про твої права

Виконавча влада в Україні

Конституційна влада в Україні поділяється на законодавчу, виконавчу і судову. Очолює виконавчу владу в Україні Кабінет Міністрів України. До структури органів виконавчої влади входять органи центральної та місцевої виконавчої влади.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Кабінет Міністрів України
 2. Центральні органи виконавчої влади

  1. Міністерства

  2. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом

 3. Місцеві органи виконавчої влади

Завданням виконавчої влади є розроблення і втілення державної політики, спрямованої на забезпечення виконання законів. Виконавча влада має можливість самостійно приймати рішення, необхідні для виконання цих завдань, проте є підзвітною законодавчій гілці влади.

Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри.

Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.

Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.

Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.

Відставка Прем’єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені Конституцією.

Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України:

 • забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;
 • забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору;
 • вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
 • забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
 • розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;
 • забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
 • розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;
 • здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
 • організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;
 • спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;
 • утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;
 • призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України;
 • здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.

Центральні органи виконавчої влади

Міністерства

Міністерства — центральні органи виконавчої влади, які формують та реалізовують державну політику у відповідних сферах суспільного життя (секторах державного управління), їх очолюють міністри, які за посадою є членами Кабінету Міністрів України.

В Україні діють такі міністерства:

 • Міністерство внутрішніх справ України (МВС)
 • Міністерство енергетики України
 • Міністерство закордонних справ України (МЗС)
 • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
 • Міністерство інфраструктури України (Мінінфраструктури)
 • Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП)
 • Міністерство молоді та спорту України (Мінмолодьспорт)
 • Міністерство оборони України (Міноборони)
 • Міністерство освіти і науки України (МОН)
 • Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
 • Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції)
 • Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки)
 • Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрегіон)
 • Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики)
 • Міністерство у справах ветеранів України (Мінвет)
 • Міністерство фінансів України (Мінфін)
 • Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри)
 • Міністерство юстиції України (Мін'юст)
 • Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом

Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики як служби, агентства, інспекції, комісії, бюро.

До них належать: Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку тощо.

Особливістю ЦОВВ зі спеціальним статусом є спеціальний порядок утворення, підконтрольності та підзвітності. Наприклад,  Антимонопольний комітет утворюється в складі Голови та десяти уповноважених, підконтрольний Президенту України та підзвітний Верховній Раді України.

Місцеві органи виконавчої влади

До місцевих органів виконавчої влади належать місцеві адміністрації та територіальні управління центральних органів виконавчої влади.

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною місцевою радою.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови. Голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники структурних підрозділів - накази.

Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих державних адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.

До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:

 1. забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
 2. соціально-економічного розвитку відповідних територій;
 3. бюджету, фінансів та обліку;
 4. управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики;
 5. промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв’язку;
 6. науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї, жінок, молоді та дітей;
 7. використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
 8. зовнішньоекономічної діяльності;
 9. оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;
 10. соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.

Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання, віднесені законами до їх повноважень.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн