про твої права

В Україні створено Вищий антикорупційний суд

7 червня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про Вищий антикорупційний суд». Законом визначено повноваження, склад нового судового органу, особливості проведення конкурсу на посаду судді Вищого антикорупційного суду, додаткові гарантії суддям. Детальніше розповість Prostopravo


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Повноваження Вищого антикорупційного суду
 2. Склад Вищого антикорупційного суду
 3. Спеціальні вимоги до судді Вищого антикорупційного суду
 4. Громадська рада міжнародних експертів
 5. Додаткові гарантії безпеки суддів Вищого антикорупційного суду
 6. Початок роботи Вищого антикорупційного суду
 7. Як буде функціонувати апеляційна палата Антикорупційного суду в Україні?

Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом в системі судоустрою України. Вищий антикорупційний суд є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Місцезнаходженням Вищого антикорупційного суду є місто Київ.

Повноваження Вищого антикорупційного суду

Вищий антикорупційний суд:

здійснює правосуддя в якості суду першої і апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях про злочини, віднесені до його юрисдикції (підсудності) процесуальним законом, а також шляхом здійснення у випадках і порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях;

аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику у кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності, та інформує про результати узагальнення судової практики Верховний Суд і надає йому пропозиції до висновків щодо проєктів законодавчих актів, що стосуються організації і діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальних вимог до суддів цього суду і гарантіям їх діяльності, а також публікує їх на своєму офіційному сайті.

Вищому антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, передбачених в примітці статті 45 Кримінального кодексу України, статтями 206-2, 209, 211, 366-1 Кримінального кодексу України, якщо є хоча б одна з умов, передбачених пунктами 1-3 частини п'ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

Територіальна юрисдикція (підсудність) Вищого антикорупційного суду поширюється на всю територію України.

Склад Вищого антикорупційного суду

Кількість суддів Вищого антикорупційного суду визначається відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цього суду, в межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, кількості суддів Апеляційної палати вищого антикорупційного суду.

Для здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних процесах, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, з числа суддів цього суду обираються слідчі судді строком на один рік без права переобрання слідчим суддею два роки поспіль. Не може бути обраний слідчим суддею суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Голова Вищого антикорупційного суду здійснює адміністративні повноваження. Голова Вищого антикорупційного суду має одного заступника. Перебування судді Вищого антикорупційного суд на посадах Голови або заступника Голови Вищої антикорупційного суду не звільняє його від здійснення повноважень судді, передбачених законом, і не припиняє його роботи у відповідній судовій палаті або здійснення повноважень секретаря судової палати Вищого антикорупційного суду.

Спеціальні вимоги до судді Вищого антикорупційного суду

Суддею Вищого антикорупційного суду може бути особа, яка відповідає визначеним Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" вимогам до кандидатів на посаду судді, а також додатковим спеціальним вимогам

На посаду судді Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути призначений якщо він відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, передбаченим Законом України «Про судоустрій і статус суддів», а також володіє знаннями і практичними навичками, необхідними для здійснення судочинства у справах, пов'язаних з корупцією , і відповідає одній з таких умов:

 • має стаж роботи на посаді судді не менше п'яти років;
 • має науковий ступінь в області права і стаж наукової роботи в сфері права не менше семи років;
 • має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та / або захисту від кримінального обвинувачення як мінімум сім років;
 • має сукупний досвід (стаж) зазначеної в пунктах 1 - 3 роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років.

Конкурс на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів", з урахуванням особливостей, передбачених Законом «Про Вищу антикорупційному суді». Переведення на посади суддів Вищого антикорупційного суду суддів інших судів без проведення конкурсу або в порядку застосування дисциплінарного стягнення, відрядження суддів до Вищого антикорупційного суду не допускаються.

З метою сприяння Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики, чесноти, наявності бездоганної ділової репутації, знань і практичних навичок для розгляду справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду утворюється Громадська рада міжнародних експертів.

Якщо Громадська рада міжнародних експертів в своєму мотивованому висновку встановить, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає передбаченим критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може прийняти рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді тільки в разі , якщо таке рішення підтримане не менше ніж одинадцятьма її членами.

Громадська рада міжнародних експертів

Громадська рада міжнародних експертів утворюється строком на шість років Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для сприяння їй в підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду і є її допоміжним органом.

Громадська рада міжнародних експертів виконує свої повноваження у складі семи членів, що призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює в сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.

Кожна міжнародна організація може запропонувати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України не менше двох кандидатів до складу Громадської ради міжнародних експертів. Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про призначення членів Громадської ради міжнародних експертів, якщо кількість запропонованих кандидатів до складу Громадської ради міжнародних експертів мінімум удвічі перевищує кількість вакантних місць. Рішення про призначення членів Громадської ради міжнародних експертів приймається на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яке є відкритим.

Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені громадяни України або іноземці, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, громадський авторитет, що мають досвід роботи не менше п'яти років по здійсненню розслідувань і процесуального керівництва або здійснення судочинства в справах, пов'язаних з корупцією, в тому числі в інших країнах.

Члени Громадської ради міжнародних експертів призначаються строком на два роки і не можуть бути призначені повторно.

Розмір винагороди члена Громадської ради міжнародних експертів встановлюється в розмірі посадового окладу судді Верховного Суду. Члени Громадської ради міжнародних експертів, які постійно не проживають на території України, мають право на компенсацію витрат на проживання в Україні і переїзд.

Додаткові гарантії безпеки суддів Вищого антикорупційного суду

Суддям Вищого антикорупційного суду в зв'язку зі здійсненням правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних і пов'язаних з корупцією злочинів, поряд з визначеними Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" гарантіями, надаються додаткові гарантії забезпечення їх особистої безпеки та особистої безпеки членів їх сімей , близьких осіб та збереження їх майна.

Суддям Вищого антикорупційного суду, а в разі потреби за його заявою також членам його сім'ї, надається цілодобова охорона. За заявою судді Вищого антикорупційного суду цілодобова охорона може надаватися також його близьким особам. За заявою судді Вищого антикорупційного суду здійснюється цілодобова охорона особистого або службового житла судді.

Житло судді Вищого антикорупційного суду оснащується охоронною сигналізацією та кнопками тривожної сигналізації. Охорону судді Вищого антикорупційного суду, членів його сім'ї, а також охорону житла судді забезпечує Служба судової охорони. У разі загрози життю або здоров'ю судді Вищого антикорупційного суду, членів його сім'ї за заявою судді Служба судової охорони забезпечує тимчасове розміщення таких осіб в місцях, що гарантують їх безпеку.

Службові приміщення Вищого антикорупційного суду оснащуються сучасними засобами безпеки, що гарантують особисту безпеку суддів, зберігання документації Вищого антикорупційного суду, недопущення незаконного проникнення в приміщення цього суду.

Початок роботи Вищого антикорупційного суду

22 вересня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду».

Відповідно до цього закону, підсудність Вищого антикорупційного суду, передбачена Кримінальним процесуальним Кодексом як судом першої інстанції, судом апеляційної інстанції та слідчими суддями, поширюється на кримінальні провадження, відомості за якими про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань:

1) з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду";

2) до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду", якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювалося Національним антикорупційним бюро України і закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

З дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду" в кримінальних процесах, досудове розслідування по яких здійснюється Національним антикорупційним бюро України або досудове розслідування яких здійснювалося Національним антикорупційним бюро України і закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури :

1) слідчі судді (крім слідчих суддів Вищого антикорупційного суду) припиняють приймати до розгляду клопотання і скарги у кримінальних виробництвах, а суди першої інстанції (крім Вищого антикорупційного суду) - обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності в таких кримінальних виробництвах. Такі клопотання і обвинувальні акти подаються в установленому порядку відповідно слідчим суддям Вищого антикорупційного суду, Вищого антикорупційного суду;

2) суди апеляційної інстанції (крім Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду) припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги;

3) клопотання і скарги, які надійшли слідчим суддям і не розглянуті до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду", передаються до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому порядку слідчими суддями цього суду;

4) в разі, якщо судовий розгляд в судах першої та апеляційної інстанцій не закінчений до дня вступу в силу Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду", такі кримінальні провадження передаються до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому КПК порядку;

5) оскарження судових рішень, прийнятих до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду", здійснюється за правилами підсудності, передбаченими КПК;

6) заяви про перегляд за нововиявленими обставинами судових рішень, прийнятих судами першої та апеляційної інстанцій до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду", подаються до Вищого антикорупційного суду і розглядаються ним в установленому порядку.

У разі об'єднання в одному провадженні матеріалів досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального злочину або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних злочинів, серед яких кримінальні провадження, підсудні Вищому антикорупційного суду, судове провадження здійснює Вищий антикорупційний суд, якщо виділення в окреме провадження матеріалів кримінального провадження, які не віднесені до підсудності цього суду, може негативно вплинути на повноту судового розгляду.

У разі зміни обвинувачення в суді при розгляді справи Вищим антикорупційним судом таке кримінальне провадження продовжує розглядати Вищий антикорупційний суд. У разі якщо Вищий антикорупційний суд вийде за межі пред'явленого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, в порядку та у випадках, визначених частиною третьою статті 337 КПК, відповідне кримінальне провадження продовжує розглядатися як підсудне Вищому антикорупційного суду. У таких випадках кримінальне провадження по апеляційній інстанції здійснює Апеляційна палата Вищого антикорупціонного суду.

Як буде функціонувати апеляційна палата Антикорупційного суду в Україні?

Парламент вніс зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд". Законом, який набрав чинності 5 серпня 2018 року, зокрема, врегульовано питання діяльності палат вищих спеціалізованих судів, закріплена певна інституціональна автономія апеляційної палати вищого спеціалізованого суду, з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

Відповідно до внесених змін, в складі вищого спеціалізованого суду можуть утворюватися судові палати для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції, а також утворюється апеляційна палата для розгляду справ в апеляційній інстанції.

Апеляційна палата вищого спеціалізованого суду діє у його складі на основі інституціональної, організаційної, кадрової та фінансової автономії.

Кількість суддів у апеляційній палаті вищого спеціалізованого суду визначає в межах загальної кількості суддів вищого спеціалізованого суду Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою правосуддя.

Судову палату для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції очолює секретар судової палати, який обирається з числа суддів відповідної палати строком на три роки, а апеляційну палату очолює голова палати, що обирається з числа суддів цієї палати строком на три роки.

Секретар судової палати для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції:

 • організовує роботу відповідної палати;
 • контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати;
 • інформує збори суддів відповідного вищого спеціалізованого суду про діяльність судової палати.

Голова апеляційної палати, крім перерахованих вище повноважень секретаря судової палати:

 • представляє апеляційну палату з питань її діяльності перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
 • інформує збори суддів вищого спеціалізованого суду та Верховного Суду про результати узагальнення судової практики;
 • сприяє виконанню вимог по підтримці кваліфікації суддів палати, підвищення їх професійного рівня;
 • контролює ефективність діяльності самостійного структурного підрозділу, який здійснює організаційне забезпечення роботи апеляційної палати, вносить пропозиції про призначення на посаду керівника цього підрозділу і погоджує звільнення його з посади, вносить подання про заохочення або накладення на нього дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства, погоджує проект положення про такий структурному підрозділі і зміни до цього положення;
 • погоджує проект кошторису вищого спеціалізованого суду в частині фінансування діяльності апеляційної палати, а також погоджує використання бюджетних коштів, передбачених на утримання апеляційної палати;
 • повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державної судової адміністрації України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів в суді в триденний строк з дня їх утворення;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.

У разі відсутності голови палати для розгляду справ в апеляційній інстанції його обов'язки виконує суддя палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді.

Рішення про утворення та склад судових палат для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції, про обрання секретарів цих судових палат приймаються зборами суддів відповідного вищого спеціалізованого суду за пропозицією голови суду. Рішення про обрання голови апеляційної палати приймається зборами суддів цієї палати шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів апеляційної палати.

Крім того, змінами передбачено, що в судах, місцезнаходженням яких є кілька населених пунктів, при розподілі справ враховується розташування робочих місць суддів у відповідних населених пунктах, а також критерії, встановлені законом для визначення юрисдикції суду.

Згідно зі змінами до Перехідних положень КПК кримінальні провадження за злочинами, віднесеними до підсудності Вищого антикорупційного суду, судовий розгляд в судах першої та апеляційної інстанцій яких не закінчено до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, передаються до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому цим Кодексом порядку. Оскарження судових рішень, прийнятих до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснюється за правилами підсудності, передбачених цим Кодексом. Заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами судових рішень, прийнятих судами першої та апеляційної інстанцій до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду у кримінальних провадженнях про злочини, віднесені до підсудності Вищого антикорупційного суду, подаються до Вищого антикорупційного суду і розглядаються ним у встановленому порядку.

Також Закон України «Про судоустрій і статус суддів» доповнено новою главою про службу судової охорони.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики