про твої права

Адміністративні порушення

Система адміністративного права України. Види адміністративних порушень, відповідальності. Адміністративний процес.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Система адміністративного права України: предмет, суб'єкти
 2. Адміністративне правопорушення: склад, види, приклади, ознаки
 3. Адміністративна відповідальність
 4. Порядок накладення адміністративного стягнення
 5. Адміністративний процес
 6. Протокол про адміністративне правопорушення (зразок)

Prostopravo.com.ua розповідає про систему адміністративного права України, відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення і види адміністративних стягнень.

Система адміністративного права України: предмет, суб'єкти

Адміністративне право регулює відносини, пов'язані з державним управлінням.

Адміністративне право складається з двох частин:

 • Загальна частина включає норми, що мають загальний характер і характерні для всієї системи державного управління, для всіх його галузей і сфер.Тобто норми, які закріплюють: основні принципи здійснення державного управління;адміністративно-правовий статус суб'єктів адміністративного права;форми і методи здійснення управлінської діяльності;відповідальність за вчинення адміністративних правопорушень;порядок адміністративно-процесуальної діяльності;порядок забезпечення законності в державному управлінні.
 • Особлива частина конкретизує норми Загальної частини, виходячи зі специфічних умов їх застосування, наприклад, в межах певної галузі державного управління.

Суб'єкти адміністративного права - це фізичні та юридичні особи, наділені певним обсягом прав і обов'язків у сфері адміністративно-правового регулювання управлінських відносин, а також реалізують функції виконавчої влади.

До суб'єктів адміністративного права відносяться:

 • громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці;
 • об'єднання громадян;
 • Президент України;
 • органи виконавчої влади;
 • органи місцевого самоврядування.

Адміністративне правопорушення: склад, види, приклади, ознаки

Адміністративне правопорушення (проступок) - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.

Ознаками адміністративного правопорушення, є: громадська шкідливість, протиправність, винність і адміністративна караність.

У Кодексі України про адміністративні правопорушення адміністративні проступки згруповані в розділи залежно від сфери, в якій вони відбуваються, або виду відносин, на які вони зазіхають:

 • адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення;
 • адміністративні правопорушення, що посягають на власність;
 • адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури;
 • адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • адміністративні правопорушення в сільському господарстві;
 • порушення ветеринарно-санітарних правил;
 • адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку;
 • адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою;
 • адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності;
 • адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації;
 • адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку;
 • адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.

Адміністративні правопорушення встановлюються не тільки КУпАП.Так, наприклад, Митним кодексом передбачена відповідальність за окремі види адміністративних правопорушень, що не включені до КУпАП - за порушення митних правил і процедур.

Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність є різновидом юридичної відповідальності, яка настає за адміністративні правопорушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими нормативними актами.

Важливо пам'ятати, що підставою адміністративної відповідальності є не тільки проступки, передбачені нормами адміністративного права, а й порушення, передбачені нормами інших галузей права (наприклад, житлового, трудового, земельного та ін.)

До порушників застосовуються адміністративні стягнення (попередження, штраф, оплатне вилучення предмета, конфіскація, позбавлення спеціального права, громадські роботи, виправні роботи, адміністративний арешт).Виняток передбачено ст.21 КпАП, згідно з якою орган, уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення, з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи правопорушника може звільнити його від адміністративної відповідальності, передавши матеріали на розгляд громадськості для вжиття заходів громадського впливу.

Суб'єктами адміністративної відповідальності можуть бути фізичні особи, які досягли 16-річного віку.

Разом з тим, є всі підстави говорити про адміністративну відповідальність юридичних осіб, як про самостійний різновид адміністративної відповідальності.У разі вчинення правопорушення юридичною особою можливі три види правових наслідків: притягнення до відповідальності тільки посадової особи, як за порушення митних правил;залучення до відповідальності одночасно і юридичної, і посадової особи, як в разі вчинення порушення в сфері обмеження монополізму;залучення до відповідальності тільки юридичної особи, як в разі порушення правил містобудування.

За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватися такі адміністративні стягнення (ст.24 КУпАП):

1) попередження;

2) штраф;

2-1) штрафні бали;

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;грошей, отриманих внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

5-1) громадські роботи;

6) виправні роботи;

6-1) суспільно корисні роботи;

7) адміністративний арешт;

8) арешт з утриманням на гауптвахті.

Законами України можуть бути встановлені й інші, крім зазначених у цій статті, види адміністративних стягнень.Законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок.

Адміністративна відповідальність настає з досягненням 16-річного віку (ст. 12 КпАП).Вчинення адміністративного проступку неповнолітнім є обставиною, яка пом'якшує адміністративну відповідальність.

За вчинення адміністративних проступків у віці від 16 до 18 років до неповнолітніх можуть бути застосовані такі заходи впливу:

а) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;

б) попередження;

в) догана або сувора догана;

г) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, що їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за згодою колективу, а також окремим громадянам на їх прохання (ст. 24 і КпАП).

Оплатне вилучення, конфіскація предметів і позбавлення права керування транспортними засобами можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові адміністративні стягнення;позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю - тільки як додаткове;інші адміністративні стягнення можуть застосовуватися тільки в якості основних.За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове стягнення.

Адміністративні стягнення поділяються на основні та додаткові.За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове стягнення.Оплатне вилучення та конфіскація предметів можуть застосовуватись як основні, так і додаткові адміністративні стягнення, інші адміністративні стягнення, можуть застосовуватися тільки як основні.

Попередження як захід адміністративного стягнення виноситься в письмовій формі.У передбачених законом випадках попередження фіксується іншим установленим способом.

Штраф є грошове стягнення, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених законом.Саме штраф є найпоширенішим видом покарання за адміністративний проступок.

Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в його примусовому вилученні за рішенням суду і наступній реалізації з передачею вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат по реалізації вилученого предмета.

Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави за рішенням суду.Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України.

Конфіскація вогнепальної зброї, інших знарядь полювання і бойових припасів не може застосовуватись до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування.

Позбавлення спеціального права.Позбавлення права полювання застосовується на строк до трьох років за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом.Позбавлення цього права не може застосовуватися до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування.

Позбавлення права керування транспортними засобами застосовується на строк до трьох років за грубе або повторне порушення порядку користування цим правом або на строк до десяти років за систематичне порушення порядку користування цим правом.

Позбавлення права керування засобами транспорту не може застосовуватись до осіб, які користуються цими засобами в зв'язку з інвалідністю, за винятком випадків керування в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також у разі невиконання вимоги працівника міліції про зупинку транспортного засобу, залишення на порушення вимог встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, учасниками якого вони є, ухилення від огляду на наявність алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Громадські роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.Громадські роботи призначаються судом на строк від двадцяти до шістдесяти годин і відбуваються не більш як чотири години на день.Громадські роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам старше 55 років і чоловікам старше 60 років.

Виправні роботи застосовуються на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до двадцяти процентів її заробітку в дохід держави.Виправні роботи призначаються судом.

Адміністративний арешт встановлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до п'ятнадцяти діб.Адміністративний арешт призначається також тільки судом.Цей вид стягнення не може застосовуватися до вагітних жінок, жінок, які мають дітей до дванадцяти років, до осіб, які не досягли вісімнадцяти років, до інвалідів першої і другої груп.

Порядок накладення адміністративного стягнення

Стягнення за адміністративне правопорушення накладається в межах, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь її вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

До обставин, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення відносяться:

 • щире розкаяння винного;
 • відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;
 • вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу тяжких особистих або сімейних обставин;
 • вчинення правопорушення неповнолітнім;
 • вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року.

Орган чи посадова особа, що розглядає справу про адміністративне правопорушення, може визнати пом'якшуючими і інші обставини, не зазначені в законі.

У свою чергу, обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються:

 • продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;
 • повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню;вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин;
 • втягнення неповнолітнього в правопорушення;
 • вчинення правопорушення групою осіб;
 • вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;
 • вчинення правопорушення в стані сп'яніння.

Разом з тим, орган або посадова особа, який накладає адміністративне стягнення, залежно від характеру адміністративного правопорушення може не визнати дану обставину обтяжуючою.

При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше двох місяців з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення підвідомчі суду. В такому випадку, стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.

Адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 164 - 14 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти), може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але при наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.

Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не піддавалася адміністративному стягненню.

Залучення винного до адміністративної відповідальності і накладення на нього адміністративного стягнення, не звільняє його від обов'язку відшкодувати збитки, якщо такий був заподіяно його провиною. Адміністративна комісія, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради при вирішенні питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення має право одночасно вирішити питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо його сума не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а суд - незалежно від розміру шкоди.

Якщо шкода заподіяна неповнолітнім, який досяг шістнадцяти років і має самостійний заробіток, а сума шкоди не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, суддя має право покласти на неповнолітнього відшкодування заподіяної шкоди або зобов'язати своєю працею усунути її.

В інших випадках питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, вирішується в порядку цивільного судочинства.

Адміністративний процес

Поняття «адміністративний процес» можна розглядати в широкому і вузькому сенсі.У широкому сенсі адміністративний процес - це встановлений законом порядок розгляду і вирішення індивідуально-конкретних справ, що виникають у сфері державного управління, судами (загальної юрисдикції або спеціально створеними) або спеціально уповноваженими на те органами (посадовими особами).У вузькому розумінні адміністративний процес розглядається як провадження у справах про адміністративні правопорушення і застосування до правопорушників адміністративних стягнень.

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються:

1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад;

2) виконавчими комітетами (а в населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, - виконавчими органами, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад та їх посадовими особами

4) районними, районними у місті, міськими чи районними судами (суддями), а у випадках, передбачених КУпАП, - місцевими адміністративними та господарськими судами, апеляційними судами, Верховним Судом;

5) органами Національної поліції, органами державних інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те Кодексом про адміністративні правопорушення.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики