про твої права

Новий порядок державної реєстрації благодійних організацій

3 лютого 2013 року набрав чинності новий Закон України Про благодійну діяльність та благодійні організації». Як відкрити і зареєструвати благодійну організацію сьогодні дізнавався Prostopravo.com.ua


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Види благодійних організацій
 2. Засновники та учасники благодійних організацій
 3. Установчі документи
 4. Державна реєстрація благодійної організації

Види благодійних організацій

Закон визначає благодійну організацію як юридичну особу приватного права, установчі документи якої називають благодійну діяльність в якості основної мети її діяльності.

Благодійна організація , відповідно до статті 13 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд.

Благодійним товариством визнається благодійна організація, яка створена не менш як двома засновниками та діє на підставі статуту.

До благодійних установ відноситься благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та / або доходів від них.Установчий акт благодійної установи може міститися і в заповіті.При цьому, засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні останнім.

Благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов'язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності.Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками.Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та / або іншими благодійниками.

Засновники та учасники благодійних організацій

Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб публічного права.

Засновники благодійних організацій або уповноважені ними особи приймають рішення про створення благодійних організацій, затверджують їх установчі документи та склад органів управління і приймають інші рішення, пов'язані зі створенням і реєстрацією благодійних організацій.

Благодійні суспільства і благодійні фонди можуть мати, крім засновників, інших учасників, що вступили в їх склад в порядку, встановленому статутами таких благодійних товариств або благодійних фондів.

Установчі документи

Установчим документом благодійного товариства та благодійного фонду є статут, тоді як благодійна установа діє на підставі установчого акту.

Установчі документи благодійної організації повинні містити:

 1. Найменування благодійної організації;
 2. мету і сфери благодійної діяльності;
 3. органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;
 4. порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);
 5. порядок внесення змін до установчих документів благодійної організації;
 6. джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної організації;
 7. підстави та порядок припинення благодійної організації, в тому числі порядок розподілу активів.

Статут благодійного товариства та благодійного фонду повинен містити також умови і порядок прийняття до складу учасників благодійного товариства або благодійного фонду, права і обов'язки учасників, а також умови і порядок їх виключення зі складу учасників благодійного товариства або благодійного фонду.

Державна реєстрація благодійної організації

Для реєстрації благодійної організації потрібно звернутися до державного реєстратора.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи відповідно до ст.17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» засновник або уповноважена особа повинні подати державному реєстратору (особисто, поштою, за допомогою електронного зв'язку):

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
 • статут або установчий акт;
 • інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб;
 • заяву про включення до Реєстру неприбуткових організацій.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.

Особа, яка подала документи реєстратору, пред'являє паспорт, а також документ, що підтверджує її повноваження (у разі подачі документів не самим засновником).

Збір за реєстрацію не справляється.Реєстрація проводиться в строк до 24 годин.

 

Пошук юридичних послуг в сфері захисту інтелектуальної власності

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики