про твої права

Імпічмент: поняття, історія і особливості процедури

Що означає цей термін і наскільки застосовна процедура імпічменту президента в Україні, за яких умов і в якому порядку проводиться імпічмент розбирався Prostopravo.com.ua


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Імпічмент. Визначення терміна і історія виникнення
 2. Імпічмент в українському законодавстві
 3. Закон про імпічмент

Імпічмент. Визначення терміна і історія виникнення

Звернемося до визначення поняття «імпічмент». Згідно зі статтею у Вікіпедії слово імпічмент в перекладі з англійської означає «недовіру», походить ж сам термін від латинського слова impedivi, що означає «перешкодив, припинив».

А на сьогоднішній день імпічмент - спеціальна процедура судового звинувачення, в тому числі і кримінальної, посадових осіб різного рівня аж до глави держави, з подальшим їх усуненням з посади. Інститут імпічменту виник в Англії ще в далекому XIV столітті. Завдяки введенню цієї процедури Палата громад наділила себе правом віддавати королівських міністрів під суд Палати лордів на підставі кримінального обвинувачення (до цього таке право належало тільки королю). Пізніше з британських актів поняття імпічменту було запозичене законодавством США, зокрема шляхом закріплення цієї процедури в Конституції Сполучених Штатів. При цьому обвинувачення з вимогою імпічменту може бути висунуто не тільки по відношенню до Президента, а до будь-якої федеральної посадової особі аж до суддів і президента. Аналогічні процедури передбачені і в кожному штаті для губернатора та інших посадових осіб штату. У США відомо три випадки, коли президент країни був представлений Палатою представників до імпічменту: Ендрю Джонсон в 1868 (у зв'язку з незаконною відставкою військового міністра), Річард Ніксон в 1974 році (Уотергейт) і Білл Клінтон в 1998-1999 (у зв'язку з лжесвідченням і перешкодою правосуддю). Джонсон і Клінтон були виправдані Сенатом, а Ніксон подав у відставку до розгляду Сенатом його справи.

Імпічмент в українському законодавстві

Звернемося ж тепер до інституту імпічменту в Україні. У нашому законодавстві процедура імпічменту відноситься тільки до посади Президента України і описана в статті 111 Конституції України.

Згідно з нормами цієї статті Президент України може бути відсторонений з цього поста Верховною Радою України в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Парламенту, тобто не менше ніж 226 народними депутатами України.

Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.

При наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу (а це - 300 народних депутатів України) приймає рішення про звинувачення Президента України.

Конституційний Суд України в своєму Рішенні №19-рп / 2003 від 10 грудня 2003 року по справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України про офіційне тлумачень положень частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України) зазначив таке: «установлена Конституцією України процедура імпічменту є єдиним способом притягнення Президента України до конституційної відповідальності і за своєю правовою природою не аналогічна обвинуваченню особи відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу України ... Імпічмент в системі конституційних інститутів за своєю правовою природою є позасудовим конституційним процесом, за змістом якого парламент у разі вчинення злочину Президентом України може достроково припинити його повноваження, знявши з цього поста. Тому положення частини першої статті 111 Конституції України слід розуміти так, що конституційна процедура розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту здійснюється без порушення проти нього кримінальної справи ».

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу (338 народних депутатів України) після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновків щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент і отримання висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Поки українська історія не знає практики застосування процедури імпічменту щодо Президента України. Конституція України містить лише загальні норми, що регулюють цю процедуру. Не встановлені ані порядок формування спеціальної слідчої комісії, ані терміни проведення розслідування, ані порядок і терміни проведення перевірки Конституційним і Верховним судами справи про імпічмент Президента України. Відповідно, необхідний спеціальний закон, який регулює ці та інші питання, пов'язані з такою непростою процедурою. Можливо, коли всі законодавчі формальності будуть врегульовані, ми станемо свідками першого процесу імпічменту Президента України в новітній історії нашої держави, якщо на те буде воля Верховної Ради України.

Закон про імпічмент

25 вересня 2019 року набрав чинності Закон України «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)». Закон визначає правові та організаційні засади притягнення Президента України до конституційної відповідальності шляхом усунення з поста в порядку імпічменту.

Підставою для ініціювання імпічменту Президенту України є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, підписи яких не відкликаються.

Внесене на розгляд Верховної Ради України письмове подання про ініціювання імпічменту має містити правове обґрунтування необхідності утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії. До подання можуть додаватися документи і матеріали, що стосуються цього питання, або їх копії, засвідчені належним чином.

Верховна Рада України більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу приймає рішення щодо ініціювання імпічменту та включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України як невідкладного.

Про прийняття такого рішення Голова Верховної Ради України терміново повідомляє Президента України і Голову Конституційного Суду України.

У разі включення до порядку денного сесії Верховної Ради України питання про ініціювання імпічменту Верховна Рада України для проведення розслідування наявності факту та обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину створює спеціальну тимчасову слідчу комісію.

До складу спеціальної тимчасової слідчої комісії входять народні депутати України з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп), а також включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. У разі обрання спеціальним прокурором і спеціальним слідчим народного депутата України враховується принцип пропорційного представництва депутатської фракції (депутатської групи) в спеціальній тимчасовій слідчій комісії.

Кандидатуру спеціального прокурора до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії вносять ініціатори розгляду питання про імпічмент.

Кандидатури спеціальних слідчих до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії вносять депутатські фракції (депутатської групи).

На посади спеціального прокурора, спеціальних слідчих може бути обрана тільки особа, яка відповідає таким вимогам:

 • є громадянином України, який проживає на її території не менше десяти років;
 • вільно володіє державною мовою;
 • має вищу юридичну освіту;
 • має не менш як десятирічний стаж роботи на посаді прокурора і / або слідчого;
 • не має судимості.

Спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України створюється протягом тридцяти днів з дня ініціювання імпічменту. Про створення спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховна Рада України більшістю від її конституційного складу приймає постанову.

Спеціальна тимчасова слідча комісія:

 • проводить розслідування наявності факту та обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину;
 • перевіряє наявність, повноту і обґрунтованість доказів вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину;
 • готує пропозиції щодо проекту постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України.

Президент України може мати захисника (захисників в кількості не більше п'яти), який (які) забезпечує (забезпечують) захист його прав, свобод і законних інтересів в процедурі імпічменту.

Спеціальна тимчасова слідча комісія готує висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину і розглядає їх на своєму засіданні і приймає рішення по ним.

Висновки і пропозиції повинні містити:

 • факти і обставини, які стали підставою для проведення розслідування;
 • відомості та обставини, встановлені спеціальною тимчасовою слідчою комісією, а також докази, якими вони підтверджуються;
 • відомості та обставини, що не підтвердилися;
 • факти і обставини, які не були перевірені, причини цього;
 • факти і обставини, що підтверджують або спростовують наявність у діяннях Президента України ознак державної зради або іншого злочину.

Спеціальна тимчасова слідча комісія за наявності відповідних підстав готує висновок про звинувачення Президента України з урахуванням вимог до обвинувального акту, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Висновок підписують спеціальний прокурор, спеціальні слідчі, голова і секретар спеціальної тимчасової слідчої комісії.

Пленарне засідання Верховної Ради України, на якому відбувається розгляд висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії, є відкритим. Закрите пленарне засідання проводиться за рішенням Верховної Ради України в разі, якщо висновки і пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії або додані до них документи і матеріали містять інформацію, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю.

Голова Верховної Ради України урядовим фельд'єгерським зв'язком запрошує на пленарне засідання Верховної Ради України Президента України, Голову Конституційного Суду України та суддів Конституційного Суду України, Голову Верховного Суду, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Генерального прокурора, спеціального прокурора і спеціальних слідчих. Таке запрошення направляється не пізніше ніж за два дні до дати пленарного засідання Верховної Ради України.

У разі внесення народними депутатами України - членами спеціальної тимчасової слідчої комісії проекту постанови про звинувачення Президента України головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України запитує у Президента України, чи згоден він з пунктами звинувачення, що містяться в проекті постанови Верховної Ради України.

Якщо Президент України погоджується з усіма пунктами звинувачення, а народні депутати України, які вносили подання про ініціювання імпічменту, не заперечують проти цих пунктів звинувачення і не мають до них доповнень, обговорення з цього питання не проводиться, головуючий на пленарному засіданні оголошує про перехід до таємного голосування по пунктах звинувачення та здійснення подальших процедур.

Якщо Президент України погоджується лише з окремими пунктами звинувачення або не погоджується з жодним з пунктів звинувачення, викладених у проекті постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України, внесеному народними депутатами України - членами спеціальної тимчасової слідчої комісії, подальше обговорення проводиться щодо тих пунктів звинувачення, з якими Президент України не погодився, а також тим, які не знайшли відображення в запропонованому проекті постанови Верховної Ради України.

У разі якщо Президент України не з'явився без поважних причин на пленарне засідання Верховної Ради України або відмовляється особисто давати пояснення, відповідати на питання, Верховна Рада України проводить розгляд висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії про звинувачення Президента України, без його участі.

Проект постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України, внесений народними депутатами України - членами спеціальної тимчасової слідчої комісії, повинен грунтуватися тільки на відомостях, які містяться у висновках і пропозиціях спеціальної тимчасової слідчої комісії. Звинувачення Президента України викладаються у проекті постанови Верховної Ради України по пунктах, окремо щодо кожного діяння, що містить ознаки злочину. Рішення Верховної Ради України про звинувачення Президента України приймається таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів в порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України.

Таємне голосування щодо проекту постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України, включеного до бюлетеня для таємного голосування, проводиться окремо по кожному пункту звинувачення. Постанова Верховної Ради України про звинувачення Президента України вважається прийнятою в цілому з тими пунктами звинувачення, за які відповідно до частини п'ятої статті 111 Конституції України проголосувало не менше двох третин народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

У разі прийняття постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України Верховна Рада України більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу також приймає постанову про звернення до:

Конституційного Суду України для перевірки справи та отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент;

Верховного Суду для отримання його висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

У разі неприйняття рішення Верховної Ради України про звинувачення Президента України головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України оголошує про припинення процедури імпічменту.

Після отримання відповідних висновків Конституційного Суду України та Верховного Суду ці висновки невідкладно оголошуються головуючим на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України і надаються народним депутатам України.

Якщо відповідно до висновку Верховного Суду діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину, а згідно з висновком Конституційного Суду України дотримані конституційні процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент, народні депутати України - члени спеціальної тимчасової слідчої комісії невідкладно готують і вносять на розгляд Верховної Ради України проект постанови Верховної Ради про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Постанова Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менше трьох чвертей народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Доповідь Лічильної комісії про результати голосування заслуховується на відкритому пленарному засіданні Верховної Ради України з прямою трансляцією по радіо і телебаченню.

Постанова Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту набирає чинності з моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України про її прийняття.

З моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з усуненням його з поста в порядку імпічменту на період до обрання і вступу на пост нового Президента України обов'язки Президента України виконує Голова Верховної Ради України відповідно до положень статті 112 Конституції України.

Про усунення Президента України Верховною Радою України з поста в порядку імпічменту Голова Верховної Ради України офіційно повідомляє Президента України, Прем'єр-міністра України, Голову Конституційного Суду України, Голову Верховного Суду та негайно оприлюднює відповідний акт Верховної Ради України через засоби масової інформації.

У разі неприйняття Верховною Радою України постанови про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України:

 • оголошує про припинення процедури імпічменту і дає доручення щодо публікації про це в газеті "Голос України";
 • оголошує про припинення повноважень спеціальної тимчасової слідчої комісії;
 • від імені Верховної Ради України в письмовій формі вибачається перед Президентом України.

Відставка за власним бажанням Президента України, щодо якого ініційовано імпічмент, є підставою для припинення процедури імпічменту на будь-якій стадії, а також для закриття відповідних проваджень в Конституційному Суді України та Верховному Суді.

Після проголошення Президентом України заяви про відставку матеріали про ініціювання імпічменту, висновки і пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії, документи, матеріали, результати експертиз і інші відомості, що стосуються розслідування, головою або заступником голови спеціальної тимчасової слідчої комісії направляються в органи попереднього розслідування для здійснення досудового розслідування .

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики