про твої права

Єдиний соціальний внесок: рахуємо витрати для малого бізнесу

Єдиний соціальний внесок в Україні: ставки і розрахунок суми, реквізити, рахунки і терміни оплати ЄСВ для підприємців на загальній системі, поради щодо заповнення звіту ЄСВ. Дізнайтеся, який штраф за несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке ЄСВ
 2. Платники ЄСВ
 3. База нарахування ЄСВ
 4. Ставки ЄСВ
 5. Терміни сплати ЄСВ
 6. Відповідальність і штраф за несплату
 7. Звіт з ЄСВ, бланк звіту
 8. Реквізити для сплати ЄСВ
 9. Зміни в порядку обкладання  ЄСВ з 1 січня 2021 року

Що таке ЄСВ

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) - консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Платники ЄСВ

Платити ЄСВ зобов'язані роботодавці:

 • юридичні особи незалежно від форми власності, виду діяльності і т.д., які використовують найману працю або послуги фізичних осіб на підставі цивільно-правового договору;
 • фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю (незалежно від обраної форми оподаткування);
 • фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно і використовують працю інших осіб на умовах трудового контракту
 • дипломатичні представництва і консульські установи;
 • інвестори за угодою про розподіл продукції (в тому числі іноземні представництва нерезидентів), які використовують найману працю фізичних осіб.

До другої категорії платників відносяться працівники, які працюють у юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.Причому як ті, хто працює на підставі трудового договору, так і ті, хто надає послуги або виконує роботи на підставі цивільно-правового договору.

Платити ЄСВ зобов'язані також фізичні особи-підприємці та ті, хто здійснює незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, художню, медичну, юридичну, нотаріальну і т.п.)

До платників ЄСВ відносяться також особи, які отримують державну соціальну допомогу (у зв'язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, по догляду за інвалідом і т.д), але за них страхові внески перераховує держава.

Звільняються від обов'язкової сплати ЄСВ фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, які є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують пенсію або соціальну допомогу.

Включені до переліку платників ЄСВ особи, які беруть участь в системі державного соціального страхування на добровільних засадах.

База нарахування ЄСВ

Роботодавці нараховують ЄСВ на суму нарахованої кожному працівникові заробітної плати (включаючи основну, додаткову, компенсаційні, заохочувальні та інші види виплат) або винагороди за цивільно-правовим договором.

Фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування нараховують ЄСВ на суму свого доходу (прибутку), який обкладається прибутковим податком фізичних осіб.Але розмір визначеного таким чином страхового внеску не може бути нижче мінімального.

Мінімальний страховий внесок дорівнює розміру мінімальної заробітної плати, помноженої на ставку єдиного страхового внеску.

Платники єдиного податку - фізичні особи визначають базу нарахування ЄСВ самостійно, але з тим, щоб розмір внеску був не нижче мінімального та не вище максимального.

База нарахування максимального страхового внеску - 15 мінімальних заробітних плат.

При цьому ЄСВ нараховується на суми, які не зменшені на суми відрахувань податків, інших обов'язкових платежів і суми утримань.

Ставки ЄСВ

ЄСВ установлюється в розмірі 22 відсотків до бази нарахування єдиного внеску.

У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), і ставки єдиного внеску.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску застосовується до певної бази нарахування незалежно від її розміру.

Єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з інвалідністю, встановлюється в розмірі 8,41 відсотка бази нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю.

Єдиний внесок для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій людей з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, встановлюється в розмірі 5,3 відсотка бази нарахування єдиного внеску.

Єдиний внесок для підприємств та організацій громадських організацій людей з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, встановлюється в розмірі 5,5 відсотка бази нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю.

Терміни сплати ЄСВ

До якого числа платити ЄСВ?Платники єдиного внеску, крім фізичних осіб-підприємців, осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність і членів фермерського господарства, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця.Гірничі підприємства зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.

При кожній виплаті заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум платник зобов'язаний сплатити нарахований на ці виплати єдиний внесок (авансові платежі).

Фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність і члени фермерського господарства зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Відповідальність і штраф за несплату

У разі виявлення своєчасно не сплачених сум страхових внесків платники єдиного внеску зобов'язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх з нарахуванням пені.Розмір пені складає 0,1 суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

Нарахування пені починається з першого календарного дня, наступного за днем ​​закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно.

Якщо недоїмку виявить орган доходів і зборів, він надсилає платнику вимогу про її сплату.

Платник єдиного внеску зобов'язаний протягом десяти календарних днів з дня надходження вимоги про сплату недоїмки сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею.У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки платник єдиного внеску узгоджує її з органом доходів і зборів шляхом оскарження вимоги в адміністративному або судовому порядку.

У разі оскарження платником єдиного внеску вимоги про сплату недоїмки нарахування пені зупиняється з дня подання скарги до органу доходів і зборів або позову до суду.

Скарга в адміністративному порядку подається до органу доходів і зборів вищого рівня у письмовій формі протягом десяти календарних днів, наступних за днем ​​отримання платником податків єдиного внеску вимоги про сплату, з повідомленням про це органу доходів і зборів, який цю вимогу виніс.

Орган доходів і зборів, який розглядає скаргу, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику протягом 30 календарних днів, наступних за днем ​​отримання скарги, поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.Якщо протягом цього терміну мотивоване рішення органом доходів і зборів не надсилається платнику єдиного внеску, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків єдиного внеску.

У разі якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днів з дня надходження вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з органом доходів і зборів, не оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки в протягом десяти робочих днів з дня надходження узгодженої вимоги, орган доходів і зборів надсилає вимогу про сплату недоїмки до виконавчої служби.

Крім пені, нарахованої на суму недоплати, до платника можуть бути застосовані такі штрафні санкції:

 • за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20 відсотків своєчасно не сплачених сум;
 • за донарахування територіальним органом доходів і зборів або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10 відсотків зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більше 50 відсотків суми донарахованого єдиного внеску;
 • за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується єдиний внесок, накладається штраф у розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.
 • за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності органом доходів і зборів здійснюється накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою.Ті самі дії, вчинені платником єдиного внеску, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується.

Звіт з ЄСВ, бланк звіту

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджено Наказом Міністерства фінансів України №435 від 14.04.2015р.

Звіт до органів доходів і зборів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за основним місцем постановки на облік як платника єдиного внеску в органах доходів і зборів в один із таких способів:

 • засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації ЕЦП відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством;
 • на паперових носіях, завірений підписом керівника страхувальника та скріплений печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;
 • на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п'яти;
 • відправлення поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п'яти.

При відправці звіту поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу доходів і зборів не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання звіту.

Звіт на паперовому носії заповнюється українською мовою в друкованому вигляді або кульковою ручкою з синім або чорним чорнилом друкованими літерами без помарок.У разі незаповнення того чи іншого рядка звіту через відсутність операції такий рядок прокреслюється.

При заповненні полів, що складаються з клітинок, кожен із необхідних символів розбірливо вписується до відповідної окремої клітинки.Символи не повинні виходити за межі клітинок, а також накладатись на сусідні клітинки.Символи (крапка, апостроф, кома, дефіс і т.д.) проставляються в окремих клітках.

При заповненні поля без клітинок записи в цих полях не повинні бути нанесені на сусідні поля і перекривати службові написи бланка.

Грошові суми в таблицях звіту вказуються в гривнях з копійками.

Таблиці Звіту завіряються підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника).

Страхувальники, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами зобов'язані формувати і подавати до органів доходів і зборів звіт протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем ​​звітного періоду.Звітним періодом є календарний місяць.

ФО - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають до органів доходів і зборів звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом.Звітним періодом є календарний рік.

Особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе в органи доходів і зборів звіт один раз на рік до 01 травня року, наступного за звітним періодом.Звітним періодом для них є календарний рік.

Бланки звітів по ЄСВ доступні на нашому сайті і за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0460-15

Реквізити для сплати ЄСВ

Багатьох читачів цікавить питання, куди платити ЄСВ?

Актуальні реквізити для сплати ЄСВ доступні на сайті Державної фіскальної служби за посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/214641.html

Зміни в порядку обкладання  ЄСВ з 1 січня 2021 року

Особи, що провадять незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику), так само, як і фізичні особи-підприємці та члени фермерських господарств, не зобов’язані будуть сплачувати єдиний соціальний внесок за себе, якщо вони отримують пенсію за віком, пенсію за вислугу років, або є особами з інвалідністю чи досягли пенсійного віку. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Такі зміни усувають дискримінацію щодо само зайнятих осіб, які раніше, на відміну від фізичних осіб-підприємців, були змушені сплачувати ЄСВ в обов’язковому порядку навіть за умови отримання пенсії.

Крім того, особи,що провадять незалежну професійну діяльність,звільняються від сплати за себе єдиного внеску,за умови взяття їх на облік фізичних осіб – підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно в якості ФОП та само зайнятих осіб.

Також особи,що провадять незалежну професійну діяльність та фізичні особи-підприємці, які мають основне місце роботи, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Підприємці  звільняються від сплати ЄСВ у місяці неотримання ними доходу. Таке звільнення розповсюджується на ФОП на загальній системі оподаткування, осіб, що провадять незалежну професійну діяльність та членів фермерських господарств. У разі якщо такими особами не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини (15 розмірів мінімальної заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок) та не менше за мінімальний розмір.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики