про твої права

Акцизний податок: платники, ставки, порядок і терміни оплати

Як відомо, акцизний податок - це непрямий податок на споживання окремих видів товарів, який включається в їх ціну. Які товари відносяться до підакцизних, хто платить акцизний податок, які види ставок акцизного збору існують, який порядок і терміни сплати акцизу розбирався Prostopravo.com.ua.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Підакцизні товари
 2. Платники акцизного податку
 3. Реєстрація платників акцизного податку
 4. Види ставок
 5. Порядок і терміни оплати
 6. Акцизна накладна і система електронного адміністрування пального

Підакцизні товари

До підакцизних товарів належать:

 • спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу "живого" бродіння);
 • тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
 • пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом;
 • автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;
 • електрична енергія.

Платники акцизного податку

Платниками податку є:

1) Особа, постійне представництво, які виробляють підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини.

2) Особа - суб'єкт господарювання, постійне представництво, які ввозять підакцизні товари (продукцію) на митну територію України.

3) Фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства.

4) Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку.

5) Особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законом.

6) Особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог.

7) Особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі порушення таких умов.

8) Особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких умов.

9) Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

10) Оптовий постачальник електричної енергії.

11) Виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії.

12) Особа - власник ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок.

13) Особа (у тому числі юридична особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи), постійне представництво, які реалізують пальне або спирт етиловий.

14) Особа - суб’єкт господарювання, постійне представництво, які використовують товари (продукцію) як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом.

15) Замовники, за дорученням яких виробляються підакцизні товари (продукція) з давальницької сировини, сплачують податок виробнику.

Реєстрація платників акцизного податку

Реєстрація в органах державної податкової служби як платник податку суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів та (або) імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей про видачу такому суб'єкту ліцензії.

Органи ліцензування, уповноважені видавати ліцензії на такі види діяльності, зобов'язані надавати органу державної податкової служби за місцем знаходження юридичних осіб і місцем проживання фізичних осіб - підприємців інформацію про видачу, переоформлення, призупинення та анулювання ліцензії в п'ятиденний термін з моменту скоєння таких дій.

Особи - суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного строку подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

Інші платники податків підлягають обов'язковій реєстрації в органах державної податкової служби за місцем знаходження юридичних осіб і місцем проживання фізичних осіб-підприємців, не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому було розпочато господарська діяльність.

Особи, які здійснюватимуть реалізацію палива, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочих дні до початку здійснення реалізації пального заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову і митну політику, веде реєстр платників акцизного податку з реалізації пального, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками акцизного податку.

Види ставок

В Україні встановлені такі види ставок акцизного податку:

адвалорна - обчислюється в процентному відношенні від вартості підакцизного товару;

специфічна - встановлюється у вартісному вираженні за одиницю товару;

адвалорна і специфічна одночасно - в такому випадку окремо обчислюється сума податку за адвалорною ставкою, окремо за специфічною і фактично сплачується та, за якою сума податку є більшою.

Детальніше зі ставками акцизного податку можна ознайомитися в Податковому Кодексі України .

Порядок і терміни оплати

Терміни сплати податку з підакцизних товарів, вироблених на митній території України, а також реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі:

Суми податку перераховуються до бюджету платниками акцизного податку протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем ​​відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачуються при придбанні марок акцизного податку.

Суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм ПКУ, виробниками тютюнових виробів сплачуються в бюджет протягом п'ятнадцяти робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подачі податкової декларації.Якщо зазначений термін припадає на день наступного бюджетного року, сума акцизного податку сплачується виробникам тютюнових виробів до закінчення бюджетного року, в якому отримані марки.

Підприємства, що виробляють вина виноградні з додаванням спирту та міцні, вермути, інші зброджені напої з додаванням спирту, суміші із зброджених напоїв з додаванням спирту, суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями з додаванням спирту, сплачують податок при придбанні марок акцизного податку на суму, розраховану з ставок податку на готову продукцію, вироблену з виноматеріалів чи сусла, при виробництві яких використовується спирт етиловий.

Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини, сплачує податок виробнику (переробнику) не пізніше дати відвантаження готової продукції такому власнику або за його дорученням іншій особі.Умовою відвантаження виробником готової продукції, виробленої з давальницької сировини, його замовнику або за його дорученням іншій особі є документальне підтвердження банківської установи про перерахування відповідної суми податку на поточний рахунок виробника.

Сплата податку при ввезенні підакцизних товарів на митну територію України:

Податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації.

У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації.

Платники акцизного податку при зверненні до органів, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, для реєстрації чи перереєстрації переобладнаного вантажного транспортного засобу в легковий автомобіль зобов'язані пред'явити квитанції або платіжні доручення про сплату податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.

Сплата податку при реалізації підприємством роздрібної торгівлі підакцизних товарів:

Суми податку перераховуються до бюджету підприємством роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем ​​відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації за місячний податковий період.

Особа - суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

Акцизна накладна і система електронного адміністрування пального

Платник податків при реалізації пального зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії УКТ ЗЕД реалізованого палива та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Платник податків зобов'язаний скласти акцизну накладну на обсяги пального, використаного для власного споживання;реалізованого і / або використаного для виробництва непідакцизних продукції;втраченого як в межах, так і понад встановлені норми втрат;зіпсованого, знищеного, в тому числі в результаті аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин або з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання або транспортування такого пального.

Виробник пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно) зобов'язаний скласти акцизну накладну на обсяги такого пального.

В акцизній накладнй вказуються в окремих полях такі обов'язкові реквізити:

а) порядковий номер акцизної накладної;

б) дата складання акцизної накладної;

в) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник акцизного податку;

г) код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) особи, що реалізує паливо, і одержувача пального;

г) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податків, - одержувача пального;

д) код товарної підкатегорії УКТ ЗЕД

е) опис пального;

е) обсяг пального в літрах, наведених до t 15 ° C.

Акцизна накладна складається платником податку в день реалізації пального при кожній повній або частковій операції з реалізації палива.

Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних встановлюється Кабінетом Міністрів України.Одержувач пального вправі звіряти дані отриманої акцизної накладної на відповідність даним Єдиного реєстру акцизних накладних.

Система електронного адміністрування реалізації пального забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податків за кожним кодом товарної підкатегорії УКТ ЗЕД:

 • обсягів пального, що містяться у виданих та отриманих акцизних накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
 • обсягів пального, виробленого на митній території України або ввезеного на митну територію України, з яких сплачено акцизний податок;
 • обсягів пального, на які платники податків зареєстрували заявки на поповнення обсягів залишку пального за рахунок сплачених коштів до бюджету в системі електронного адміністрування реалізації пального;
 • сум сплаченого акцизного податку, за рахунок яких платники податків можуть зареєструвати заявки на поповнення обсягів залишку пального;
 • обсягу залишку палива, на який платники податків мають право зареєструвати акцизні накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Платникам акцизного податку автоматично відкриваються облікові картки в системі електронного адміністрування реалізації пального по кожному коду товарної підкатегорії УКТ ЗЕД.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики