про твої права

Адвокатура в Україні: хто може стати адвокатом

Адвокатура в Україні: адвокатська діяльність


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Хто зможе стати адвокатом
 2. Форми здійснення адвокатської діяльності
 3. Права і гарантії
 4. Органи самоврядування
 5. Іноземні адвокати в Україні
 6. Коментарі

З 5 серпня 2012 в Україні діє Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" Про те, як регулюється діяльність адвокатів в Україні дізнавався Prostopravo.com.ua

Хто зможе стати адвокатом

Закон встановлює такі вимоги до особи адвоката:

 • повну вищу юридичну освіту;
 • володіння державною мовою;
 • стаж в галузі права не менше 2 років (після отримання повної вищої юридичної освіти);
 • складання кваліфікаційного іспиту;
 • проходження стажування.

Стажування полягає в перевірці готовності особи, вже здала кваліфікаційний іспит, самостійно здійснювати адвокатську діяльність. Стажуватися майбутній адвокат буде протягом 6 місяців під керівництвом адвоката за направленням ради адвокатів регіону. Керівником стажування може бути адвокат з не менш, ніж 5-річним досвідом роботи. Від проходження стажування будуть звільнені ті, хто на день звернення із заявою про допуск до кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічником адвоката не менше одного року за останні два роки. За результатами стажування керівник повинен буде скласти звіт і направити його на розгляд раді адвокатів регіону. Пройти стажування можна буде протягом трьох років після успішної здачі кваліфікаційного іспиту, саме стільки діє свідоцтво про проходження кваліфікаційного іспиту.

Право на заняття адвокатською діяльністю зберігається за особами, які отримали таке право до вступу в силу ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України, видані до набрання чинності цим Законом, є чинними і не підлягають обміну або заміні.

Законом сформульовані вимоги щодо несумісності адвокатської діяльності з деякими іншими видами діяльності. Так, несумісною з діяльністю адвоката є:

 • робота на посадах, передбачених пунктом 1 частини 1 статті 4 ЗУ «Про заходи запобігання та протидії корупції» (мова йде про держслужбовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування. Наприклад, народний депутат не зможе займатися адвокатською діяльністю);
 • військова або альтернативна (невійськова) служба;
 • нотаріальна діяльність;
 • судово-експертна діяльність.

У разі ж виникнення обставин несумісності адвокат в триденний термін з дня їх виникнення повинен буде подати до ради адвокатів свого регіону заяву про призупинення адвокатської діяльності.

Адвокати, які на день набрання чинності Законом, обіймають посади або здійснюють діяльність, несумісну з діяльністю адвоката протягом дев'яноста днів з дня набрання чинності цим Законом повинні письмово повідомити кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури за місцем отримання свідоцтва про існування обставин несумісності.

Форми здійснення адвокатської діяльності

Закон дає можливість адвокатам здійснювати свою діяльність:

 1. Індівідуально. Прі цьому, адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, може відкривати рахунки в банках, мати печатку, штампи, бланки (в тому числі ордери) із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
 2. Створити Адвокатське бюро. Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, яке діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив. Державна реєстрація адвокатського бюро здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського бюро адвокат, який створив адвокатське бюро, протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.
 3. Стати членом Адвокатського об'єднання. Адвокатське об'єднання є юридичною особою, створеною шляхом об'єднання двох або більше адвокатів (учасників), які діють на підставі статуту. Державна реєстрація адвокатського об'єднання здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського об'єднання, зміну складу учасників адвокатського об'єднання протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.

Таким чином, на наболіле питання про можливість адвокатом здійснювати свою діяльність в якості фізичної особи-підприємця та обирати спрощену систему оподаткування Закон відповідає негативно. По-перше, адвокатська діяльність відповідно до ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не є підприємницькою, а, по-друге, визначено, що адвокат, який працює індивідуально, є самозайнятою особою, що має на увазі загальну систему оподаткування відповідно до ст. 178 ПКУ.

Законом також передбачено створення Єдиного реєстру адвокатів України, ведення якого забезпечує Рада адвокатів України. Інформація, внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, є відкритою на офіційному сайті Національної асоціації адвокатів України. Рада адвокатів України і відповідні ради адвокатів регіонів надаватимуть виписки з Єдиного реєстру адвокатів України за зверненням адвоката або іншої особи.

Права і гарантії

Безумовним плюсом є закріплення в Законі обов'язків органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань надавати відповідь на адвокатський запит не пізніше п'яти робочих днів з дня його отримання, а також надати адвокату відповідну інформацію , копії документів, крім інформації з обмеженим доступом. У разі якщо адвокатський запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату повідомляється не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту . За відмову в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, передбачена відповідальність.

Не можна не згадати і про гарантії від кримінального переслідування адвоката. Так, визначено, що проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових дій можливо лише за рішенням суду, прийнятого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора АР Крим, області, міст Києва або Севастополя. Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону. Для забезпечення його участі посадова особа, яка проводитиме відповідну слідчу дію чи застосовувати заходи забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії. При проведенні зазначених процесуальних дій представнику ради адвокатів регіону надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, які заносяться до протоколу.

Органи самоврядування

Велика увага в Законі приділена питанням адвокатського самоврядування. Так, передбачено створення Національної асоціації адвокатів, яка є недержавною некомерційною професійною організацією, яка об'єднує всіх адвокатів України та покликаної захищати професійні права і гарантії адвокатської діяльності. Цілі начебто благі, але не всім адвокатам до душі таке автоматичне «добровільно-примусове» зарахування в професійну організацію, рішенням якої вони відтепер повинні будуть підкорятися. Адже з моменту державної реєстрації Національної асоціації адвокатів України її членами стануть всі особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Законом визначено про організаційно-правові форми адвокатського самоврядування:

 • конференція адвокатів регіону;
 • рада адвокатів регіону;
 • Рада адвокатів України;
 • з'їзд адвокатів України.

Іноземні адвокати в Україні

Одним з важливих питань, вирішених Законом, є питання про допуск іноземних адвокатів до адвокатської практики в Україні. Адвокат іноземної держави, який має намір здійснювати адвокатську діяльність на території України, звертається до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання або перебування в Україні із заявою про включення до Єдиного реєстру адвокатів України. До заяви додаються документи, що підтверджують право такого адвоката на заняття адвокатською діяльністю у відповідній іноземній державі. Перелік таких документів затверджується Радою адвокатів України. Кваліфікаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури розглядає заяву та подані адвокатом документи протягом десяти днів з дня їх надходження та за відсутності підстав для відмови приймає рішення про включення такого адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України, про що протягом трьох днів письмово повідомляє адвоката іноземної держави та відповідну раду адвокатів регіону. Рада адвокатів регіону забезпечує внесення відомостей про такого адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України. При здійсненні адвокатом іноземної держави адвокатської діяльності на території України на нього поширюються професійні права і обов'язки адвоката, гарантії адвокатської діяльності та організаційні форми адвокатської діяльності, визначені Законом. Іноземний адвокат також може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності. Як стягнення до нього можуть бути застосовані такі заходи як попередження і виключення з Єдиного державного реєстру адвокатів України.

Коментарі

Дмитро Гутгарц, адвокат, керуючий партнер Адвокатського бюро «АБГ»

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дуже неоднозначний.

У ньому є позитивні моменти: значно конкретизовані професійні права і гарантії професійної діяльності адвоката, в порівнянні з минулим Законом України «Про адвокатуру», адвокатський запит стає дієвим інструментом в роботі адвоката. Новий закон дає визначення ордера адвоката, конкретизує вимоги до договору про надання правової допомоги, описані процедури залучення адвоката до дисциплінарної відповідальності. До позитивних моментів нового закону можна було б віднести і вимогу до проходження юристами, які склали кваліфікаційні іспити, піврічного стажування у досвідчених адвокатів, за умови, що і стажисти і самі адвокати будуть ставитися до даної процедури не формально, а як до можливості отримати стажистом необхідний досвід у більш досвідчених колег, який буде використаний ними в майбутньому.

З мінусів відзначив би велику кількість недомовок в Законі, наприклад щодо процедури реєстрації адвокатами адвокатських бюро в якості самостійних юридичних осіб, їх оподаткування та ін. Недостатньо описана процедура навалення стажера і проходження ним стажування у адвокта. Крім того, на мій погляд, спостерігається бюрократизація адвокатури як системи різних самоврядних організацій, крім конференцій та рад законом вводяться ревізійні комісії адвокатів в регіонах, З'їзд адвокатів України, Рада адвокатів України, при цьому, не слід забувати і про кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики