про твої права

Люстрація влади в Україні

Люстрація (очищення влади) - це встановлена законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам займати певні посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.


Короткий зміст і посилання по темі

  1. Посади, за якими здійснюються заходи з очищення влади (люстрація)
  2. Критерії здійснення очищення влади (люстрації)
  3. Проведення перевірки
  4. Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовані положення Закону України "Про очищення влади"

З 16.10.2014 року в Україні діє Закон України «Про очищення влади». Згідно зі ст.1 цього Закону очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями або бездіяльністю здійснювали заходи (і / або сприяли їх вчиненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини і грунтується на принципах: верховенства права і законності; відкритості, прозорості та публічності; презумпції невинуватості; індивідуальної відповідальності; забезпечення права на захист.

Посади, за якими здійснюються заходи з очищення влади (люстрація)

Заходи з очищення влади (люстрація) здійснюються щодо:

1) Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України, а також міністра, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України , Голови Фонду державного майна України, Голови державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх перших заступників, заступників;

2) Генерального прокурора, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і / або митну політику, керівника податкової міліції, керівника центрального органу виконавчої влади , який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, їх перших заступників, заступників;

3) військових посадових осіб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців служби за призовом з мобілізації;

4) членів Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддів, голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника;

5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших заступників, заступників;

6) начальницького складу органів внутрішніх справ, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і / або митну політику, податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;

7) посадових і службових осіб органів прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Національного банку України;

8) членів Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голів і членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, державне регулювання в сферах зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;

9) керівників державних, в тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, а також державних підприємств, що належать до сфери управління суб'єкта надання адміністративних послуг;

10) інших посадових і службових осіб (крім виборних посад) органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

11) осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пунктах 1-10 цієї частини.

Критерії здійснення очищення влади (люстрації)

Заборона займати посади протягом 10 років з дня набрання чинності Законом застосовується до осіб, які займали сукупно не менше одного року посаду (посади) в період з 25 лютого 2010 по 22 лютого 2014:

1) Президента України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України;

2) міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх першого заступника, голови або члена національної комісії, що здійснює державне регулювання природних монополій, державне регулювання в сферах зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;

3) Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і / або митну політику, податкової міліції, їх першого заступника або заступника , заступника Міністра внутрішніх справ України;

4) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його першого заступника, заступника;

5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх першого заступника, заступника;

6) члена Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника;

7) керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і / або митну політику, податкової міліції;

8) керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і / або митну політику, податкової міліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

9) Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської або Севастопольської міської державної адміністрації, їх перших заступників, заступників, голови районної державної адміністрації, районної в місті Києві державної адміністрації;

10) Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України, їх першого заступника.

Заборона займати державні посади протягом 10 років застосовується до осіб, які займали посади (посади) в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 і не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням:

1) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України, міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови державного комітету телебачення і радіомовлення України, Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і / або митну політику, податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх першого в заступника, заступника;

2) члена Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника;

3) керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і / або митну політику, податкової міліції;

4) керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і / або митну політику, податкової міліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах у місті Києві;

5) Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської або Севастопольської міської державної адміністрації, їх перших заступників, заступників, голови районної державної адміністрації, районної в місті Києві державної адміністрації;

6) Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України, їх першого заступника, заступника;

7) голови або члена національної комісії, що здійснюють державне регулювання природних монополій, державне регулювання в сферах зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;

8) керівника державного підприємства, яке належить до сфери управління суб'єкта надання адміністративних послуг, що відповідно до законодавства вчиняє дії, необхідні для надання адміністративних послуг;

9) працівника правоохоронного органу, який брав участь у затриманні осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" від 29 січня 2014 № 737-VII, Закону України "Про недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, і визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України "від 21 лютого 2014 № 743-VII;

10) працівника правоохоронного органу, який складав і / або своєю дією сприяв складанню рапортів, протоколів про адміністративне правопорушення, повідомлень про підозру у вчиненні кримінального злочину обвинувальних актів щодо осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань "від 29 січня 2014 № 737-V II, Законом України "Про недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, і визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 № 743-VII;

11) слідчого органу досудового розслідування, дізнавача, оперативного працівника, інспектора, який проводив слідчі і оперативні дії щодо осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань "від 29 січня 2014 № 737-VII, Законом України" Про недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, що мали місце під час проведення мирних зібрань, і визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України "від 21 лютого 2014 № 743-VII;

12) працівника органу прокуратури, який здійснював процесуальне керівництво, вносив подання, погодження, підтримував клопотання про застосування заходів, підтримував державне обвинувачення в суді у відношенні осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань "від 29 січня 2014 № 737-VII Закону України" Про недопущення переслідування і покарання з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, і визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України "від 21 лютого 2014 № 743-VII;

13) судді, який виніс постанову про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, прийняв рішення про притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань "від 29 січня 2014 № 737-VII, Закону України" Про недопущення переслідування і покарання з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, і визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України "від 21 лютого 2014 № 743-VII.

Заборона займати посади на 5 років, з моменту вступу в силу Закону, застосовується до суддів, які приймали постанови про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, виносили обвинувальні вироки, залишали їх без змін по відношенню до осіб , до яких застосована повна індивідуальна амністія Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" щодо повної реабілітації політв'язнів "від 27 лютого 2014 № 792-VII, співробітників органів внутрішніх справ, прокуратури та інших правоохоронних органів, які своїми рішеннями, діями або бездіяльністю здійснювали заходи (і / або сприяли їх вчиненню), спрямовані на кримінальне переслідування і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, до яких застосовані заходи про повну індивідуальну амністію Законом України "Про внесення змін до Закону Країна "Про застосування амністії в Україні" щодо повної реабілітації політв'язнів "від 27 лютого 2014 № 792-VII.

Заборона займати посади строком на 10 років застосовується до осіб, які:

1) були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичній партії України, Комуністичної партії іншої союзної республіки колишнього СРСР починаючи з посади секретаря районного комітету і вище;

2) були обрані і працювали на керівних посадах починаючи з посади секретаря ЦК ЛКСМУ і вище

3) були штатними працівниками або негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР, КДБ інших союзних республік колишнього СРСР, Головного розвідувального управління Міністерства оборони СРСР, вищих навчальних закладів КДБ СРСР (крім технічних спеціальностей).

Заборона займати посади протягом 5 років застосовується до посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які, займаючи відповідну посаду в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, своїм рішенням, дією чи бездіяльністю, що встановлено рішенням суду щодо них, що набрало законної сили, здійснювали заходи, спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності України, що спричинило порушення прав і свобод людини.

Заборона займати посади строком на 5 років застосовується до посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в тому числі суддів, співробітників органів внутрішніх справ, прокуратури України та інших правоохоронних органів, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю, що встановлено рішенням суду щодо них, що набрало законної сили, здійснювали заходи, спрямовані на перешкоджання реалізації конституційного права громадян України збиратися мирно і проводити зібрання, мітинги, походи і демонстрації або спрямовані на заподіяння шкоди життю, здоров'ю, майну фізичних осіб в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року.

Заборона займати посади протягом 5 років застосовується до посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в тому числі суддів, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури та інших правоохоронних органів, щодо яких встановлено рішенням суду, що набрало законної сили, що вони :

1) співпрацювали зі спецслужбами інших держав як таємні інформатори в оперативному отриманні інформації;

2) своїми рішеннями, діями або бездіяльністю здійснювали заходи (і / або сприяли їх вчиненню), спрямовані на підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності України;

3) закликали публічно до порушення територіальної цілісності і суверенітету України;

4) розпалювали міжнаціональну ворожнечу;

5) своїми протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю призвели до порушення прав людини і основних свобод, визнаних рішенням Європейського суду з прав людини.

Заборона займати посади строком на 10 років застосовується до осіб, перевірка щодо яких встановила недостовірність відомостей про наявність майна (майнових прав), зазначених у поданих ними за попередній рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, складених за формою, встановленою законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", і / або невідповідність вартості майна (майнових прав), зазначеного в їх деклараціях, придбаного за час перебування на посадах, доходам, отриманим із законних джерел.

Проведення перевірки

Органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави, є Міністерство юстиції України.

Міністерство юстиції України утворює дорадчий громадський орган з питань люстрації при Міністерстві юстиції України для забезпечення здійснення громадського контролю за процесом очищення влади (люстрації), до складу якого повинні входити представники засобів масової інформації та представники громадськості.

Організація проведення перевірки осіб (крім суддів) покладається на керівника відповідного органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, щодо якої проводиться перевірка.

Організація проведення перевірки суддів покладається на голову суду, в якому працює суддя.

Організація проведення перевірки членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення покладається на керівника органу, в якому працює особа.

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовані положення Закону України "Про очищення влади"

Відомості про осіб, щодо яких встановлено заборону займати певні посади, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовані положення Закону України "Про очищення влади", який формується і ведеться Міністерством юстиції України.

Положення про Реєстр, порядок його формування та ведення затверджуються Міністерством юстиції України.

Інформація з Реєстру про внесення відомостей про особу до Реєстру або про відсутність в Реєстрі відомостей про таку особу подається:

  • на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення перевірки, відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
  • за запитом правоохоронних органів в разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження або на запит прокурора в рамках здійснення нагляду за дотриманням вимог і застосуванням законів;
  • під час звірки переліку осіб, звільнених з посад у зв'язку із здійсненням очищення влади (люстрацією), з відомостями, що містяться в Реєстрі;
  • в разі звернення фізичної особи (уповноваженої ним особи) для отримання відомостей про себе.

Відкритими для безкоштовного цілодобового доступу є такі відомості про особу:

1) прізвище, ім'я, по батькові;

2) місце роботи, посада;

3) відомості про проведення перевірки, а також інформація про надходження висновків про результати перевірки, що свідчать про наявність підстав для застосування заборон займати певні посади;

4) час, протягом якого на особу поширюється заборона обіймати певні посади.

Зазначені відомості не відносяться до конфіденційної інформації про особу і не можуть бути обмежені в доступі.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики