Президент підписав Закон «Про хмарні послуги» 22.03.2022

Закон набуде чинності 16 вересня 2022 року. Він визначає правові відносини, що виникають при наданні хмарних послуг, та встановлює особливості використання хмарних послуг органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, державними підприємствами, установами та організаціями, суб’єктами владних повноважень та іншими суб’єктами, яким делеговані такі повноваження. // 22.03.2022

Прийняття закону дозволить використовувати хмарні сервіси в державних органах, знизить корупційні ризики в закупівлях обладнання та суттєво зменшить витрати з бюджету. Хмарні технології дадуть змогу зменшити навантаження на органи влади та місцевого самоврядування, відповідальні за експлуатацію державних інформаційних систем.

Технологія хмарних обчислень - технологія забезпечення дистанційного доступу на вимогу користувача до хмарної інфраструктури через електронні комунікаційні мережі.

Хмарні ресурси - будь-які технічні та програмні засоби або інші компоненти інформаційної (автоматизованої) системи, доступ до яких забезпечують технології хмарних обчислень, зокрема процесорний час (обчислювальна потужність), місце у сховищах даних, обчислювальні мережі, бази даних і комп’ютерні програми.

Хмарна послуга - послуга з надання хмарних ресурсів за допомогою технології хмарних обчислень.

Порядок застосування технології хмарних обчислень та надання хмарних послуг банками, особами, що провадять діяльність на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, платіжними організаціями та/або учасниками платіжних систем, операторами послуг платіжної інфраструктури визначається Національним банком України відповідно до вимог Закону.

Особливості порядку застосування технології хмарних обчислень та надання хмарних послуг та послуг центру обробки даних з питань національної безпеки у воєнній і оборонній сферах, у тому числі питання, пов’язані із зверненням за одержанням хмарних послуг в інтересах оборони та порядок отримання хмарних послуг, вирішуються Міністерством оборони України з урахуванням вимог цього Закону, виходячи із позиції посилення національної безпеки у воєнній і оборонній сферах та виконання завдань у сфері оборони з урахуванням міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Надавач хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних зобов’язаний не використовувати для надання хмарних послуг технічні засоби, розміщені на території, на якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, а також не використовувати технічні засоби, якими володіють держави або суб’єкти, до яких застосовано санкції відповідно до Закону України "Про санкції".

Надавач хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних повинен вжити відповідних пропорційних технічних та організаційних заходів для управління ризиками, що виникають для безпеки електронної комунікаційної мережі, електронної комунікаційної послуги та інформаційних систем, які використовуються для надання хмарних послуг.

Хмарні послуги надаються на договірних засадах.

Договір про надання хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних може включати положення, викладені в іншому електронному документі, включені шляхом посилання на такий електронний документ.

Договір про надання хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних укладається у письмовій формі.

За договором про надання хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних надавач хмарних послуг зобов’язується надати у визначений спосіб одну чи декілька визначених користувачем послуг, а користувач зобов’язується оплатити надавачу хмарних послуг зазначену послугу.

Кабінет Міністрів України затверджує Типовий договір про надання хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних публічному користувачу та об’єкту критичної інформаційної інфраструктури.


Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах