Порядок визнання особи безвісти зниклою або оголошення загиблою 02.04.2013

Уявіть, що ви давно не отримували звісток від свого родича і місце його справжнього проживання нікому не відоме. А він, наприклад, зареєстрований у квартирі, яку ви хочете продати. Або узяв кредит, і вам постійно надзвонюють із банку. Або це один з батьків неповнолітнього, який не може виїхати за кордон без дозволу батьків. Що робити в такій ситуації? І як вчинити з майном людини, від якої тривалий час немає жодних звісток? Хто має право розпоряджатися таким майном: погасити кредит, виплачувати аліменти тощо? Сьогодні prostopravo.com.ua з'ясовував все про порядок визнання особи безвісти зниклою або оголошення її загиблою // 02.04.2013

Підстави визнання особи безвісти зниклою або оголошення померлою

Відповідно до ст. 43 Цивільного кодексу України (надалі — ЦКУ) фізична особа може бути визнана судом безвісти зниклою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання (тобто за місцем реєстрації) немає відомостей про місце її перебування.

За неможливості встановити день отримання останніх відомостей про місце перебування особи початком її відсутності вважається перше число місяця, наступного за тим, в якому були отримані такі відомості, а за неможливості встановити цей місяць — перше січня наступного року.

Фізична особа може бути оголошеною судом померлою, відповідно до ст. 46 ЦКУ, якщо в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років, а якщо вона зникла безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, — протягом шести місяців, а за можливості вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру — протягом одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної в результаті надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Фізична особа, яка зникла безвісти через воєнні дії, може бути оголошена судом померлою після двох років з дня закінчення військових дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до закінчення цього строку, але не раніше закінчення шести місяців.

Фізичну особу оголошують померлою від дня набуття законної сили рішенням суду про це. Фізична особа, яка зникла безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припускати її загибель від певного нещасного випадку або через воєнні дії, може бути оголошена померлою від дня її вірогідної смерті.

Порядок визнання особи судом безвісти зниклою або оголошення її померлою

Суд розглядає справи про визнання фізичної особи безвісти зниклою або оголошення її померлою за окремим провадженням відповідно до ст. 246 - 250 Цивільно-процесуального кодексу України (надалі — ЦПК).

Заяву про визнання фізичної особи безвісно зниклою або оголошення її померлою подають до суду за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, перебування якої невідоме, або за місцем розташування її майна.

У заяві про визнання фізичної особи безвісти зниклою або оголошення її померлою треба вказати:

  • з якою метою заявнику необхідно визнати фізичну особу безвісти зниклою або оголосити її померлою (наприклад, для захисту його майнових інтересів і встановлення опіки над майном);
  • обставини, що підтверджують безвісну відсутність фізичної особи, або обставини, які загрожували смертю фізичній особі, яка зникла безвісти, або обставини, які є підставою припускати її загибель від певного нещасного випадку.

Суд до початку розгляду справи встановлює осіб (родичів, співробітників тощо), які можуть дати свідчення про фізичну особу, місце перебування якої невідоме, а також запитує відповідні організації за останнім місцем проживання відсутньої особи (житлово-експлуатаційні організації, органи внутрішніх справ або органи місцевого самоврядування) та за останнім місцем роботи про наявність відомостей про фізичну особу, місце перебування якої невідоме.

Одночасно суд вживає заходів через органи опіки і піклування про встановлення опіки над майном фізичної особи, місце перебування якої невідоме, якщо опіка над майном ще не встановлена.

Суд розглядає справу за участю заявника, свідків, зазначених у заяві, і осіб, яких сам суд визнає за необхідне допитати, і ухвалює рішення про визнання фізичної особи безвісти зниклою або оголошення її померлою.

Після набрання сили рішення про оголошення фізичної особи померлою суд надсилає рішення відповідному органу державної реєстрації актів цивільного стану для реєстрації смерті фізичної особи, а також нотаріусу за місцем відкриття спадщини, а в населеному пункті, де немає нотаріуса, — відповідному органу місцевого самоврядування для здійснення заходів щодо охорони спадкового майна. За наявності в населеному пункті декількох нотаріусів, а також у випадках, коли місце відкриття спадщини невідоме, рішення надсилають у державний нотаріальний архів з метою передання його уповноваженому нотаріусу для здійснення заходів щодо охорони спадкового майна.

Правові наслідки

Внаслідок визнання особи безвісти зниклою:

  • припиняються зобов'язання, що нерозривно пов'язані з безвісти зниклою особою (представництво за дорученням, договір доручення, участь у повному товаристві, громадській організації тощо);
  • чоловік або дружина зниклого безвісти отримують право розірвати шлюб за спрощеною процедурою в органах РАЦС;
  • відповідно до ст. 44 ЦКУ нотаріус за останнім місцем проживання особи, яка визнана безвісти зниклою, оцінює належне їй майно і встановлює опіку над ним.

За заявою зацікавленої особи або органу опіки та піклування над майном фізичної особи, місце перебування якої невідоме, опіка може бути встановлена нотаріусом і до ухвалення судом рішення про визнання її безвісти зниклою.

Опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісти зниклою, або фізичної особи, місце перебування якої невідоме, приймає виконання цивільних обов'язків на її користь, погашає за рахунок її майна борги, управляє цим майном в її інтересах, а також за рахунок цього майна утримує осіб, яких особа, що зникла безвісти, за законом зобов'язана утримувати.

Опіка над майном припиняється при скасуванні рішення суду про визнання фізичної особи безвісти зниклою, а також за появи фізичної особи, місце перебування якої було невідомим.

Правові наслідки визнання фізичної особи померлою такі самі, як і у випадку її смерті. Різниця лише в тому, що спадкоємці особи, оголошеної в судовому порядку загиблою, протягом 5 років не можуть відчужувати нерухоме майно, яке перейшло їм у спадщину. Тоді одночасно з видачею свідоцтва про право на спадщину нотаріус накладає на майно заборону відчуження.

Якщо зникла особа з'явилася...

При отриманні заяви про появу фізичної особи, яка була визнана безвісти зниклою або оголошена померлою, або відомостей про місце перебування цієї особи суд за місцем перебування особи або суд, який ухвалив рішення про визнання особи безвісти зниклою або оголосив її померлою, призначає слухання справи за участі цієї особи, заявника та інших зацікавлених осіб і скасовує своє рішення про визнання фізичної особи безвісти зниклою або оголошення її померлою.

Заява може бути подано особою, яку було визнано безвісти зниклою або померлою, або зацікавленою особою.

Копію рішення суд надсилає відповідному органу державної реєстрації актів цивільного стану для анулювання актового запису про смерть.

Незалежно від часу своєї появи фізична особа, яка була оголошена померлою, має право вимагати від особи, яка володіє майном, повернення цього майна, якщо воно збереглося та безоплатно перейшло після оголошення фізичної особи померлою, за винятком майна, придбаного за набувальною давністю, а також грошей і цінних паперів на пред'явника.

Особа, до якої майно перейшло за оплатними договорами, зобов'язана повернути його, якщо буде встановлено, що на момент придбання цього майна вона знала, що людина, оголошена померлою, насправді жива.

За неможливості повернути майно в натурі особі, яка була оголошена померлою, відшкодовують вартість цього майна.

Якщо ж майно фізичної особи, яка була оголошена померлою, перейшло у власність держави, Автономної Республіки Крим або територіальної громади і було реалізоване ними, цій особі повертають суму, одержану від реалізації цього майна.


Пошук юридичних послуг в сімейному праві
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

11

кількість пропозицій

422,73

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

800,00

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

5 000,00

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

3 966,67

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

1 450,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

6 400,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

2 200,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

1 050,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

1 400,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

10 000,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах