про твої права

Амністія в Україні. Хто може бути звільнений від відбування покарання?

Prostopravo розповість, що таке амністія, в якому порядку вона застосовується, до яких категорій засуджених амністія не може бути застосована.


Короткий зміст і посилання по темі

  1. Що таке амністія?
  2. До кого амністія не застосовується?
  3. Порядок застосування амністії

Що таке амністія?

Амністією є повне або часткове звільнення від відбування покарання осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили.

Амністія проголошується законом про амністію, який приймається Верховною Радою України щорічно.Верховна Рада України має право прийняти закон про амністію як по певній категорії осіб, так і по відношенню до конкретно визначеної особи (індивідуальна амністія).

Закони про амністію, за винятком законів про умовну амністію, Верховна Рада України може приймати не частіше одного разу протягом календарного року, крім випадків індивідуальної амністії.

Законом про амністію може бути передбачено:

а) повне звільнення зазначених у ньому осіб від відбування призначеного судом покарання (повна амністія);

б) часткове звільнення зазначених у ньому осіб від відбування призначеного судом покарання (часткова амністія).

Закон про амністію не може передбачати заміну одного покарання іншим чи зняття судимості стосовно осіб, які звільняються від відбування покарання, крім випадків індивідуальної амністії.

Рішення про застосування або незастосування амністії приймається судом щодо кожної особи індивідуально після ретельної перевірки матеріалів особової справи та відомостей про поведінку засудженого за час відбування покарання.

Встановивши в стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд при доведеності вини особи, постановляє обвинувальний вирок із звільненням засудженого від відбування покарання.

До кого амністія не застосовується?

Амністія не може бути застосована до:

а) осіб, засуджених до довічного позбавлення волі;

б) осіб, які мають дві і більше судимості за вчинення умисних тяжких та / або особливо тяжких злочинів, крім випадків індивідуальної амністії;

в) осіб, засуджених за злочини проти основ національної безпеки України, терористичний акт, бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих обставинах;

г) осіб, засуджених за злочин або злочини, що спричинили загибель двох і більше осіб;

д) осіб, щодо яких протягом останніх десяти років було застосовано амністію або помилування незалежно від зняття чи погашення судимості та які знову вчинили умисний злочин.

Амністія також не застосовується до осіб, засуджених за умисне вбивство;тортури;насильницьке донорство;незаконне позбавлення волі або викрадення людини, якщо при цьому відбулося заподіяння смерті або нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили за собою смерть.

Законом про амністію можуть бути визначені й інші категорії осіб, на які амністія не поширюється.

Дія закону про амністію поширюється на злочини, вчинені до дня набрання ним чинності включно, і не поширюється на триваючі злочини, якщо вони закінчені, припинені або перервані після набрання законом про амністію чинності.

У виняткових випадках з метою припинення суспільно небезпечних групових проявів сила амністії може бути поширена на діяння, вчинені до певної дати після оголошення амністії, за умови обов'язкового виконання до цієї дати вимог, передбачених законом про амністію (умовна амністія).

Порядок застосування амністії

Питання про застосування амністії суд вирішує за ініціативою особи, яка підтримує публічне звинувачення в суді або здійснює нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, органу або установи виконання покарань, а також за ініціативою обвинуваченого (підсудного) або засудженого, їх захисників чи законних представників.

У разі якщо до особи може бути застосовано кілька підстав для амністії, передбачених Законом, застосовується підстава, яке найбільшою мірою поліпшує становище особи.

Питання про застосування амністії щодо осіб, яких засуджено судами іноземних держав і які відбувають покарання на території України, вирішують відповідні суди України з дотриманням вимог міжнародних договорів України.

При розгляді судами справ про застосування амністії участь прокурора в судовому засіданні є обов'язковою.

Якщо розглядається справа про застосування амністії щодо неповнолітньої особи, в судовому засіданні у передбачених законом випадках бере участь її законний представник.

В судовому засіданні може брати участь захисник.

Застосування амністії не допускається, якщо обвинувачений (підсудний) або засуджений заперечує проти цього.Особа, щодо якої вирішується питання про застосування амністії, дає свою згоду суду в усній чи письмовій формі з обов'язковим зазначенням цього у журналі судового засідання.

Рішення про застосування або незастосування амністії приймається судом щодо кожної особи індивідуально після ретельної перевірки матеріалів особової справи та відомостей про поведінку засудженого за час відбування покарання.Така особа викликається в судове засідання і може давати пояснення.Неявка цієї особи не зупиняє розгляду справи.

Особи, на яких поширюється дія закону про амністію, можуть бути звільнені від відбування як основного, так і додаткового покарання, призначеного судом, крім конфіскації майна, в частині вироку, яка не була виконана на день набрання чинності законом про амністію.Особам, засудженим до покарання (основного або додаткового) у вигляді штрафу, сума штрафу, сплаченого ними до прийняття судом рішення про звільнення від відбування покарання у зв'язку з амністією, не повертається.Питання про погашення або зняття судимості стосовно осіб, до яких застосовано амністію, вирішується відповідно до положень Кримінального кодексу України.

Особи, засуджені за вчинення злочину, які відповідно до закону про амністію підлягають звільненню від відбування (подальшого відбування) покарання, звільняються не пізніше ніж протягом трьох місяців після опублікування закону про амністію.Особи, щодо яких відповідно до закону про амністію застосовується скорочення терміну покарання, повинні бути офіційно поінформовані про нове обчислення терміну покарання і про дату закінчення відбування покарання протягом місяця після опублікування закону про амністію.Терміни звільнення осіб згідно із законом про індивідуальну амністію встановлюються в такому законі.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики