про твої права

Кому і як виплачує відшкодування Фонд гарантування вкладів фізичних осіб?

Банківські вклади є одним з найпопулярніших способів вкладення коштів серед українців. Але трапляється і так, що банк, в якому відкрито рахунок стає неплатоспроможним. В такому випадку на допомогу вкладникам може прийти Фонд гарантування вкладів. Кому і як виплачується відшкодування з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб дізнавався Prostopravo.com.ua


Короткий зміст і посилання по темі

Що таке Фонд гарантування вкладів, офіційний сайт

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) є установою, яка виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.

Всі українські банки в обов'язковому порядку є учасниками Фонду та зобов'язані перераховувати Фонду збори, передбачені законодавством.За рахунок цих та інших коштів Фонду вкладникам неплатоспроможних банком виплачується відшкодування.

Офіційний сайт ФГВ: http://www.fg.gov.ua/

Кому виплачується відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб?

Згідно ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» під внеском маються на увазі грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

Вкладник - фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката.

Таким чином, фондом виплачується відшкодування фізичним особам (в тому числі, фізичним особам-суб'єктам підприємницької діяльності), які:

  • уклали договір банківського вкладу (депозит);
  • уклали договір банківського рахунку;
  • є власниками іменного депозитного сертифіката.

Що підлягає відшкодуванню?

Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом.Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, за станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути менше 200 000 гривен.Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, термін дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, і за договорами банківського рахунку з урахуванням вимог.

Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунку здійснюється тільки після отримання Фондом в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавної та міжнародної).

В яких випадках Фонд не відшкодовує кошти?

Фонду не відшкодовує кошти:

1) передані банку в довірче управління;

2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;

4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або колишньою такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних;

5) розміщення на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, в разі якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;

6) розміщення на вклад власником істотної участі банку;

7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку відсотки за договорами, укладеними на умовах, які не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;

8) за вкладом у банку, якщо такий внесок використовується вкладником як спосіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком в повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;

9) за вкладами у філіях іноземних банків;

10) за вкладами в банківських металах;

11) розміщені на рахунках, що знаходяться під арештом за рішенням суду.

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.

Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами в день подачі документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

Як здійснюються виплати?

Уповноважена особа Фонду складає перелік рахунків вкладників і визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду за станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Нарахування відсотків за вкладами припиняється в день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку - в день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку).

Уповноважена особа Фонду протягом 15 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку формує:

1) перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду, з визначенням сум, що підлягають відшкодуванню;

2) перелік рахунків вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом;

3) переліки рахунків, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку відсотки за договорами, укладеними на умовах, які не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку і осіб, що використовують внесок як спосіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, який не виконано;

4) перелік рахунків вкладників, що знаходяться під арештом за рішенням суду;

5) перелік рахунків вкладників, вклади яких мають ознаки, визначені статтею 38 Закону (нікчемні угоди).Засоби по таких внесках виплачуються Фондом після проведення аналізу ознак, визначених статтею 38 Закону, в тому числі шляхом направлення запитів клієнтам банку, в порядку та строки, встановлені Фондом, а також підтвердження відсутності таких ознак.

Виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр відшкодувань вкладникам для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку рахунків, за якими вкладник має право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду.Фонд не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку розміщує оголошення про початок відшкодування коштів вкладникам на офіційному сайті Фонду. Фонд також оприлюднить оголошення про початок відшкодування коштів вкладникам у газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України".

Інформація про вкладника в переліку рахунків вкладників повинна забезпечувати його ідентифікацію відповідно до законодавства.

Розрахунки з вкладниками

Фонд починає виплату відшкодування коштів в національній валюті України в порядку і в черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більш ніж 500 000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування через банки-агенти, які здійснюють такі виплати в готівковій або безготівковій формі (за вибором вкладника).

Фонд не пізніше наступного дня після закінчення терміну ліквідації банку розміщує на офіційному сайті Фонду оголошення про завершення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування.

Перевірка даних вкладника

Перевірка даних вкладника або іншої особи, яка звертається за отриманням гарантованої суми відшкодування, здійснюється відповідальними особами Фонду та банку-агента.

Вкладник або його представник, який звертається за отриманням гарантованої суми відшкодування, пред'являє відповідальному працівнику банку-агента свій паспорт або інший документ, що засвідчує особу.Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Вкладники, які є громадянами України, зареєстрованим місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, додатково пред'являють довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта.

Виплата банком-агентом відшкодування на підставі довіреності здійснюється за умови надання довіреною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та доручення (нотаріально завіреної копії довіреності).

У разі якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків вкладника - фізичної особи - резидента, представник додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи, на ім'я якої відкривався рахунок.Така копія повинна бути завірена в установленому законодавством порядку.

Відшкодування батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам) малолітньої особи (дитини, яка не досягла 14 років), опікунам (піклувальникам) особи, яка була визнана недієздатною, здійснюється при пред'явленні законним представником документів, що дозволяють ідентифікувати вкладника і його законного представника, а саме свідоцтва про народження вкладника або іншого документа, що посвідчує особу вкладника, і паспорта або іншого документа, що посвідчує особу законного представника.Опікун (піклувальник) також повинен пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника вкладника.

Відшкодування неповнолітній особі у віці від 14 до 16 років здійснюється за умови пред'явлення нею документа, що посвідчує неповнолітню особу.Якщо ця особа є резидентом, вона додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що свідчить про реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Результат перевірки даних особи, яка звернулася за отриманням відшкодування до Фонду (банку-агента), встановлюється після перевірки кожного окремого елемента інформації про особу.Такими елементами є: прізвище ім'я по батькові;реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);серія (при наявності) та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;дата видачі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;найменування або код органу, яким видано паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

Про недійсні угоди (операції)

Відповідно до частини 2 статті 38 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» протягом дії тимчасової адміністрації Фонд зобов'язаний забезпечити перевірку угод (в тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня введення тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення угод (в тому числі договорів), які є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою цієї статті.

До таких підстав нікчемності правочину відповідно до частини 3 цієї ж статті належать такі:

1) банк безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов'язання без встановлення обов'язку контрагента вчинення відповідних майнових дій, відмовився від власних майнових вимог;

2) банк до дня визнання банку неплатоспроможним взяв на себе зобов'язання, в результаті чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов'язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим;

3) банк здійснив відчуження або передав в користування або придбав (отримав в користування) майно, оплатив результати робіт і / або послуги за цінами нижче або вище звичайних (якщо оплата на 20 відсотків і більше відрізняється від вартості товарів, послуг, іншого майна, отриманого банком), або зобов'язаний здійснити такі дії в майбутньому відповідно до умов договору;

4) банк сплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів банку перевищувала вартість майна;

5) банк прийняв на себе зобов'язання (застава, порука, гарантія, утримання, факторинг і т.д.) щодо забезпечення виконання грошових вимог в порядку іншому, ніж здійснення кредитних операцій відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність";

6) банк уклав кредитні договори, умови яких передбачають надання клієнтам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством або внутрішніми документами банку;

7) банк уклав угоди (в тому числі договори), умови яких передбачають платіж або передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством або внутрішніми документами банку;

8) банк уклав угоду (в тому числі договір) із пов'язаною особою банку, якщо така угода не відповідає вимогам законодавства України;

9) здійснення банком, віднесеним до категорії проблемних, операцій, укадення (переоформлення) договорів, що призвело до збільшення витрат, пов'язаних з виведенням банку з ринку, з порушенням норм законодавства.

В такому випадку Фонд: 1) протягом дії тимчасової адміністрації, а також протягом ліквідації повідомляє боку за договорами, зазначеним у частині другій статті 38 цього Закону, про нікчемність цих договорів і вчиняє дії по застосуванню наслідків нікчемності договорів;2) вживає заходів до витребування (повернення) майна (коштів) банку, переданого за такими договорами;3) має право вимагати відшкодування збитків, викликаних їх укладенням.

Більш того, згідно з частиною 5 цієї ж статті у разі отримання повідомлення Фонду про нікчемність правочину з підстав, передбачених частиною третьою цієї статті, кредитор зобов'язаний повернути банку майно (кошти), яке він отримав від такого банку, а в разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, які існували на момент здійснення операції.Такий нікчемний договір не може бути використаний для визначення ринкової ціни.

Як бачимо, в статті 38 Закону йдеться про угоди, укладені між банком і іншими особами, але не про угоди між клієнтами банку, або між клієнтом банку та третьою особою.Тому в разі відмови Фонду у виплаті коштів на підставі нібито нікчемності правочину, на підставі якого вони були отримані, такі дії Фонду можуть і повинні бути оскаржені в адміністративному суді.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики