про твої права

У яких випадках банк проводить ідентифікацію або верифікацію клієнта?

Все частіше банки звертаються до своїх клієнтів з вимогами про надання додаткових документів, нібито для проведення перевірки - ідентифікації або верифікації клієнта. Причому в іншому випадку погрожують відмовити в подальшому обслуговуванні. У яких випадках банк зобов'язаний або має право здійснювати ідентифікацію або верифікацію клієнта, і якими можуть бути наслідки відмови клієнта співпрацювати з банком, дізнавався Prostopravo


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що забороняється банкам:
 2. Банк зобов'язаний провести ідентифікацію або верифікацію клієнта:
 3. Документи, які може витребувати банк для ідентифікації або верифікації клієнта

  3.1 Для публічних осіб

  3.2 Для юридичних осіб

  3.3 Для фізичних осіб

 4. Відмова від проведення фінансової операції
 5. Нові правила ідентифікації клієнтів при здійсненні грошових переказів з 28 квітня 2020 року
 6. Відеоверифікація клієнта банком

Що забороняється банкам:

 • відкривати і вести анонімні (номерні) рахунки;
 • встановлювати кореспондентські відносини з банками-оболонками, а також з банками та іншими фінансовими установами - нерезидентами, що підтримують кореспондентські відносини з банками-оболонками;
 • вступати в договірні відносини (проводити валютно-обмінні операції, фінансові операції з банківськими металами, з готівкою (готівковими засобами) з клієнтами - юридичними або фізичними особами: в разі якщо виникає сумнів щодо того, що особа виступає не від власного імені; які включені в перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції; в інших випадках, встановлених законом.

Банк зобов'язаний провести ідентифікацію або верифікацію клієнта:

У випадках, передбачених статтею 64 Закону «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон про банки), а саме:

 1. клієнтів (крім банків, зареєстрованих в Україні), які відкривають рахунки в банку;
 2. клієнтів, які здійснюють фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
 3. клієнтів (осіб) у разі виникнення підозри в тому, що їх фінансові операції можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
 4. клієнтів, які проводять перекази без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 15000 гривень, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але не менше ніж 150 000 гривень, або на суму , еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості;
 5. клієнтів, які здійснюють фінансові операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень або в сумі, еквівалентній зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах;
 6. клієнтів, у яких банк залучає кошти на умовах субординованого боргу;
 7. клієнтів, що укладають з банком кредитні договори, договори про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком;
 8. осіб (крім банків, зареєстрованих в Україні), з якими банк як професійний учасник ринку цінних паперів укладає договори для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (фондовому ринку).З дня укладення договору така особа є клієнтом банку;
 9. осіб, уповноважених діяти від імені зазначених клієнтів / осіб (представника клієнта);
 10. клієнтів (осіб), визначених нормативно-правовим актом Національного банку України з питань здійснення фінансового моніторингу.

У випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон про протидію легалізації):

 1. встановлення ділових відносин (за винятком ділових відносин, встановлених на підставі договорів страхування за видами страхування іншими, ніж страхування життя, за якими клієнтом є фізична особа і загальний страховий платіж становить 5000 гривень або його сума еквівалентна зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті; ділових відносин, що виникають на підставі договорів про участь у лотереї за умови, що розмір ставки гравця не перевищує 5000 гривень, проведення платіжною організацією, учасником або членом платіжної системи, банком, філією іноземного банку фінансових операцій, що здійснюються без відкриття рахунку на суму менше ніж 150 000 гривень, або сума якого еквівалентна зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості);
 2. виникнення підозри;
 3. проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу;
 4. проведення переказів (в тому числі міжнародних) фізичною особою, фізичною особою - підприємцем, які здійснюються без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 15 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах , одиницях вартості, але не менше суми, передбаченої частиною першою статті 15 цього Закону;
 5. проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах.

Залежно від рівня ризику проведення фінансової операції ідентифікація, верифікація клієнта здійснюються також у разі проведення ним фінансової операції на суму 150 000 грн.(або еквівалент в іноземній валюті), незалежно від того, проводиться така фінансова операція одноразово чи як кілька фінансових операцій, які можуть бути пов'язані між собою.

Документи, які може витребувати банк для ідентифікації або верифікації клієнта

3.1 Для публічних осіб

У разі виявлення факту належності клієнта або особи, що діє від його імені, до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами банк зобов'язаний вживати заходів щодо з'ясування джерел походження коштів і активів.

Документами, які дозволяють здійснити такий аналіз і зробити обґрунтований висновок, зокрема можуть бути:

 1. копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);
 2. копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується і ведеться національним агентством з попередження корупції;
 3. копія податкової декларації (декларації про доходи) із відміткою контролюючого органу іноземної держави про отримання (для нерезидентів України) (при наявності);
 4. інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів і активів фізичної особи.

3.2 Для юридичних осіб

Банк до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунку, здійснення разових фінансових операцій на значну суму зобов'язаний витребувати у клієнта - юридичної особи інформацію та / або документи, що містять відомості про структуру власності клієнта, на підставі якої банк повинен встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарів власників (контролерів) або факт їх відсутності.

Надана клієнтом - юридичною особою інформація та / або документи повинні містити дані про всіх фізичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб.

3.3 Для фізичних осіб

 1. при відкритті поточного, вкладного (депозитного), кореспондентського рахунку - відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок відкриття відповідних рахунків;
 2. в разі здійснення фізичною особою - ініціатором (платником) переказу без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 15000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют зазначеній сумі, але менше суми 150 000 гривень, - уповноважений працівник банку робить в присутності цієї особи копії сторінок паспорта громадянина України / паспорта фізичної особи-нерезидента (або іншого документа, що посвідчує особу і який відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення угод).Якщо немає інформації про місце проживання (або місце перебування фізичної особи-резидента або місце тимчасового перебування фізичної особи-нерезидента в Україні) і дату і місце її народження - копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (і при наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України або номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України на електронному безконтактному носії, або інших документів і / або інформації, отриманої від клієнта, що містять відомості про місце проживання.
 3. в разі здійснення фізичною особою разової фінансової операції на значну суму, отримання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, надання коштів на умовах субординованого боргу - уповноважений працівник банку робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта громадянина України / паспорта фізичної особи -нерезидента (або іншого документа, що посвідчує особу), які містять прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, фотографію, відповідну її віку і дату її вклеювання, номер паспорта громадянина України, копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України або номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України на електронному безконтактному носії.

Банк має право витребувати інформацію, яка стосується ідентифікації клієнта (в тому числі керівників клієнта - юридичної особи, представника клієнта), вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, здійснення поглибленої перевірки клієнта, у органів державної влади, державних реєстраторів, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації з інших джерел.

Відмова від проведення фінансової операції

Банк зобов'язаний:

 • відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та / або верифікації клієнта (в тому числі встановлення даних, що дозволяють встановити кінцевих бенефіціарів власників (контролерів), неможливо або якщо у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів щодо того, що особа виступає від власного імені;
 • відмовитися від проведення переказу в разі відсутності даних, передбачених частинами дванадцятою і тринадцятою статті 9 Закону про запобігання легалізації;
 • відмовити клієнту в обслуговуванні (в тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у разі встановлення факту подання ним при здійсненні ідентифікації та / або верифікації клієнта (поглибленої перевірки клієнта) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману.

Банк має право відмовитися:

 • від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу;
 • від встановлення (підтримання) ділових відносин (в тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання клієнтом необхідних для вивчення документів або відомостей або встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки або переоцінки ризику.

Нові правила ідентифікації клієнтів при здійсненні грошових переказів з 28 квітня 2020 року

З 28 квітня 2020 року встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, що повинна супроводжувати переказ коштів. Нові вимоги запроваджуються у зв’язку з набуттям чинності Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Законом передбачені такі дві основні вимоги:

 1. здійснити ідентифікацію та верифікацію платника;
 2. супроводити переказ коштів необхідним переліком даних щодо платника та отримувача.

Так, відповідно до статті 14 Закону, суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (банки, небанківські фінансові установи, Укрпошта), повинен забезпечити, щоб усі перекази супроводжувалися:

 1. інформацією про платника (ініціатора переказу):
  • а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; номер рахунка/електронного гаманця, на якому зберігаються електронні гроші, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції, який дає змогу здійснити відстеження операції; місце проживання (або місце перебування фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або дату і місце народження;
  • б) юридичну особу - повне найменування; місцезнаходження або ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів), номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
  • в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування; місцезнаходження, номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 2. інформацією про отримувача переказу коштів:
  • а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
  • б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
  • в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції.

Звертаємо увагу, що оновлені вимоги Закону не поширюються на:

 • сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми);
 • сплату кредиту у сумі до 30 тис. грн;
 • перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
 • всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;
 • зняття коштів з власного рахунку.

Крім того,  у разі ініціювання переказу в межах України з використанням електронних платіжних засобів, електронних грошей, віртуальних активів на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, та відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, такий переказ повинен супроводжуватися як мінімум номером рахунка/електронного гаманця або унікальним номером електронного платіжного засобу платника (ініціатора переказу)/наперед оплаченої картки багатоцільового використання та номером рахунка або унікальним номером електронного платіжного засобу отримувача/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальним обліковим номером фінансової операції.

У разі ініціювання переказу за межі України, у тому числі з використанням віртуальних активів, на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, та відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, такий переказ повинен супроводжуватися як мінімум:

 1. інформацією про платника (ініціатора переказу):
  • а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; номер її рахунка, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
  • б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
  • в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 2. інформацією про отримувача переказу коштів:
  • а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
  • б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
  • в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), може не здійснювати верифікації платника (ініціатора переказу), крім випадків, якщо:

 • виникає підозра, що фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
 • суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), отримує від платника (ініціатора переказу) електронні гроші для їх обміну/погашення на безготівкові кошти з метою їх подальшого переказу.

Суб’єкту первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), забороняється здійснювати переказ коштів у разі відсутності інформації, якою повинна супроводжуватися фінансова операція з переказу коштів.

Відеоверифікація клієнта банком

Відеоверифікація здійснюється відповідно до Постанови Правління Національного банку від 19.05.2020  № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу».

Працівник банку, який забезпечує проведення відеоверифікації, під час здійснення відеоверифікації має перебувати в приміщенні, в якому забезпечені умови для отримання якісної аудіовізуальної інформації (зокрема обмежено рух інших осіб у зоні видимості камери та сторонній шум).

Відеоверифікація має відбуватися таким чином, щоб унеможливити спостереження за цим процесом іншими клієнтами банку, будь-якими третіми сторонніми особами.

Під час здійснення відеоверифікації обмін аудіовізуальною інформацією між уповноваженим працівником та особою, верифікація якої здійснюється, повинен відбуватися із забезпеченням цілісності та конфіденційності інформації, що передається.

Банк зобов'язаний отримати чітку та однозначну згоду особи на проведення відеоверифікації перед початком такої процедури (у тому числі на фотофіксацію особи та/або екрану із її зображенням, та відповідних документів, що пред'являються нею). Запис відеоверифікації також має містити факт надання такої згоди.

Відеоверифікація повинна здійснюватись у режимі реального часу та не перериватись. У разі переривання з будь-яких причин відеоверифікація повинна бути здійснена повторно в повному обсязі.

Якість аудіовізуальної інформації (зображення та звуку під час відеотрансляції) має бути достатньою для однозначного розпізнавання особи та змісту спілкування між уповноваженим працівником банку та особою, а також проведених уповноваженим працівником банку перевірок відповідних інформативних та захисних елементів зображення документів, що містять ідентифікаційні дані особи (зокрема захисної сітки, мікротексту).

Під час розроблення порядку здійснення відеоверифікації банк має передбачити різні варіанти спілкування уповноваженого працівника банку та особи, які мають відрізнятися принаймні послідовністю та/або переліком питань.

Запис процесу відеоверифікації має містити частину, де особа, верифікація якої здійснюється, озвучує інформацію про номер та серію (за наявності) ідентифікаційного документа та контактний номер телефону для спілкування з банком (фінансовий номер телефону).

Під час відеоверифікації банк здійснює фотофіксацію:

 1. особи, верифікація якої здійснюється;
 2. особи з власним ідентифікаційним документом, а саме сторінки/сторони, що містить фото власника.

Фотофіксація забезпечується банком таким чином, щоб фотозображення давали змогу однозначно розпізнати особу та деталі ідентифікаційного документа (зокрема фото, ідентифікаційні дані, що містяться на такій сторінці ідентифікаційного документа).

Банк забезпечує здійснення під час відеоверифікації принаймні таких перевірок ідентифікаційного документа (зокрема шляхом використання спеціальних програмних модулів):

 1. на предмет ознак пошкодження, підробки (зокрема того, що в цей документ не вклеєно фото, що відповідні елементи, текст, розмір символів та проміжків між ними розміщені належним чином);
 2. приналежності наданого документа фізичній особі, верифікація якої здійснюється (візуальна перевірка відповідності обличчя особи);
 3. логічні перевірки інформації, що містить документ такого типу, з метою виявлення ознак підробки (зокрема дати видачі документа, дати закінчення строку його дії, органу, що видав документ, машинозчитуваної інформації);
 4. переконатись, що наданий документ містить ті захисні елементи, які повинен мати документ такого типу та які можна виявити під час візуального огляду при природному освітленні, після чого здійснити перевірку цих захисних елементів.

З метою перевірки захисних елементів документа (зокрема оптико-перемінної фарби, 3D-ефекту, анімаційного ефекту, голографічної стрічки) уповноважений працівник надає відповідні інструкції особі, верифікація якої здійснюється, щодо виконання додаткових дій з документом перед камерою (зокрема повернути свій документ під різними кутами горизонтально та вертикально).

Банк має право під час відеоверифікації не здійснювати перевірки захисних елементів ідентифікаційного документа, якщо банком забезпечено процедуру зчитування з безконтактного електронного носія, імплантованого до цього документа, ідентифікаційних даних особи та проведено принаймні їх пасивну автентифікацію.

Банк самостійно визначає програмні/програмно-апаратні засоби, за допомогою яких дистанційно здійснюється зчитування ідентифікаційних даних особи та проводиться їх пасивна автентифікація. Банк зобов'язаний забезпечити захищений канал обміну даними між зазначеними програмними/програмно-апаратними засобами та комп'ютером уповноваженого працівника банку під час здійснення зчитування ідентифікаційних даних.

 Банк самостійно у своїх внутрішніх документах банку з питань фінансового моніторингу визначає перелік ідентифікаційних документів, що приймаються банком для верифікації особи під час відеоверифікації. Банк визначає такий перелік на основі ризик-орієнтованого підходу, враховуючи наявність відповідних власних ресурсів, засобів (у тому числі програмних) для здійснення перевірки відповідних типів документів на предмет виявлення ознак, що можуть свідчити про їх можливу підробку або фальсифікацію.

Уповноважений працівник банку під час здійснення відеоверифікації має пересвідчитися в тому, що немає ознак тиску/впливу на особу, верифікація якої здійснюється, третьою особою. У разі наявності ознак такого тиску працівник має детальніше розпитати особу про мету встановлення ділових відносин для зниження ризику подальших шахрайських дій за допомогою соціальної інженерії.

У разі наявності ознак підозрілої поведінки особи, верифікація якої здійснюється, уповноважений працівник банку має задати додаткові (у тому числі непрямі) питання на знання власних ідентифікаційних даних.

Іншу інформацію, необхідну банку для здійснення належної перевірки клієнта, банк може отримати:

 1. зі слів клієнта (отримання відповідей на запитання уповноваженого працівника банку) під час відеоверифікації;
 2. у формі заповненого опитувальника банку, підписаного КЕП клієнта (представника клієнта);
 3. з попередньо заповненої клієнтом анкети на сайті або у застосунку банку. У такому разі банк належним чином документує факт надання клієнтом відповідної інформації.

Банк під час розроблення порядку здійснення відеоверифікації має передбачати завершальним етапом коректне введення особою, верифікація якої здійснюється, otp-пароля, який банк надсилає цій особі на озвучений під час відеоверифікації фінансовий номер телефону.

Банк забезпечує захист інформації, яка отримується/створюється ним під час відеоверифікації клієнта (представника клієнта), відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту банківської таємниці.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики