про твої права

Нові обмеження при розрахунках готівкою в Україні

5 січня 2018 року набула чинності Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», якою скасовано всі Постанови щодо обмежень при розрахунках готівкою в національній валюті, що діяли раніше


Короткий зміст і посилання по темі

Суб'єкти господарювання, які відкрили поточні рахунки в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють розрахунки за своїми грошовими зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, в безготівковій формі, а також у готівковій формі з дотриманням обмежень і в порядку, встановленому законодавством України.

Суб'єкти господарювання здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як коштами, отриманими як готівкова виручка, так і засобами, отриманими з банків.Зазначені розрахунки проводяться також шляхом переказу готівки для сплати відповідних платежів.Суб'єкти господарювання здійснюють облік операцій з готівкою у відповідних книгах обліку.

Обмеження на проведення готівкових розрахунків для суб'єктів господарювання

Суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою - в розмірі до 10 000 (десяти тисяч) гривень включно;

2) з фізичними особами - в розмірі до 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень включно.

Платежі понад встановлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів в банк або небанківську фінансову установу для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку.Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки готівкою, протягом дня не обмежується.

Це обмеження стосується також розрахунків при оплаті за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, отриманої за допомогою електронного платіжного засобу.

Обмеження при проведенні готівкових розрахунків для фізичних осіб

Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою:

1) з суб'єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами - в розмірі до 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень включно.

Платежі на суму, що перевищує 50 000 гривень, проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством України порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів в банк або небанківську фінансову установу для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку.

2) між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, в розмірі до 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень включно.

Платежі на суму, що перевищує 50 000 гривень, здійснюються шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення і / або переказу коштів на поточні рахунки (в тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок в національній валюті).

Винятки

Перераховані вище обмеження не стосуються:

1) розрахунків суб'єктів господарювання з бюджетами та державними цільовими фондами;

2) добровільних пожертвувань та благодійної допомоги;

3) використання готівки, виданої на відрядження.

Підприємство / фізична особа-підприємець, яке відповідно до законодавства України приймає до обслуговування електронні платіжні засоби з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг і оснащене платіжним терміналом (у тому числі з'єднаним чи поєднаним із реєстратором розрахункових операцій (далі - РРО)), має право за рахунок готівкової виручки або готівки, отриманої з банку, надавати держателю електронного платіжного засобу (якщо така послуга передбачена правилами відповідної платіжної системи) послуги з видачі готівки з друкуванням квитанції платіжного термінала (або розрахункового документа) та відображенням таких операцій в книзі обліку розрахункових операцій або розрахунковій книзі.

Національний банк України має право встановлювати обмеження з видачі готівки за електронними платіжними засобами.

Обмеження з видачі готівки за електронними платіжними засобами можуть встановлюватися платіжною організацією відповідної платіжної системи та банками - членами цієї системи.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики