Прийнято Закон про деолігархізацію 27.09.2021

23 вересня 2021 року Закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» прийнято в цілому. Метою акту проголошено: подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу, унеможливлення використання політичної влади для збільшення власних капіталів, забезпечення національної безпеки України в економічній, політичній та інформаційній сферах, захист конституційних прав та свобод громадянина, захист демократії, забезпечення державного суверенітету та уникнення випадків маніпулювання свідомістю громадян шляхом умисного спотворення інформації задля отримання доступу до ресурсів, що належать на праві власності Українському народові. // 27.09.2021

Олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

 1. бере участь у політичному житті;
 2. має значний вплив на засоби масової інформації;
 3. є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;
 4. підтверджена вартість активів особи (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є), перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року ( 1 мільн. грн. *2270 грн. у 2021 році).

Розрахунок вартості активів здійснюється сукупно за розмірами активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких є така особа. При розрахунку вартості таких активів не враховуються активи, що належать особі в засобах масової інформації.

Особа вважається такою, яка відповідає ознаці участі у політичному житті, якщо вона:

 1. є Президентом України, Головою Верховної Ради України, Першим заступником або заступником Голови Верховної Ради України, народним депутатом України, Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністром України, міністром, його першим заступником або заступником, керівником іншого центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, Головою Служби безпеки України, Генеральним прокурором, Головою Національного банку України, керівником постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його першим заступником або заступником, та/або
 2. є близькою особою особи, зазначеної у пункті 1, згідно із Законом України «Про запобігання корупції» або пов’язаною з нею особою, та/або
 3. обіймає посаду у керівних органах політичної партії, та/або
 4. фінансувала діяльність політичної партії, політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.

Під фінансуванням діяльності політичної партії, політичної агітації або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами розуміється вчинення хоча б однієї з таких дій: здійснення внеску (внесків) на підтримку політичної партії; виплата грошових коштів, здійснення робіт, надання товарів або послуг на користь учасників політичної агітації, мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами або членів їхніх сімей; забезпечення приміщенням, технікою, агітаційними матеріалами або здійснення в інший спосіб організаційно-технічного забезпечення проведення політичної агітації, мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами; оплата передвиборчої агітації у розумінні Виборчого кодексу України, агітації всеукраїнського або місцевого референдуму у розумінні законодавства про всеукраїнський та місцеві референдуми, політичної реклами у розумінні Закону України «Про рекламу»; вчинення таких дій пов’язаними особами та/або юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником яких є така особа.

Особа вважається такою, яка відповідає ознаці значного впливу на засоби масової інформації, , якщо вона:

 1. є власником (засновником) засобу/засобів масової інформації або бенефіціаром власника (засновника) засобу/засобів масової інформації, та/або
 2. є контролером власника (засновника) засобу/засобів масової інформації, та/або
 3. була власником (засновником) засобу/засобів масової інформації або бенефіціаром чи контролером власника (засновника) засобу/засобів масової інформації на день набрання чинності цим Законом, але втратила такий статус до дня введення в дію цього Закону , внаслідок чого власником (засновником), бенефіціаром або контролером власника (засновника) засобу масової інформації стала пов'язана особа або особа, яка не має бездоганної ділової репутації у розумінні Закону.

Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є:

 1. наявність в особи судимості, не погашеної та не знятої у встановленому законом порядку;
 2. застосування  стосовно особи Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями санкцій - протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку застосування;
 3. включення особи до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, - протягом строку перебування особи в переліку і протягом 10 років після її виключення з переліку);
 4. позбавлення особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду - протягом строку дії такого покарання;
 5. неналежне виконання особою обов'язків зі сплати податків, зборів, аліментів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, - протягом строку цього порушення і протягом трьох років після його припинення;
 6. придбання (намір придбати) засобу масової інформації за ціною, яка є істотно нижчою за ринкову, або за рахунок коштів, джерело походження яких документально не підтверджено;
 7. істотні та/або систематичні порушення особою вимог законодавства про засоби масової інформації, банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок.

Рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету Міністрів України, члена Ради національної безпеки і оборони України, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

Рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування указу Президента України про введення його в дію і є обов'язковим до виконання.

Апарат Ради національної безпеки і оборони України за 10 робочих днів до дня проведених засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому заплановано розгляд подання про визнання певної особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), направляє такій особі за місцем її реєстрації повідомлення про таке засідання, в якому викладаються ознаки стосовно такої особи. Повідомлення публікується на офіційному веб-сайті Ради національної безпеки і оборони України.

Особа, яка отримала повідомлення або ознайомилась з ним на офіційному веб-сайті Ради національної безпеки і оборони України, має право подати до Апарату Ради Національної безпеки і оборони України в письмовій формі особисті пояснення та інші документи з цього приводу не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня проведення засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому заплановано розгляд відповідного подання. За клопотанням особи та на підставі відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України її особисті пояснення можуть бути заслухані на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Неотримання особою повідомлення, неподання нею в письмовій формі особистих пояснень або інших документів, відмова у заслуховуванні її особистих пояснень на засіданні Ради національної безпеки і оборони України чи неявка її на таке засідання, у тому числі з поважних причин, не є підставою для відкладення або нерозгляду Радою національної безпеки і оборони України подання про визнання її такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом).

Рішення Ради національної безпеки і оборони України про визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), є підставою для включення таких осіб до Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Реєстр є інформаційно-комунікаційною системою, призначеною для оприлюднення та обробки інформації про осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), та осіб, які подають декларації про контакти з особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), або їхнім представником (далі - декларація про контакти) з метою забезпечення доступу до інформації про таких осіб та застосування до них заходів впливу.

На офіційному веб-сайті Ради національної безпеки і оборони України забезпечується вільний та безкоштовний до відомостей Реєстру з можливістю їх перегляду, копіювання та роздруковування у тому числі у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.

Особам, включеним до Реєстру, забороняється:

 1. здійснювати внески у вигляді власних грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг чи у вигляді грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг пов’язаними особами та/або юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником яких є така особа, на підтримку політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні",  здійснювати внески до виборчих фондів кандидатів (крім власного виборчого фонду), політичних партій під час виборчого процесу відповідно до Виборчого кодексу України;
 2. бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації;
 3. фінансувати будь-яку політичну агітацію, або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами;

Особа, визнана такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігарх), з моменту її включення до Реєстру зобов'язана подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

У разі контакту публічного службовця з особою, включеною до Реєстру, або її представником такий публічний службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти.

Під контактом з особою, включеною до Реєстру, або її представником розуміється зустріч та розмова (у тому числі онлайн), спілкування за допомогою телефону чи засобів електронного зв’язку будь-якого змісту.

Особи, включені до Реєстру, та їхні представники зобов'язані перед початком зустрічі (розмови), спілкування за допомогою телефону чи засобів електронного зв’язку, повідомляти публічних службовців про факт включення їх або осіб, яких вони представляють, до Реєстру.

Декларація про контакти не подається, якщо такий контакт відбувся у ході участі публічного службовця та особи, включеної до Реєстру, або її представника:

 1. в офіційних заходах, перебіг яких відображається в режимі прямої трансляції на радіо, телебаченні або через мережу Інтернет у режимі, доступному для масового приймання;
 2. у судовому засіданні;
 3. в офіційних заходах (нарадах), ініційованих органами державної влади, за умови що інформація про такі заходи із зазначенням повного переліку учасників та предмета обговорення розміщена на офіційному веб-сайті відповідного органу державної влади.

Рішення про виключення особи з Реєстру приймається у разі встановлення факту невідповідності такої особи одночасно щонайменше двом із ознак, за якими встановлюється належність до олігархів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності, втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.


Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах