноземної валюти, що ввозиться в Україну, в касу резидента.
 1. Фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції по транскордонному переміщенню валютних цінностей шляхом їх вивезення / пересилання за межі України в загальній сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, на підставі документів, що підтверджують:

1) зняття цією фізичною особою готівки з власних рахунків в банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (в разі здійснення такої операції) виключно на суму, що перевищує в день вивезення / пересилання в еквіваленті 10 000 євро;

2) придбання цією особою банківських металів в банках виключно на суму, що перевищує в день вивезення / пересилання в еквіваленті 10 000 євро.

Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків в банках фізичними особами-резидентами, діють протягом 90 календарних днів з дня зняття готівки.

 1. Граничні терміни розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів складають 365 календарних днів (на сьогоднішній день - 180 календарних днів). При цьому граничні терміни розрахунків не поширюються на операції в незначному розмірі (до 150 000 грн.) з експорту, імпорту товарів (включаючи незавершені розрахунки за угодою), крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій.

Порушення резидентами терміну розрахунків тягне за собою нарахування пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми неотриманих коштів за договором (вартості недопоставленого товару) в національній валюті (в разі здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним договором (контрактом) в національній валюті) або в іноземній валюті, перерахованої у національну валюту за курсом Національного банку України, встановленим на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неотриманих коштів за договором (вартості недопоставленого товару).

 1. Обов'язковому продажу на валютному ринку України підлягають надходження в іноземній валюті:

1) з-за кордону на користь юридичних осіб-резидентів, які не є банками, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), а також на рахунки, відкриті в банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи;

2) на території України з поточних рахунків юридичних осіб-нерезидентів (крім інвестиційних рахунків) на користь юридичних осіб-резидентів, які не є банками, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), а також на рахунки, відкриті в банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи.

Надходження в іноземній валюті підлягають обов'язковому продажу на валютному ринку України банкам або Національному банку в розмірі 50 відсотків. Решта надходжень в іноземній валюті залишаються в розпорядженні резидентів і нерезидентів і використовується ними з урахуванням положень валютного законодавства.

Обов'язковому продажу на валютному ринку України не підлягають надходження в іноземній валюті:

1) на користь держави або під державні гарантії;

2) за кредитами, позиками, залученими відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або від МФО;

3) за кредитами, що надаються резиденту-позичальнику шляхом сплати іноземним кредитором коштів за зобов'язаннями цього резидента перед нерезидентом-експортером за зовнішньоекономічним договором без зарахування кредитних коштів на рахунок резидента в банку, за умови, що такий кредит надається банком-нерезидентом та / або за участю іноземного експортно-кредитного агентства;

4) за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, які пройшли державну реєстрацію;

5) за проектами, які здійснюються на підставі угод між Україною і Європейським Союзом про участь України в міжнародних програмах Європейського Союзу;

6) за міжнародно-технічними програмами та проектами, зареєстрованими відповідно до частин п'ятої та шостої статті 66 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

7) у вигляді грантів від МФО, членом яких є Україна, на користь юридичної особи-резидента, фінансування якої здійснюється за рахунок таких грантів і в органах управління якого бере участь Уряд України;

8) що надійшли у вигляді грошового забезпечення (гарантійний внесок, застава, завдаток, депозит, гарантія) для участі нерезидента в аукціонах / торгах / тендерах;

9) що надійшли для здійснення іноземних інвестицій в Україну;

10) на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів в іноземній валюті, відкриті в банках;

11) за операціями з розміщення депозитів банками-нерезидентами на рахунках в банках;

12) на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами, які підлягають подальшому переказу власникам коштів;

13) що надійшли в якості благодійної допомоги на користь її одержувачів;

14) повернуті з ініціативи іноземного банку-одержувача / посередника за умови, що:

переказ був здійснений за рахунок власних (некуплених) коштів клієнтів;

кошти клієнта, куплені їм на валютному ринку України, були повернуті протягом семи днів після дня їх переказу банком;

15) що надійшли як помилковий переказ;

16) за кредитом / позикою, яка залучається резидентом-позичальником від нерезидента за відповідним договором, за умови, що цей резидент використовує такі надходження виключно для виконання власних боргових зобов'язань в іноземній валюті перед кредиторами (нерезидентами, банками) за іншими кредитними договорами / договорами позики ( повернення кредиту / позики, сплата відсотків і інших платежів, установлених кредитним договором / договором позики, з обов'язковим дотриманням законодавства України, що регламентує здійснення таких валютних операцій);

17) за кредитом / позикою за умови, що в реалізації такого кредиту / позики (повністю або частково) бере участь (шляхом кредитування, страхування, забезпечення, поручительства) іноземна особа, до складу учасників (акціонерів) якої входить іноземна держава, що має офіційну рейтингову оцінку не нижче категорії А, підтверджену в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's).  

Вимога щодо обов'язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1 групи Класифікатора та в російських рублях.

 1. Банкам забороняється здійснювати купівлю іноземної валюти за дорученням клієнтів за рахунок коштів в гривні, залучених цими клієнтами в формі кредиту.

Ця вимога не поширюється на операції, що проводяться:

1) фізичною особою за рахунок кредитних коштів в гривні з метою виконання власних зобов'язань перед банком-кредитором за договором споживчого кредитування в іноземній валюті;

2) суб'єктом господарювання - резидентом України за рахунок кредитних коштів в гривні, залучених цим суб'єктом під державну гарантію з метою фінансування затверджених Кабінетом Міністрів України програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в межах суми, на яку видана відповідна державна гарантія).

 1. Уповноваженим установам заборонено здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти або банківських металів з фізичною поставкою одній фізичній особі в один операційний (робочий) день у межах одного банку або фінансової установи, за винятком здійснення таких операцій в незначному розмірі (до 150 тис. грн.) .

Заборона на суми операції з продажу готівкової іноземної валюти не поширюється на випадок проведення такої операції банком з фізичною особою-резидентом при одночасному дотриманні наступних умов:

1) фізична особа купує готівкову іноземну валюту і використовує її виключно на цілі виконання власних зобов'язань в іноземній валюті за кредитним договором, укладеним з банком-кредитором;

2) банк здійснює продаж готівкової іноземної валюти в сумі, що не перевищує обсягу зобов'язань в іноземній валюті фізичної особи-позичальника за кредитним договором. Банк зобов'язаний забезпечити контроль за неухильним дотриманням фізичною особою-позичальником вимоги про цільове використання купленої готівкової іноземної валюти.

 1. Фізичній особі-резиденту дозволяється здійснювати валютні операції з переказу коштів з України / на поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні (крім інвестиційних рахунків), з метою виконання власних зобов'язань перед нерезидентом за договором страхування життя / по здійсненню інвестиції за кордон / розміщення коштів на своєму рахунку за межами України протягом календарного року на загальну суму, що не повинна перевищувати в сукупності 50 000 євро включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті / гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком на дату здійснення відповідної операції).

Цей ліміт поширюється на валютні операції фізичних осіб за умови, що ці операції здійснюються фізичними особами для власних потреб і не пов'язані з їх підприємницькою діяльністю.

 1. Резиденту (юридичній особі / фізичній особі-підприємцю) дозволяється здійснювати валютні операції з метою здійснення його господарської діяльності з переказу коштів з України / на поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні (крім інвестиційних рахунків), протягом календарного року на загальну суму , яка не повинна перевищувати в сукупності 2 млн. євро включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банко на дату здійснення відповідної операції).

Цей ліміт не поширюється на такі операції резидентів (юридичних осіб / фізичних осіб-підприємців):

1) власні операції банків;

2) поточні валютні операції (крім операцій за договорами дарування, зі сплати премій, бонусів, призів, матеріальної допомоги);

3) операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за гарантіями, поруками, заставою, а також операції з відшкодування резидентом-боржником коштів нерезиденту-гаранту (поручителю), який виконав забезпечене гарантією / порукою зобов'язання резидента-боржника перед кредитором (резидентом або нерезидентом);

4) операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за фінансовими аграрними розписками, лізингом, факторингом, операціями страхування / перестрахування, договорами оренди, найму;

5) операції щодо виконання боргових зобов'язань перед нерезидентами, за залученими резидентами кредитами, позиками (поворотної фінансової допомоги), включаючи операції, що здійснюються через рахунки резидентів-позичальників, відкриті за кордоном

6) операції з повернення іноземному інвестору / нерезиденту доходів, доходів (включаючи дивіденди) та інших коштів, одержаних іноземним інвестором / нерезидентом від інвестиційної діяльності в Україні;

7) операції, що здійснюються з міжнародними фінансовими організаціями або на їхню користь, якщо Україна є членом такої міжнародної фінансової організації;

8) операції у випадках, передбачених в міжнародному договорі України;

9) переказ інвестором (представництвом іноземного інвестора на території України) за межі України іноземної валюти іншим інвесторам після досягнення відповідної домовленості про розподіл продукції;

10) переказ гарантійного забезпечення для участі в торгах (тендері, аукціоні), що передбачають поставку товарів (продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу / оплатної передачі).

8.Банкам дозволяється здійснювати покупку / переказування іноземної валюти / гривні з метою повернення за кордон / на поточні рахунки нерезидентів-юридичних осіб, відкриті в Україні (крім інвестиційних рахунків), іноземному інвестору / нерезиденту дивідендів в разі одночасного дотримання наступних умов:

1) дивіденди виплачуються з корпоративних прав / акцій і нараховані за період до 2017 року (включно);

2) покупку / переказ іноземної валюти / гривні з метою повернення дивідендів здійснює емітент корпоративних прав / акцій, за якими сплачуються дивіденди, або депозитарна установа, яка обслуговує рахунок в цінних паперах іноземного інвестора / нерезидента, або безпосередньо іноземний інвестор;

3) протягом календарного місяця особа здійснює покупку / переказ іноземної валюти / гривні з метою повернення дивідендів в межах загальної суми, що не може перевищувати 7млн. євро (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті);

4) особа здійснює покупку / переказ іноземної валюти / гривні з метою повернення за кордон дивідендів через один банк (за вибором такої особи). Зміну банку, що обслуговує ці операції, дозволяється проводити на підставі письмового звернення клієнта в банк, до якого переводиться на обслуговування клієнт.

 1. За порушення валютного законодавства Державна фіскальна служба має право адекватно вчиненому порушенню застосувати до юридичних осіб (крім уповноважених установ) захід впливу у вигляді штрафних санкцій в розмірі до 100 відсотків суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства.

Заходи впливу можуть бути застосовані протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

 1. Адміністративна відповідальність за порушення валютного законодавства відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення:

Стаття 162. Порушення правил про валютні операції

Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або застави -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.

Стаття 162-1. Порушення порядку здійснення валютних операцій

Порушення порядку здійснення валютних операцій -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичних осіб (крім уповноважених установ), громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики