про твої права

Кооперативи. Гаражні та дачні

Ще в роки СРСР вступ до кооперативу був однією з небагатьох можливостей для радянського громадянина стати, фактично, власником якого-небудь нерухомого майна: квартири, гаража, дачного будиночка. Що ж на сьогоднішній день являють собою гаражні та садово-дачні кооперативи з'ясовував Prostopravo.com.ua


Короткий зміст і посилання по темі

Загальні положення про кооперативи

Почнемо з кооперативів взагалі.На сьогоднішній день, відносини в галузі кооперації законодавчо врегульовані недостатньо чітко.Фактично, можна говорити про один спеціальний Закон України «Про кооперацію», прийнятий ще в 2003 році, який визначає правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування кооперації в Україні в цілому.Окремі норми, що зачіпають питання кооперації, містяться в Цивільному, Господарському, Житловому та Земельному кодексах.

Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на виробничі, обслуговуючі та споживчі, а в залежності від напрямків діяльності - на сільськогосподарські, житлово-будівельні, садово-городні, гаражні, торгово-закупівельні, транспортні, освітні, туристичні, медичні і так далі .

І гаражний, і садово-дачний кооператив відносяться до обслуговуючих, оскільки створюються шляхом об'єднання фізичних (рідше юридичних) осіб для надання послуг переважно членам кооперативу.

Створення будь-якого кооперативу, в тому числі гаражного і дачного, відбувається за процедурою, загальною для всіх видів кооперативів.Їх засновниками можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а так само юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь в діяльності кооперативів через своїх представників.

Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами, що фіксується відповідним протоколом, який підписується головою і секретарем зборів.

У протоколі обов'язково повинні бути вказані особи, які брали участь в установчих зборах, кожна з яких завіряє особисті дані, зазначені в протоколі, своїм підписом.

Мінімальна кількість членів кооперативу - три.Обов'язковий список членів та асоційованих членів кооперативу, який при створенні кооперативу затверджується  загальними  зборами членів кооперативу.

Діяльність кооперативу регулюється його статутом, який в обов'язковому порядку повинен містити найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження, мету створення і вичерпний перелік видів його діяльності, склад засновників, умови і порядок вступу, виходу або виключення з нього, права та обов'язки членів та асоційованих членів кооперативу, порядок встановлення розмірів сплати внесків та паїв членами кооперативу, а також відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати, порядок формування, склад і компетенцію органів управління та органів контролю, і порядок прийняття ними рішень, порядок розподілу доходу та покриття збитків кооперативу та інші питання, передбачені законодавством.

Державна реєстрація кооперативу відбувається в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Органами управління кооперативу являються загальні збори членів кооперативу (як вищий орган управління), правління кооперативу (або голова в кооперативах, кількість членів яких не перевищує 10 осіб), наглядова рада (в кооперативах, кількість членів яких перевищує 50 осіб) та ревізійна комісія (ревізор в кооперативах до 10 членів).

Членство в кооперативі

Стати членами кооперативу, починаючи з 16 років, можуть як громадяни України, так і іноземці, а також особи без громадянства, крім того Законом передбачена можливість членства в кооперативах і для юридичних осіб України та іноземних держав.Для того, щоб стати членом кооперативу необхідно подати письмову заяву, сплатити вступний внесок і пай, розмір яких встановлюється з урахуванням вимог статуту кооперативу.Рішення про прийняття тієї чи іншої особи в члени кооперативу приймає правління або голова кооперативу, яке має бути затверджено загальними зборами.

Окремо варто згадати про асоційованих членів кооперативу.Це особи, які визнають статут кооперативу та оплатили свій пай.При цьому асоційовані члени не мають права вирішального голосу на громад зборах, а також мають переважне право на повернення їм паю в разі ліквідації кооперативу.

Майно кооперативів

Для досягнення цілей своєї діяльності кооператив набуває та використовує майно, яке формується за рахунок вступних, членських та цільових внесків його членів паїв і додаткових паїв, майна, добровільно переданого членами кооперативу, грошових коштів, отриманих як від господарської діяльності кооперативу (якщо така передбачена статутом кооперативу , а сам кооператив не є неприбутковою організацією), так і у вигляді благодійної допомоги, грантів, пожертвувань тощо.

Кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків його членів та іншого майна, придбаного або отриманого на законних підставах.

Члени ж гаражного (гаражно-будівельного), садово-дачного, і інших видів кооперативів мають право володіння, користування, а за згодою кооперативу - і право розпорядження дачею, гаражем, іншою будовою, спорудою або приміщенням кооперативу, якщо вони це майно не викупили.

З моменту ж державної реєстрації права власності на зазначене майно, а це можливо тільки після повної виплати членом кооперативу свого паю, член кооперативу стає повноправним власником свого гаража або дачі, що має на увазі, як право володіння і користування, так і право розпорядження ним без отримання згоди з боку кооперативу.

Що ж таке пай? Це - майновий, поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу різного майна, включаючи гроші, майнові права, земельні ділянки.Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску, або внеску, розбитого на окремі частини, які повинні бути внесені протягом певного часового періоду.Відповідно, розмір паю кожного члена кооперативу, в тому числі асоційованого, залежить від його фактичного внеску до пайового фонду кооперативу.

У разі виходу або виключення з кооперативу особа має право на одержання своєї загальної частки в майні кооперативу в натурі, грошима або (при бажанні) цінними паперами (якщо вони кооперативом емітовані) згідно їх вартості на момент виходу.Передана кооперативу земельна ділянка повертається колишньому члену кооперативу тільки в натурі.Повернення майна члену кооперативу що вибув повинно бути зроблено не пізніше ніж через два роки, починаючи з 1 січня року, що настає з моменту виходу або виключення цієї особи з кооперативу.Право власності членів кооперативу на свою загальну частку в кооперативі може бути передано у спадок.

Землі кооперативу

Земля кооперативу складається із земельних ділянок, переданих йому в оренду або придбаних ним у власність.Землі загального користування дачного кооперативу безоплатно передаються йому у власність із земель державної або комунальної власності.Ці кооперативи також можуть і купувати земельні ділянки на підставі цивільно-правових договорів у порядку,  передбаченому Земельним кодексом України, зокрема статтею 41 ЗКУ передбачено, що гаражно-будівельним кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для гаражного будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі, встановленому відповідно до затвердженої містобудівної документації.

Що стосується земель дачних кооперативів, то ці землі відносяться до категорії земель рекреаційного призначення.Землі загального користування дачного кооперативу, за клопотанням вищого органу управління кооперативу (загальних зборів членів кооперативу, як ми вказували вище), безоплатно передаються кооперативу у власність органами виконавчої влади або органу місцевого самоврядування на підставі технічної документації із землеустрою.До земель загального користування дачного кооперативу належать земельні ділянки, зайняті захистними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами загального користування.При передачі цих земель дачним кооперативам земельні торги не проводяться.

Пошук юридичних послуг з операцій з нерухомістю

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики