Прийнято Закон про імпічмент Президенту 12.09.2019

10 вересня 2019 року Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)». Закон визначає правові та організаційні засади притягнення Президента України до конституційної відповідальності шляхом усунення з поста в порядку імпічменту. // 12.09.2019

Усунення Президента України з поста в порядку імпічменту є способом притягнення Президента України до конституційної відповідальності. Імпічмент є позасудовим конституційним процесом, за змістом якого Верховна Рада України у разі вчинення державної зради або іншого злочину Президентом України може достроково припинити його повноваження, усунувши з поста. Верховна Рада України може усунути Президента України з поста в порядку імпічменту виключно у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, підписи яких не відкликаються.

Внесене на розгляд Верховної Ради України письмове подання про ініціювання імпічменту повинно містити правове обґрунтування необхідності утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії. До подання можуть додаватися документи і матеріали, що стосуються цього питання, або їх копії, засвідчені належним чином.

Верховна Рада України більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу приймає рішення щодо ініціювання імпічменту та включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України як невідкладного.

Про прийняття такого рішення Голова Верховної Ради України терміново повідомляє Президента України і Голову Конституційного Суду України.

У разі включення до порядку денного сесії Верховної Ради України питання про ініціювання імпічменту Верховна Рада України для проведення розслідування наявності факту та обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину створює спеціальну тимчасову слідчу комісію.

До складу спеціальної тимчасової слідчої комісії входять народні депутати України з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп), а також включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. У разі обрання спеціальним прокурором та спеціальним слідчим народного депутата України враховується принцип пропорційного представництва депутатської фракції (депутатської групи) у спеціальній тимчасовій слідчій комісії.

Кандидатуру спеціального прокурора до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії вносять ініціатори розгляду питання про імпічмент.

Кандидатури спеціальних слідчих до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії вносять депутатські фракції (депутатські групи).

На посади спеціального прокурора, спеціальних слідчих може бути обрана лише особа, яка відповідає таким вимогам:

 1. є громадянином України, який проживає на її території не менше десяти років;
 2. вільно володіє державною мовою;
 3. має вищу юридичну освіту;
 4. має не менш як десятирічний стаж роботи на посаді прокурора та/або слідчого;
 5. не має судимості.

Спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України створюється протягом тридцяти днів з дня ініціювання імпічменту. Про створення спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховна Рада України більшістю від її конституційного складу приймає постанову.

Спеціальна тимчасова слідча комісія:

 1. проводить розслідування наявності факту та обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину;
 2. перевіряє наявність, повноту та обґрунтованість доказів вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину;
 3. готує пропозиції щодо проекту постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України.

Президент України може мати захисника (захисників у кількості, не більше п'яти), який (які) забезпечує (забезпечують) захист його прав, свобод і законних інтересів у процедурі імпічменту.

Спеціальна тимчасова слідча комісія готує висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину і розглядає їх на своєму засіданні та приймає рішення щодо них.

Висновки і пропозиції мають містити:

 1. факти та обставини, які стали підставою для проведення розслідування;
 2. відомості та обставини, встановлені спеціальною тимчасовою слідчою комісією, а також докази, якими вони підтверджуються;
 3. відомості та обставини, що не підтвердилися;
 4. факти та обставини, які не були перевірені, причини цього;
 5. факти та обставини, що підтверджують або спростовують наявність у діяннях Президента України ознак державної зради або іншого злочину.

Спеціальна тимчасова слідча комісія за наявності відповідних підстав готує висновок про звинувачення Президента України з урахуванням вимог до обвинувального акта, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Висновок підписують спеціальний прокурор, спеціальні слідчі, голова і секретар спеціальної тимчасової слідчої комісії.

Пленарне засідання Верховної Ради України, на якому відбувається розгляд висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії, є відкритим. Закрите пленарне засідання проводиться за рішенням Верховної Ради України у разі, якщо висновки і пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії або додані до них документи і матеріали містять інформацію, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю.

Голова Верховної Ради України урядовим фельд'єгерським зв'язком запрошує на пленарне засідання Верховної Ради України Президента України, Голову Конституційного Суду України та суддів Конституційного Суду України, Голову Верховного Суду, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Генерального прокурора, спеціального прокурора та спеціальних слідчих. Таке запрошення надсилається не пізніше як за два дні до дати пленарного засідання Верховної Ради України.

У разі внесення народними депутатами України – членами спеціальної тимчасової слідчої комісії проєкту постанови про звинувачення Президента України головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України запитує у Президента України, чи погоджується він із пунктами звинувачення, що містяться в проекті постанови Верховної Ради України.

Якщо Президент України погоджується з усіма пунктами звинувачення, а народні депутати України, які вносили подання про ініціювання імпічменту, не заперечують проти цих пунктів звинувачення і не мають до них доповнень, обговорення з цього питання не проводиться, головуючий на пленарному засіданні оголошує про перехід до таємного голосування по пунктах звинувачення та здійснення подальших процедур.

Якщо Президент України погоджується лише з окремими пунктами звинувачення або не погоджується з жодним із пунктів звинувачення, викладених у проекті постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України, внесеному народними депутатами України – членами спеціальної тимчасової слідчої комісії, подальше обговорення проводиться щодо тих пунктів звинувачення, з якими Президент України не погодився, а також тих, які не знайшли відображення у запропонованому проекті постанови Верховної Ради України.

У разі якщо Президент України не з'явився без поважних причин на пленарне засідання Верховної Ради України або відмовляється особисто давати пояснення, відповідати на запитання, Верховна Рада України проводить розгляд висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії про звинувачення Президента України, без його участі.

Проєкт постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України, внесений народними депутатами України – членами спеціальної тимчасової слідчої комісії, має ґрунтуватися лише на відомостях, які містяться у висновках і пропозиціях спеціальної тимчасової слідчої комісії. Звинувачення Президента України викладається у проєкті постанови Верховної Ради України по пунктах, окремо щодо кожного діяння, що містить ознаки злочину. Рішення Верховної Ради України про звинувачення Президента України приймається таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів в порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України.

Таємне голосування щодо проекту постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України, включеного до бюлетеня для таємного голосування, проводиться окремо щодо кожного пункту звинувачення. Постанова Верховної Ради України про звинувачення Президента України вважається прийнятою в цілому з тими пунктами звинувачення, за які відповідно до частини п'ятої статті 111 Конституції України проголосувало не менш як дві третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

У разі прийняття постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України Верховна Рада України більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу також приймає постанову про звернення до:

 1. Конституційного Суду України для перевірки справи та отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент;
 2. Верховного Суду для отримання його висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

У разі неприйняття рішення Верховної Ради України про звинувачення Президента України головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України оголошує про припинення процедури імпічменту.

Після отримання відповідних висновків Конституційного Суду України та Верховного Суду ці висновки невідкладно оголошуються головуючим на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України і надаються народним депутатам України.

Якщо відповідно до висновку Верховного Суду діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину, а відповідно до висновку Конституційного Суду України додержано конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент, народні депутати України – члени спеціальної тимчасової слідчої комісії невідкладно готують і вносять на розгляд Верховної РадиУкраїни проєкт постанови Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Постанова Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менш як три чверті народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Доповідь Лічильної комісії про результати голосування заслуховується на відкритому пленарному засіданні Верховної Ради України з прямою трансляцією по радіо і телебаченню.

Постанова Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту набирає чинності з моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України про її прийняття.

З моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з усуненням його з поста в порядку імпічменту на період до обрання і вступу на пост нового Президента України обов'язки Президента України виконує Голова Верховної Ради України відповідно до положень статті 112 Конституції України.

Про усунення Президента України Верховною Радою України з поста в порядку імпічменту Голова Верховної Ради України офіційно повідомляє Президента України, Прем'єр-міністра України, Голову Конституційного Суду України, Голову Верховного Суду та негайно оприлюднює відповідний акт Верховної Ради України через засоби масової інформації.

У разі неприйняття Верховною Радою України постанови про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України:

 1. оголошує про припинення процедури імпічменту і дає доручення щодо публікації про це в газеті "Голос України";
 2. оголошує про припинення повноважень спеціальної тимчасової слідчої комісії;
 3. від імені Верховної Ради України у письмовій формі вибачається перед Президентом України.

Відставка за власним бажанням Президента України, стосовно якого ініційовано імпічмент, є підставою для припинення процедури імпічменту на будь-якій стадії, а також для закриття відповідних проваджень у Конституційному Суді України та Верховному Суді.

Після проголошення Президентом України заяви про відставку матеріали щодо ініціювання імпічменту, висновки і пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії, документи, матеріали, результати експертиз та інші відомості, що стосуються розслідування, головою або заступником голови спеціальної тимчасової слідчої комісії направляються до органів досудового розслідування для здійснення досудового розслідування.

Закон про імпічмент має вступити в силу з дня наступного за днем його опублікування.


Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах

© 2006–2020

ООО «Простобанк Консалтинг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адрес и телефон «Простобанк Консалтинг»

Email: info@prostobank.com