про твої права

Порядок і правила складання боргової розписки: як писати?

Розписка - документ, який видається позичальником позикодавцеві і свідчить про передачу йому грошових коштів або інших речей за договором позики.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Правова природа розписки
 2. Обов'язкові умови та реквізити розписки
 3. Зразок боргової розписки
 4. Якщо боржник не повертає борг по розписці

Правова природа розписки

Згідно зі ст.1046 ЦК за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Договір позики укладається в письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.

На підтвердження договору позики та його умов може бути представлена ​​розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Письмова форма договору позики з урахуванням його реального характеру є доказом не тільки факту укладення договору, а й факту передачі грошової суми позичальникові. (До такого висновку неодноразово приходив Верховний суд України в своїх правових позиціях).

Таким чином, наявність договору позики, укладеного в письмовій формі є достатнім, відсутність розписки ніяк не впливає на дійсність договору.

Згідно з частинами першою, другою статті 207 ЦК України правочин вважається вчиненим у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Угода визнається укладеною в письмовій формі, якщо вона підписана його стороною (сторонами).

За своєю суттю розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який видається боржником кредитору за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і договору, а також свідчить про отримання боржником від кредитора певної грошової суми (правова позиція висловлена ​​Верховним судом України 18.01. 2017 р .. у справі №6-2789цс16).

Так що і однієї розписки цілком достатньо для підтвердження того факту, що договір позики укладено, а грошові кошти отримані від позикодавця. Але за умови, що розписка правильно оформлена і містить всі істотні умови.

Обов'язкові умови та реквізити розписки

Розписку краще складати від руки, в такому випадку, якщо позичальник буде оскаржувати факт отримання грошей, можна буде провести почеркознавчу експертизу.

Що слід вказати в розписці:

 • дату і місце складання боргової розписки, момент отримання позики;
 • сума позики цифрами і прописом (в дужках);
 • валюта зобов'язання.

Згідно зі ст.533 Цивільного Кодексу України грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях. Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

 • Боргова розписка повинна однозначно підтверджувати факт отримання грошей позичальником і його зобов'язання повернути;
 • Прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серію, дату видачі паспорта), ІПН, адреса займодавця;
 • Прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серію, дату видачі паспорта), ІПН, адреса позичальника;
 • Термін повернення грошей за договором позики.

Відповідно до ч. 1 ст. 1049 ЦК, якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред'явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом 30 днів з дня пред'явлення вимоги про повернення позики.

 • Вимогу про повернення слід вручити боржнику або особисто або надіслати поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
 • Розмір і порядок виплати відсотків за договором.

Згідно з ч.1,2 ст.1048 ЦКУ позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

 • відповідальність (штрафні санкції) за несвоєчасне повернення боргу;
 • власноручний підпис позичальника.

Зразок боргової розписки

 

Р О З П И С К А

            Я, ______(ПІБ), ____ року народження, що мешкаю в ___________ (паспорт __ № ____, виданий ________ «__»_____ року, ідентифікаційний код _____), даю цю розписку ______(ПІБ), ____ року народження, що мешкає в  __________ (паспорт__№_____, виданий _________ «_»_____ року, ідентифікаційний код _____), в тому що я ______ отримав від _______ у борг гроші в сумі ______ (сума прописом) гривень.

            Позика є безвідсотковою (або: надається під ___відсотків річних).

            Зобов’язуюся повернути позику в строк до «__»  _______ р.

Написано власноруч

«__» ______ року

Підпис

Якщо боржник не повертає борг по розписці

Як вже було сказано, відповідно до статті 1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом .

Крім того, згідно зі ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Зверніть увагу: інфляційні втрати можна стягнути лише за зобов'язаннями вираженим в гривні, а не в іноземній валюті.

Термін позовної давності для стягнення боргу по розписці становить три роки.

Також зверніть увагу, що до дій, які свідчать про визнання боргу, можуть, зокрема, включати часткову сплату боржником або за його згодою іншою особою основного боргу або сум штрафних санкцій (постанова ВСУ від 09.11.2016 р. у справі № 6-1457цс16 ), а часткова сплата боргу в межах строку позовної давності, в свою чергу, веде до його переривання (постанова ВСУ від 01.11.2017 р . у справі № 6-1611цс17)

 

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики