Прийнято Закон про всеукраїнський референдум 28.01.2021

Президентський проєкт Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум прийнято Верховною Радою 26 січня 2021 року. Закон визначає організацію та порядок проведення всеукраїнського референдуму і набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування. // 28.01.2021

За законопроєктом всеукраїнський референдум є формою безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень шляхом голосування у випадках і порядку, встановлених Конституцією України та цим Законом.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:

 1. затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;
 2. загальнодержавного значення;
 3. про зміну території України;
 4. про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі з предметів, передбачених пунктами 1, 3, 4, не потребують затвердження будь-яким органом державної влади.

Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі з предмета, передбаченого пунктом 2, є обов’язковими для розгляду і прийняття рішення у порядку, визначеному Конституцією та законами України.

Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:

 1. що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї;
 2. що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації;
 3. спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
 4. щодо питань податків, бюджету, амністії;
 5. віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Право голосу на всеукраїнському референдумі мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років і які не визнані у встановленому законом порядку недієздатними. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.

Всеукраїнський референдум щодо затвердження змін до розділу І "Загальні положення", розділу ІІІ "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" Конституції України призначається Президентом України відповідно до Конституції України.

Всеукраїнський референдум щодо зміни території України призначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Президентом України відповідно до Конституції України.

Президент України проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією України вимог щодо організації і порядку проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, а також щодо предмета і питання референдуму.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою здійснюється указом Президента України.

Питання, що виноситься на всеукраїнський референдум, повинно мати форму питального речення стосовно підтримки (затвердження, прийняття):

 1. закону;
 2. проекту закону про втрату чинності законом України або окремими його положеннями;
 3. положення нормативного характеру (у тому числі принципу, критерію правового регулювання) без викладення його у вигляді проекту закону про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Питання всеукраїнського референдуму повинно мати чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень.

Якщо питання всеукраїнського референдуму складається із частин, між ними має бути нерозривний внутрішній зв'язок.

Не допускається формулювання, яке:

 1. вводить виборця в оману;
 2. наводить виборця на відповідь, містить вказівку, натяк, підбурювання чи інше спонукання до підтримки чи відхилення питання всеукраїнського референдуму.

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. у місяць

Онлайн бухгалтерія

для ФОП і малого бізнесу

перші 30 днів безкоштовно!

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах